Konceptualna zasnova sistema za katalogizacijo na osnovi IFLA Library Reference Model (LRM)

Avtorji

  • Mihela Pauman Budanović Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
  • Maja Žumer

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.66.1-2.2

Povzetek

Namen: Namen raziskave je bil zasnova prototipnega katalogizacijskega sistema, ki omogoča lažji vnos bibliografskih podatkov, temelji na prednostih modela IFLA LRM in sledi miselnemu procesu katalogizatorjev.

Metodologija/pristop: Pred konceptualno zasnovo novega katalogizacijskega sistema smo za celovito razumevanje miselnih procesov katalogizatorjev v različnih kontekstih izvedli pet kvalitativnih raziskav. V raziskavah, opravljenih med majem 2014 in majem 2019, je sodelovalo 119 slovenskih katalogizatorjev iz 11 knjižnic. Za zbiranje podatkov so bili uporabljeni različni metodološki pristopi, kot so: opazovanje, glasno razmišljanje, snemanje zaslona, izdelava miselnih vzorcev, fokusna skupina in metoda »čarovnik iz Oza«.

Rezultati: Predlagani prototip predstavlja možen pristop za bolj učinkovit vnos bibliografskih podatkov in proces katalogizacije, ki prinaša manj podvojenega dela in ponavljanja ter prikazuje, kako bi lahko na LRM osnovan katalogizacijski modul izboljšal obstoječ proces katalogizacije.

Omejitve raziskave: Raziskava je bila omejena le na leposlovje in opisno katalogizacijo. Prav tako je bil implementiran le osnovni nabor entitet LRM.

Izvirnost/uporabnost raziskave: Naša raziskava bi lahko služila kot osnova za razvoj programske opreme COBISS/Katalogizacija, ko bomo v Sloveniji prešli na novo katalogizacijsko paradigmo. Prototip bi lahko uporabili tudi kot ilustrativno orodje za usposabljanje in seznanjanje katalogizatorjev z modelom LRM.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Allgood, J. E. (2007). Serials and multiple versions, or the inexorable trend toward work-level displays. Library resources and technical services, 51(3), 160–178. DOI: https://doi.org/10.5860/lrts.51n3.160

Baxter, K., Courage, C. in Caine, K. (2015). Understanding your users: a practical guide to user research methods. Amsterdam: Elsevier.

Bowen, J. (2005). FRBR: Coming soon to your library?. Library resources and technical services, 49(3), 175–188. DOI: https://doi.org/10.5860/lrts.49n3.175

Carlyle, A. (2006). Understanding FRBR as a conceptual model. Library resources and technical services, 50(4), 264–273. DOI: https://doi.org/10.5860/lrts.50n4.264

Chang, N., Tsai, Y., Dunsire, G. in Hopkinson, A. (2013). Experimenting with implementing FRBR in a Chinese Koha system. Library Hi Tech news, 30(10), 10–20. DOI: https://doi.org/10.1108/LHTN-09-2013-0054

Coyle, K. (2010). Library data in a modern context. Library technology reports 46(1), 5–13.

Coyle, K. in Hillmann, D. (2007). Resource description and access (RDA): cataloging rules for the 20th century. D-Lib magazine, 13(1–2). DOI: https://doi.org/10.1045/january2007-coyle

Cronin, C. (2011). From testing to implementation: managing full-scale RDA adoption at the University of Chicago. Cataloging and classification quarterly, 49(7–8), 626–646. DOI: https://doi.org/10.1080/01639374.2011.616263

Dunsire, G. (2019). Collaborating communities revisited. Knjižnica, 63(3), 52.

Dunsire, G., Fritz, D. in Fritz, R. (2020). Instructions, interfaces, and interoperable data: the RIMMF experience with RDA. Cataloging and classification quarterly, 58(1), 44–58. DOI: https://doi.org/10.1080/01639374.2019.1693465

Fraser, N., Gilbert, N., McGlashan, S. in Wooffitt, R. (2013). Inspiration, observation and the wizard of Oz. V Humans, computers and wizards: Human (simulated) computer interaction (str. 36–50). London; New York: Routledge.

Guerrini, M. in Possemato, T. (2016). From record management to data management: RDA and new application models BIBFRAME, RIMMF, and OliSuite/WeCat. Cataloging and classification quarterly, 54(3), 197–199. DOI: https://doi.org/10.1080/01639374.2016.1144667

Hardesty, J. L., Harris, S., Coogan, A. in Notess, M. (2012). Scherzo usability test report: Testing a FRBR search interface for music. Indiana University: Digital library program.

Johnson, J. in Henderson, A. (2011). Conceptual models: core to good design. San Rafael: Morgan and Claypool publishers. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-02195-4

Jug, T. (2019). Model Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise kot osnova metapodatkovnega okvira za knjižni trg. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kos, J. (2009). Proces vsebinske analize pri katalogizaciji knjižničnega gradiva : primer visokošolskih knjižnic. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Le Boeuf, P. (2001). FRBR and Further. Cataloging and classification quarterly, 32(4), 15–52. DOI: https://doi.org/10.1300/J104v32n04_03

Leskovec, M. (2005). Delo, izrazna oblika, pojavna oblika: kaj uporabniki res iščejo?. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Merčun, T. (2012). Visualization of results and navigation support in user interfaces of bibliographic information systems = Vizualizacija rezultatov in podpora navigaciji v vmesnikih bibliografskih informacijskih sistemov. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Park, J. R. in Tosaka, Y. (2015). RDA implementation and training issues across United States academic libraries: an in-depth e-mail interview study. Journal of education for library and information science, 56(3), 252–266. DOI: https://doi.org/10.3138/jelis.56.3.252

Pauman Budanović, M. (2019). Konceptualna zasnova sistema za katalogizacijo na osnovi nove paradigme bibliografskega univerzuma. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Pisanski, J. in Žumer, M. (2010a). Mental models of the bibliographic universe, part 1: Mental models of description. Journal of documentation, 66(5), 643–667. DOI: https://doi.org/10.1108/00220411011066772

Pisanski, J. in Žumer, M. (2010b). Mental models of the bibliographic universe, part 2: Comparison task and Conclusion. Journal of documentation, 66(5), 668–680. DOI: https://doi.org/10.1108/00220411011066781

RDA Toolkit. (2021). Pridobljeno 1. septembra 2021 s spletne strani: https://www.rdatoolkit.org/

Riley, J. (2010). Enhancing interoperability of FRBR-based metadata. V Proceedings of the International Conference on Dublin Core and Metadata Applications. Pittsburgh: Dublin.

Riva, P., Le Boeuf, P. in Žumer, M. (2017). IFLA library reference model: a conceptual model for bibliographic information. Haag: IFLA.

Rogina, A. (2014). Katalogizacija v formatu COMARC: kaj zdaj? Nekaj dilem, kot jih vidimo v Mariborski knjižnici. Organizacija znanja, 19(2), 54–59. DOI: https://doi.org/10.3359/oz1402054

Sandberg, J. (2015). Bibframe Editor. Technical services quarterly, 32(2), 220–221. DOI: https://doi.org/10.1080/07317131.2015.1000725

Sturman, R. (2005). Implementing the FRBR conceptual approach in the ISIS software environment: IFPA (ISIS FRBR prototype application). Cataloging and classification quarterly, 39(3–4), 253–270. DOI: https://doi.org/10.1300/J104v39n03_16

Svenonius, E. (2000). The intellectual foundation of information organization. Cambridge, MA: MIT press. DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/3828.001.0001

Šauperl, A. (2005). Subject cataloging process of Slovenian and American catalogers. Journal of documentation, 61(6), 713–734. DOI: https://doi.org/10.1108/00220410510632059

Švab, K. (2016). Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Van Someren, M. W., Barnard, Y. F. in Sandberg, J. A. (1994). The think aloud method: a practical guide to modelling cognitive processes. London: Academic press.

Wacker, M. in Han, M. J. (2013). RDA planning, implementation and use: a comparison of two academic libraries. Alexandria, 24(2), 27–48. DOI: https://doi.org/10.7227/ALX.0007

Wakimoto, J. C. (2009). Scope of the library catalog in times of transition. Cataloging and classification quarterly, 47(5), 409–426. DOI: https://doi.org/10.1080/01639370902865371

Wright, J. (2018). How does true RDA cataloguing change how we catalogue? Pridobljeno 10. 8. 2021 s spletne strani: http://library.ifla.org/2198/1/141-wright-en.pdf

Yee, M. M. (2005). FRBRization: a method for turning online public finding lists into online public catalogs. Information technology and libraries, 24(3), 77–95. DOI: https://doi.org/10.6017/ital.v24i2.3368

Zhang, Y. in Salaba, A. (2009a). Implementing FRBR in libraries: key issues and future directions. New York: Neal-Schuman.

Zhang, Y. in Salaba, A. (2009b). What is next for FRBR? A Delphi study. The library quarterly, 79(2), 233–255. DOI: https://doi.org/10.1086/597078

Zhang, Y. in Salaba, A. (2012). What Do Users Tell Us about FRBR-Based Catalogs?. Cataloging and classification quarterly, 50(5–7), 705–723. DOI: https://doi.org/10.1080/01639374.2012.682000

Žumer, M. (2017). IFLA library reference model (IFLA LRM), pomemben korak k sodobnim bibliografskim informacijskim sistemom. Knjižnica, 61(1–2), 9–22.

Žumer, M., Salaba, A. in Zhang, Y. (2012). User verification of the FRBR conceptual model and testing of FRBR prototypes. V Chen, H. H. in Chowdhury, G. (ur.), The outreach of digital libraries: a globalized resource network: 14th international conference on Asia-Pacific digital libraries proceedings (str. 148–151). Berlin, Heidelberg: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-34752-8_20

Prenosi

Objavljeno

28.12.2022

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Pauman Budanović, M., & Žumer, M. (2022). Konceptualna zasnova sistema za katalogizacijo na osnovi IFLA Library Reference Model (LRM). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 66(1-2), 15-42. https://doi.org/10.55741/knj.66.1-2.2

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>