RAZVOJ TER VPLIVI EVROPSKIH IN AMERIŠKIH UNIVERZITETNIH KNJIŽNIC

Avtorji

  • Irena Sapač Univerzitetna knjižnica Maribor, Maribor (irena.sapac@uni-mb.si)

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.44.1-2.13732

Ključne besede:

univerzitetne knjižnice, razvoj, Evropa, Združene države Amerike

Povzetek

Izvleček

Avtorica primerja razvoj univerzitetnih knjižnic v Evropi in Ameriki ter ugotavlja, da so se univerzitetne knjižnice v Združenih državah Amerike tri stoletja razvijale pod vplivom evropskih knjižnic, v zadnjem stoletju pa so se evropske univerzitetne knjižnice razvijale pod vplivom ameriških. Ameriške univerzitetne knjižnice so v obdobjih, ko še ni bilo profesionalnih knjižničarjev, urejali univerzitetni učitelji, ki so se izobraževali na evropskih univerzah. Tako so evropske vzore prenesli tudi v knjižnice. Tudi prve knjige so ameriške univerzitetne knjižnice dobivale iz Evrope. Močan vpliv na razvoj ameriških univerzitetnih knjižnic pa je imel kasneje tudi model Humboldtove univerze. Šele v drugi polovici 19. stoletja, posebno pa v 20. stoletju, so ameriške univerzitetne knjižnice dosegle tako razvojno stopnjo na področju katalogizacije, klasifikacije, kooperacije, organizacije, računalniških mrež, nosilcev informacij, izobraževanja in gradnje knjižničnih stavb, da so njihove načine pričele prevzemati evropske knjižnice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Annual library statistics (1996). London: SCONUL.

Busse, G., Ernestus, H. & Plassmann, E. (1983). Libraries in the Federal Republic of Germany. Wiesbaden: Harrasovvitz.

Buzas, L. (1975). Deutsche Bibliotheksgeschichte des Mittelalters. Wiesbaden: Reichert.

Buzas, L. (1976). Deutsche Bibliotheksgeschichte der Neuzeit (1500-1800). Wiesbaden: Reichert.

Buzas, L. (1978). Deutsche Bibliotheksgeschichte der Neuzeit (1800-1945). VViesbaden: Reichert.

Education in Britain (1995). London: Commonvvealth office.

Follett Report (1993). London: Joint Funding Council's Libraries Revievv Group.

Hamlin, A.T. (1981). The university library in the United States. Philadelphia: University of Pennsylvania. DOI: https://doi.org/10.9783/9781512802078

Higham, N. (1980). The library in the university. London: Deutch.

Johnson, E.D., Harris, M.H.(1976). History of libraries in the Western World. Metuchen: The Scarecrow press.

Thompson, J. (1980). University library history. London: Bingley.

Thompson, J., Carr, R. (1987). An introduction to university library administration. London: Bingley.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Sapač, I. (2014). RAZVOJ TER VPLIVI EVROPSKIH IN AMERIŠKIH UNIVERZITETNIH KNJIŽNIC. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 44(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.44.1-2.13732