Pametne knjižnice

pobudnice razvoja in rasti skupnosti

Avtorji

  • Irena Fleimisch Bezlaj Mestna knjižnica Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.67.3-4.4

Ključne besede:

umetna inteligenca, avtomatizacija, informacijska pismenost, navidezna resničnost, multimedija

Povzetek

Knjižnice niso izvzete iz procesov hitrega tehnološka napredka in sprememb, zato nas bo zanimalo, na kakšen način se lahko sodobna pametna knjižnica po analogiji pametnega mesta uspešno prilagaja modernim družbenim razmeram. Naš namen bo identificirati glavne vidike pametne knjižnice, ki bodo ponujali možnost za razpravo in pregled področja s primeri dobrih praks splošnih knjižnic v svetu. Na osnovi teh bomo s smernicami, predlogi za razvoj in idejami za različne storitve ponudili podporo splošnim knjižnicam, da razmislijo o svojem delovanju, ki temelji na gradivu, storitvah in skupnosti ter se razvija na presečišču napredne tehnologije in inovativnih pristopov, kot so umetna intelligenca, robotizacija, digitalne storitve, navidezna in obogatena resničnosti ter internet nove generacije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

AKOS - Medijska in informacijska pismenost. (2022). Veste, kaj so algoritmi in kako delujejo? https://www.mipi.si/teme/medijska-pismenost/veste-kaj-so-algoritmi-in-kako-delujejo

ALA American Library Association, Center for the Future of Libraries. (b. d.). Robots. https://www.ala.org/tools/future/trends/robots

Allison, D. (2011). Chatbots in the library: is it time?. Faculty Publications, UNL Libraries. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/280

Copeland, B. (2023). Artificial intelligence. Encyclopedia Britannica. Zadnja posodobitev: 28. 4. 2023. https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence

Axelsson, M. (2019). The little robot that lived at the library. Medium. https://towardsdatascience.com/the-little-robot-that-lived-at-the-library-90431f34ae2c

Cao, G., Liang, M., Li, X. (2018). How to make the library smart? The conceptualization of the smart library. The Electronic Library, 36(5), 811–825. https://doi.org/10.1108/EL-11-2017-0248

Cheng, L., Fang, G., Zhang, X., Lv, Y., Liu, L. (2022). Impact of social media use on critical thinking ability of university students. Library Hi Tech. 10.1108/LHT-11-2021-0393.

City of San Diego. (b.d.). Library NExT. https://www.sandiego.gov/librarynext

Cox, A. M., Mazumdar, S. (2022). Defining artificial intelligence for librarians. Journal of Librarianship and Information Science, 0(0). https://doi.org/10.1177/09610006221142029

Eiselt, I., Janežič, H., Šavnik, M. (2012). Virtualni svet razstav. Knjižnica, 56(3), 267-282.

Eržen, M., Horžen, V., Kek, R., Klemen, A., Kovář, B. idr. (2022). Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022-2027. Združenje splošnih knjižnic Slovenije.

Evropska komisija. (2020). White paper. on artificial intelligence - A European approach to excellence and trust. Brussels, 19. 2. 2020. https://commission.europa.eu/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en

Finley, T. (2019). The democratization of artificial intelligence: one library’s approach. Information Technology and Libraries, 38(1), 8-13.

Freyberg, L. (2018). Smart libraries. Elephant in the lab. https://elephantinthelab.org/smart-libraries/

Hammais, E., Ketamo, H., Koivisto, A. (2019). Virtual information assistants on mobile app to serve visitors at Helsinki Central Library Oodi. Predstavljen na: IFLA WLIC 2019 - Athens, Greece - Libraries: dialogue for change in Session 114 - Knowledge Management with Information Technology and Big Data.

Harari, Y. N. (2014). Sapiens: kratka zgodovina človeštva. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Hosch, W. L. (2023). Augmented reality. Encyclopedia Britannica. Zadnja posodobitev: 2. 3. 2023. https://www.britannica.com/technology/augmented-reality

IFLA. (2020). IFLA Statement on Libraries and Artificial Intelligence. IFLA FAIFE (Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression), oktober 2020. https://repository.ifla.org/handle/123456789/1646

Kim, B. (2019). AI-powered robots for libraries: exploratory questions. IFLA WLIC 2019 - Athens, Greece - Libraries: dialogue for change in Session S08 - Information Technology. In: Robots in libraries: challenge or opportunity?, 21-22 avgust 2019, Wildau, Germany. https://library.ifla.org/id/eprint/2700/

Kirar, B. (2016). Obogatena resničnost v knjižnicah: primer Osrednje družboslovne Knjižnice Jožeta Goričarja. Knjižnica, 59(4), 59-77. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6101

Lee, K. J., King, W. E., Dahya in N., Lee, J. H. (2020). Librarian perspectives on the role of virtual reality in public libraries. Proc Assoc Inf Sci Technol. 2020; 57:e254. https://doi.org/10.1002/pra2.254

Levien, R. E. (2011). Confronting the future. strategic visions for the 21st-century public library. American Library Association. Office for Information Technology Policy, št. 4, junij 2011. http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/advleg/pp/pub/policy/confronting_the_futu.pdf

Lowood, H. E. (2023). Virtual reality. Encyclopedia Britannica. Zadnja posodobitev: 27. 4. 2023. https://www.britannica.com/technology/virtual-reality

Lund, B. in Wang, T. (2023). Chatting about ChatGPT: How may AI and GPT impact academia and libraries? Library Hi Tech News. 40. 10.1108/LHTN-01-2023-0009.

Lyngsoe Systems. (b.d.). Library book sorting with automated material handling system (AMH). https://lyngsoesystems.com/library/automated-material-handling/

Lyngsoe Systems. (2019). IMMS: floating collections by Intelligent material management system. https://lyngsoesystems.com/download/floating-collections-by-imms/?wpdmdl=15709&refresh=644b553fed9841682658623

Marolt, M. idr. (2020). Digitalna preobrazba Slovenije v zadnjih letih. 39th International Conference on Organizational Science Development Organizations at Innovation and Digital Transformation Roundabout: conference proceedings = 39. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti Organizacije na krožišču inovativnosti in digitalne transformacije = konferenčni zbornik, str. 451-462. https://www.researchgate.net/publication/346629105_Digitalna_preobrazba_Slovenije_v_zadnjih_letih

Martinez-Martin, E., Recatala, G. P. del Pobil, A. (2019). Transforming library operation with robotics. Information Technology Satellite Meeting “Robots in libraries: challenge or opportunity?”. Technical University of Applied Sciences Wildau, Berlin, Germany, 21-22 August 2019.

Matteson, M. L. in Gersch, B. (2020). Information literacy instruction in public

libraries. Journal of Information Literacy, 14(2), 71–95.

http://dx.doi.org/10.11645/14.2.2680

Mestna knjižnica Ljubljana. (2022) Strateški načrt Mestne knjižnice Ljubljana za obdobje 2022–2026. https://www.mklj.si/wp-content/uploads/2022/03/Strateski_nacrt_MKL_2022-2026.pdf

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. (2018). Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028). https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Zakonodaja-ki-ni-na-PISRS/Kulturna-dediscina/2ffbd52377/Strokovna-priporocila-in-standardi-za-splosne-knjiznice.pdf

Novljan, S. (2002). Informacijska pismenost. Knjižnica, 46(4), 7-24.

Oldenburg, R. (1989). The great good place : cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community. Cambridge: Da Capo Press, cop.

Omladič, L. in Grobelnik, M. (15. 4. 2019). Apokalipsa jutri? O umetni inteligenci. [Podkast] Podkast Filozofija gre v svet: https://podcasti.si/filozofija-gre-v-svet/ep/1-apokalipsa-jutri-o-umetni-inteligenci/

Popovič, S. F. in Vilar, P. (2022). Model of preparing podcasts as a contemporary strategy for encouraging reading literacy and reading culture. Revista Română de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării = Romanian Journal of Library and Information Science, 11(1), 33-56.

Ridley, M. in Pawlick-Potts, D. (2021). Algorithmic literacy and the role for libraries. Information Technology and Libraries, 40 (2). https://doi.org/10.6017/ital.v40i2.12963

Roanoke County, VA. (b.d.) Pepper, the Humanoid Robot. https://www.roanokecountyva.gov/2046/Pepper

Rupar Korošec, M. (2021). Libraries and artificial intelligence: the power of enhancing data ethics: chapter 23. Handbook of research on knowledge and organization systems in library and information science.

Stadt Köln. (b.d.). NAO robot. https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/stadtbibliothek/mint/nao-roboter

Suominen, O. (2019). Annif: DIY automated subject indexing using multiple algorithms. LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries, 29(1), 1–25. https://doi.org/10.18352/lq.10285

Šinko, S. (2022). Kompetence zaposlenih v knjižnici za delo z uporabniki. Knjižnica, 65(3-4), 49-74.

The Agency for Science, Technology and Research of Singapore. (2016). Automated robot Tthat scans library shelves using laser mapping and radio tags can ensure no book is misplaced again. https://phys.org/news/2016-06-automatedrobot-scans-library-shelves.html

Tella, A., Ajani, Y. A. (2022). Robots and public libraries. Library Hi Tech News, 39(7), 15-18.

Thomas, S. (2019). Library-podcast intersections. Library Technology Reports, 55(5). https://journals.ala.org/index.php/ltr/article/view/7066/9632

Universal robots. (b. d.) Cobots handle shelving to free up personnel for more time with customers. https://www.universal-robots.com/case-stories/oodi-library/

University of Chicago Library. (b. d.). About the University of Chicago Library. https://www.lib.uchicago.edu/about/thelibrary/

Vlada republike slovenije (2023) Digitalna Slovenija 2030 – Krovna strategija digitalne preobrazbe Slovenije do leta 2030. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDP/Dokumenti/DSI2030-potrjena-na-Vladi-RS_marec-2023.pdf

Vogrinčič Čepič, A. (2017). Knjižnica kot (tretji) prostor: družbeni učinki prostorskih praks. Keria: studia Latina et Graeca. 19(1), str. 57-80.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Ur. list R Slovenije, (87).

Prenosi

Objavljeno

29.12.2023

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Pametne knjižnice: pobudnice razvoja in rasti skupnosti. (2023). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 67(3-4), 87-115. https://doi.org/10.55741/knj.67.3-4.4