Notni arhiv Ženskega pevskega zbora Milko Škoberne Jesenice na Glasbeni šoli Jesenice

Avtorji

  • Nina Jamar Glasbena šola Jesence

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.6

Ključne besede:

šolske knjižnice, glasbene knjižnice, zapuščine, notne zapuščine, pevski zbori

Povzetek

Namen: Namen članka je opisati, kako smo v knjižnici na Glasbeni šoli Jesenice uredili in vnesli v sistem COBISS notni arhiv Ženskega pevskega zbora Milko Škoberne Jesenice.

Metodologija/pristop: Če želimo obdelati neko zapuščino, potem moramo najprej nekaj vedeti o sami zapuščini (osebi, zboru ipd.). V našem primeru je to Ženski pevski zbor Milko Škoberne Jesenice. Zato smo se odločili, da bomo v prvem delu raziskave popisali zgodovino Ženskega pevskega zbora Milko Škoberne Jesenice.  V drugem delu raziskave pa prikazali, kako smo notni arhiv Ženskega pevskega zbora Milko Škoberne vpisali v sistem COBISS.

Rezultati: Podatke o delovanju zbora smo poiskali v lokalnih glasilih, obrnili pa smo se tudi na pevke, ki so prepevale v Ženskem pevskem zboru Milko Škoberne iz Jesenic. Zbirni zapis za "Notni arhiv Ženskega pevskega zbora Milko Škoberne Jesenice" smo v sistem COBISS vnesli konec novembra 2020, zalogo pa smo mu dodali marca 2021.

Omejitve raziskave: Prvo omejitev pri raziskavi je predstavljajo dejstvo, da Ženski pevski zbor Milko Škoberne iz Jesenic ne deluje več. Drugo omejitev pa je predstavljalo dejstvo, da z obdelavo zapuščin in izdelavo zbirnih bibliografskih zapisov nismo imeli izkušenj.

Izvirnost/uporabnost raziskave: Z raziskavo smo želeli na enem mestu zbrati podatke o Ženskem pevskem zboru Milko Škoberne Jesenice in predstaviti to posebno zbirko, ki je del knjižnične zbirke na Glasbeni šoli Jesenice. Želeli pa smo tudi prikazati, kako lahko posebno zbirko vnesemo tudi v sistem COBISS.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

30 let Ženskega pevskega zbora Milko Škoberne. (1998) . [Jesenice: Milko Škoberne].

COMARC/B format za bibliografske podatke: priročnik za uporabnike. (cop. 2021). IZUM. https://home.izum.si/izum/e-prirocniki/1_COMARC_B/Cel_1_COMARC_B.pdf

COBISS3/Zaloga: priročnik za uporabnike. (cop. 2021). IZUM. https://home.izum.si/izum/e-prirocniki/4_COBISS3_Zaloga/Cel_4_COBISS3_Zaloga.pdf

Enciklopedija Slovenije. Š-T. (1999). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Goropevšek, B. (1995). Domoznanstvo včeraj, danes, jutri: razvoj domoznanstva in domoznanskih zbirk v slovenskih knjižnicah. Knjižnica. 39(3), 61-79.

Hartman, A. (2010). Škobernetke so vztrajne. Gorenjski glas. http://arhiv.gorenjskiglas.si/article/20101001/C/310019979/skobernetke-so-vztrajne

Hartman, A. (2011). Škobernetke iščejo zborovodjo. Jeseniške novice, 5(9), 6.

Igor Majcen. (2021). Wikipedja. https://sl.wikipedia.org/wiki/Igor_Majcen

Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka. (2021). Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka. http://kud-dj.si/kmopz/index.php/o-nas/zgodovina/

Jamar, N. (2020 a). Kerštanj, Primož. (1970-). Mestna knjižnica Kranj. https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/kerstanj-primoz/

Jamar, N. (2020 b). Mesarič, Marija. (1942-). Mestna knjižnica Kranj. https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/mesaric-marija/

Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. (2008). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Posebne domoznanske zbirke: izzivi in priložnosti. (2020). Kranj: Mestna knjižnica. (Zbirka Domfest ; 6).

Prekat: priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil. (2001). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2021). ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=zapu%C5%A1%C4%8Dina

Statistični vprašalnik za knjižnice: definicije statističnih spremenljivk. (2021). Narodna in univerzitetna knjižnica. https://bibsist.nuk.uni-lj.si/assets/files/definicije_2021.pdf

Zupančič-Vičar, M. (1991). Ženski pevski zbor "Milko Škoberne" z Jesenic. Jeklo in ljudje: jeseniški zbornik, (6), 315-316.

Prenosi

Objavljeno

27.07.2023

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Jamar, N. (2023). Notni arhiv Ženskega pevskega zbora Milko Škoberne Jesenice na Glasbeni šoli Jesenice. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 67(1-2), 101-120. https://doi.org/10.55741/knj.67.1-2.6

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)