RAZISKOVALNO DELO MLADIH V LJUBLJANI IN KNJIŽNIČARJI

Avtorji

  • Lenka Perko Centralna tehniška knjižnica, Ljubljana (lenka.perko@ctk. uni-lj.si)

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.44.1-2.13724

Ključne besede:

mladi raziskovalci, mentorji, bibliotekarji, raziskovalne naloge, osnovne šole, srednje šole, Ljubljana

Povzetek

Izvleček

Glede na zbrane podatke o raziskovalni dejavnosti v osnovnih in srednjih šolah v Ljubljani lahko ugotovimo, da se večina šol v Ljubljani ukvarja z mladinskim raziskovalnim delom. Raziskovanje zajema vsa področja znanosti, čeprav so ta neenotno definirana in zato med seboj niso primerljiva, zlasti če gledamo raziskovalca skozi različna življenjska obdobja. Podpora tovrstni dejavnosti je relativno dobra, v primerjavi z njeno promocijo in premajhno uporabo tako v šolah, knjižnicah kakor tudi širšem okolju. Mentorstvo pri raziskovalnih in projektnih nalogah bi moralo zajemati tudi knjižničarje vseh tipov knjižnic kot somentorje oziroma enakovredne udeležence pri raziskovalnem delu mladih. Ustrezno poznavanje raziskovalnega dela mladih ter permanentno izobraževanje tako mentorjev kot knjižničarjev bi pripomoglo k večji in ustreznejši nabavi in uporabi raznovrstne literature in različnih virov informacij. Z vzpostavitvijo enotnih kriterijev dela in definiranjem procesov raziskovanja mladih bi pridobili bolj strokovne in primerljive rezultate.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Mladinska raziskovalna dejavnost v Ljubljani (1994). Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava; Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost; Služba za raziskovalno dejavnost.

Mladinska raziskovalna dejavnost v Ljubljani (1996). Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava; Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost; Služba za raziskovalno dejavnost.

Mladinska raziskovalna dejavnost v Ljubljani (1998). Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava; Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost; Služba za raziskovalno dejavnost.

Rudolf, D. (1998). Osnovne, glasbene in srednje šole ob koncu šolskega leta 1995/ 96 in na začetku šolskega leta 1996/97. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. (Rezultati raziskovanj; št. 705).

Statistični urad Republike Slovenije (1997). Seznam šol. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije (1 disketa).

Zaupajmo v lastno ustvarjalnost 1997 (1997). Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava; Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost; Služba za raziskovalno dejavnost.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Perko, L. (2014). RAZISKOVALNO DELO MLADIH V LJUBLJANI IN KNJIŽNIČARJI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 44(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.44.1-2.13724