NAČRTUJEMO KNJIŽNICO

Avtorji

  • Silva Novljan Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana (silva.novljan@nuk.uni-lj.si)

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.44.1-2.13733

Ključne besede:

načrtovanje, standardi, splošnoizobraževalne knjižnice

Povzetek

Izvleček

Članek prikazuje postopke načrtovanja knjižnice, ki mora uveljavljati svoje poslanstvo: zagotavljanje možnosti za svoboden dostop do informacij, izobraževanja, kulture za vsakogar v vsakem času. Cilj opisanega postopka je preverjanje uporabnosti in ustreznosti strokovnih priporočil za načrtovanje, ki naj bi podpirala racionalno organizacijo za maksimalni učinek. Postavlja se model za načrtovanje, ki naj bi omogočal ponovljivost in preverljivost postopkov na drugem vzorcu. Nastal je na osnovi opravljene analize stanja in po njej izbranega vzorca: krajevna samoupravna skupnost, ki po priporočilih standardov že lahko oblikuje knjižnico.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ambrožič, M. (1997). Knjižnična statistika. Knjižnica, 41(4), 5-31.

Cohen, A., & Cohen, E. (1979). Designing and space planningfor libraries. New York: Bowker.

Devadason, F.J., & Pratap Lingam, P. (1996). A metodology for the identification of information needs of users. V 52 IFLA general conference (str. 33-45). Peking, 25.-31. August. Booklet.

Druckner, P.F. (1993). Managing the non-profit organization. Oxford: Buttervvorth, Heinemann.

Kotler, P. (1996). Marketing management. Ljubljana: Slovenska knjiga.

LIBECON 2000. (1999). European Commission: Directorate General.

Medved, K. (1991). Še eno razmišljanje o marketingu in strateškem planiranju v splošnoizobraževalnih knjižnicah. Knjižnica, 36(1), 29-36.

Nahrada, F. (1998). Globalno mesto in globalna vas. V Cultural heritage in the global village. Symposium und Ausstellung. Wien, 5,-11. oktober (Tipkopis).

Novljan, S. (1998). Knjižnice za splošno dostopnost kulturnih dobrin. Knjižnica, 42(1), 23-44.

Novljan, S. (1998). Načrtovanje in oblikovanje prostorov knjižnice. V Zbornik razprav. 10 let Oddelka za bibliotek arstvo (str. 135-150). Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Novljan, S. (1998). Načrtovanje bibliobusa v splošnoizobraževalni knjižnici. Knjižnica, 42(4), 165-180.

Novljan, S. (1997). Še zmeraj knjižnice, čeprav drugačne. Knjižničarske novice, 7(10), 1-5.

Novljan, S. (1997). Učinkovitost merjenja uspešnosti slovenskih splošnoizobraževalnih knjižnic. Knjižnica, 41(1), 7-17.

Setnikar-Cankar, S. (1998, 4. marec). Menedžment in ekonomika v javni upravi. Razgledi, str. 13-14.

Splošnoizobraževalne knjižnice. Poročilo za leto 1998. (2000). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Slokar, R. (1990). Razmišljanje o marketingu in strateškem planiranju v SIK. Knjižnica, 34(1-2), 39-44.

Standardi za splošne knjižnice. Osnutek. (1998). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica (Tipkopis).

Sutton, D. (1995). So you are going to run a library. Englewood: Libraries unlimited.

Umlauf, K. (1999). Leiten+ Bilden=Leitbild. Buch und bibliothek (2), 98-105.

Wood,E. J. (1988). Strategic marketing for libraries. New York: Greenwood Press.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Novljan, S. (2014). NAČRTUJEMO KNJIŽNICO. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 44(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.44.1-2.13733

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)