Trendi knjižničnih zbirk in storitev v hrvaških zaporih

Avtorji

  • Sanjica Faletar Tanacković
  • Dunja Marija Gabriel
  • Martina Dragija Ivanović,

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.66.1-2.4

Ključne besede:

Hrvaška, zapori, knjižnice, knjižnične zbirke, knjižnične storitve

Povzetek

Namen: Članek prikazuje izsledke raziskave, ki je proučevala stanje knjižničnih zbirk in storitev v hrvaških zaporih.

Metodologija: Študija je bila izvedena v aprilu 2019 z uporabo anonimne ankete. Vključena je bila celotna populacija (23 zavodov za prestajanje kazenskih sankcij) in pridobili smo veljavne rezultate od dvaindvajsetih.

Rezultati: Prikazani so najnovejši podatki o financiranju, izgradnji zbirk, osebju, prostoru, programih itd. knjižnic hrvaških zaporov ter vpogled v percepcije zaporskega osebja o pomenu branja in zaporskih knjižnic.

Omejitve raziskave: Izhajajo iz omejenih možnosti osebnih stikov z respondenti ter iz značilnosti uporabljene kvantitativne metodologije.

Originalnost: Študija prikazuje pomembne ugotovitve o stanju knjižnic v hrvaških zaporih. Na podlagi primerjav s predhodno študijo ter smernicami IFLA za knjižnične storitve za zapornike so oblikovana priporočila za razvoj hrvaških zaporskih knjižnic, ki so v skladu z mednarodnimi trendi.

Ključne besede: zapori, zavodi za prestajanje kazenskih sankcij, zaporske knjižnice, knjižnične zbirke, knjižnične storitve, Hrvaška

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Objavljeno

28.12.2022

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Faletar Tanacković, S., Gabriel, D. M., & Dragija Ivanović, M. (2022). Trendi knjižničnih zbirk in storitev v hrvaških zaporih. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 66(1-2), 75-104. https://doi.org/10.55741/knj.66.1-2.4