KONCEPTUALNI MODELI NA PODROČJU KNJIŽNIČNIH KATALOGOV

Avtorji

  • Marija Petek Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Ljubljana (marija.petek@ctk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.44.1-2.13731

Ključne besede:

katalogizacija, katalogizacijska pravila, bibliografski opis, bibliografska kontrola

Povzetek

Izvleček

Hitrim spremembam na področju založništva se mora prilagajati tudi bibliografska kontrola. Potrebno je ponovno proučiti osnovne principe katalogizacijskih pravil in formata MARC. To lahko storimo s pomočjo metode konceptualnega modeliranja. V prispevku je predstavljenih nekaj konceptualnih modelov; podrobno je opisana nova raziskava, ki jo je izvedla IFLA.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Functional requirements for bibliographic records (1998). Munchen: Saur.

Delsey, T. (1998). Modeling the logic of AACR. VS. Weihs,J. (Ur.), The principles and future of AACR: Proceedings of the International Conference on the Principles and Future Development of AACR (str. 1-16). Ottawa: Canadian Library Association.

Grinnen, E.B., Munkebyaune, A., & Holm, L.A. (1999). Functional requirements for retrieval of bibliographic records. Pridobljeno 30.3.1999 s svetovnega spleta: http:/www.nuk.uni-lj.si/elag99/ELAG99WS4.html

Heaney, M. (1995). Object-oriented cataloging. Information Technology and Libraries, 14(3), 135-153.

Madison, O.M.A. (1999). Standards in light of new technologies functional requirements for bibliographic records. International Cataloguing and Bibliographic Control, 28(1), 7-10.

Manning, R.W. (1998). The Anglo-American cataloguing rules and their future. Pridobljeno 6.8.1998 s svetovnega spleta: http:/www.nlc-bnc.ca/ifla/IV/ifla64/ 083-126e.html

Murtomaa, E. (1999). The net is revolutionizing cataloguing. International Cataloging and Bibliographic Control, 28(4), 97-99.

Tillett, B.B. (1999). Cataloguing rules and conceptual models. Pridobljeno 25.8.1999s svetovnega spleta: http:/www.oclc.org:5046/~emiller/misc/ tillett.html

Yee, M. (1994). What is a work? Part 1: The user and the objects of the catalog. Cataloging & Classification Quarterly, 19(1), 9-29 DOI: https://doi.org/10.1300/J104v19n01_03

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Petek, M. (2014). KONCEPTUALNI MODELI NA PODROČJU KNJIŽNIČNIH KATALOGOV. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 44(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.44.1-2.13731

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>