PROGRAMI INFORMACIJSKEGA OPISMENJEVANJA V DRUGIH DRŽAVAH

Avtorji

  • Milena Bon Gimnazija Poljane, Ljubljana (milena.bon@guest.arnes.si)

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.44.1-2.13727

Ključne besede:

informacijska pismenost, iskanje informacij, Internet, učenci, dijaki, šolske knjižnice

Povzetek

Izvleček

S pomočjo člankov iz tuje in domače literature je prikazana vloga informacijskega opismenjevanja iz izkušenj šolskih in knjižničarjev drugih tipov knjižnic. Po svetu so s tovrstnim izobraževanjem začeli že pred desetletji. Poudarek je predvsem na aktualni problematiki primernosti digitalnih knjižnic za otroke (dobre oz. slabe strani širokega dostopa do informacij) in na pripravi mladostnikov za pravilno uporabo interneta oz. informacij, ki so prek njega dosegljive. Predstavljena je pomembnost učenja in seznanjanja otrok za uporabo in iskanje informacij vključno v osnovni šoli ter z informacijskim opismenjevanjem v naslednjih stopnjah šolanja na različne načine: z integracijo v pouk, v obliki različnih tečajev, s sodelovanjem različnih tipov knjižnic.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ALA (1998). Information Power: Nine Information Literacy Standardsfor Students Learning. [online]. American Library Association ; AASL. [15. sep. 1998]. Chapter 2: »Information Literacy Standards for Student Learning" of Information Power: Building Partnerships for Learning«. Pridobljeno 6.11.1998 s svetovnega spleta: http://www.ala.org/aasl/ip_nine.html

Bon, M. (1999). Dijaki Gimnazije Poljane - uporabniki šolske knjižnice: diplomsko delo. Ljubljana: FF, Oddelek za bibliotekarstvo.

Burrell, J., & Foster J. (1991). Library Links: Public and School Library Cooperation. (online). Aplis, 4(2), p. 85, 6 p. 2 bw. Pridobljeno 16.10.1998 iz podatkovne zbirke EBSCO (Zapis 9701170961)

Filo, B. (1993). Informacijska pismenost. V Zbornik ob devetdesetletnici Univerzitetne knjižnice Maribor (1903-1993). Maribor: UKM.

Katsuko, H. (1997). Significance of Formal Instruction for Information Skills in elementary Schools. Education, 118(1), p. 111,12 p. Pridobljeno 4.11.1998 iz podatkovne zbirke EBSCO (zapis 9711215350)

Laforty, Jo-A. (1998). A new Literacy for A New Age: Information and Electronic Literacy — A New Curriculum. (online). Emergency Librarian, 25(5), p. 8,3 p, 5 charts. Pridobljeno 16.10.1998 iz podatkovne zbirke EBSCO (Zapis 745061)

Novljan, S. (1996). Sodobne dejavnosti šolske knjižnice s posebnim ozirom na njene bibliopedagoške naloge pri izvajanju izobraževalnega programa učenja branja v osnovni šoli. Doktorska disertacija. Ljubljana: FF, Oddelek za bibliotekarstvo.

Novljan, S. (1998). Knjižnična vzgoja mora postati sestavni del informacijske pismenosti. Vzgoja in izobraževanje, 29 (2), 16-20.

Piciga, D. (1997). Nekateri prispevki psihologije k razvoju informacijske pismenosti (nepublicirano gradivo) (gradivo s predavanj). Ljubljana : FF, Oddelek za bibliotekarstvo.

Rapple, B. A. (1997). The Librarian as Teacher in the Networked Environment. College Teaching, 45(3), p. 114,3 p. Pridobljeno 16.10.1998 iz podatkovne zbirke EBSCO (Zapis 9708261330) DOI: https://doi.org/10.1080/87567559709596209

Rajkovič, V., Urbančič, T., & Florjančič, M. (1998). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi. Organizacija 31(8), 430.

Walter, V. A. (1997). Becoming Digital: Policy Implications for Library Youth Services, (online). Library Trends, 45(4), p. 585,17 p. Pridobljeno 16.10.1998 iz podatkovne zbirke EBSCO (Zapis 9710022602)

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Bon, M. (2014). PROGRAMI INFORMACIJSKEGA OPISMENJEVANJA V DRUGIH DRŽAVAH. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 44(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.44.1-2.13727