»Možgane, prosim.« Vzpostavitev in ovrednotenje Zbirk modelov organov v knjižnici Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Univerzitetni knjižnici Maribor

Avtorji

  • Boža Janžeković
  • Zorica Milinović

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.65.3-4.7

Ključne besede:

knjižnične zbirke, posebne zbirke, anatomske zbirke, medicina, Univerza v Mariboru

Povzetek

Namen: Ustanovitev Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (MF UM) je vplivala na spremembe v knjižnični dejavnosti na tej univerzi. Na začetku je knjižnično dejavnost novoustanovljene fakultete izvajala Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM), kasneje pa je fakulteta vzpostavila lastno matično knjižnico. Pojasniti želimo nastajanje, vlogo, pomen in vrednotenje vpeljanih novih posebnih knjižničnih zbirk v UKM in knjižnici MF UM, na primeru Zbirke modelov organov in kosti človeškega telesa. Zbirki smo zgradili zaradi potreb študijskega procesa medicine na Univerzi v Mariboru. Predstavljamo in analiziramo uporabo zbirk v določenem obdobju, in sicer s kazalcema obrat knjižnične zbirke in izposoja na potencialnega uporabnika, pregledom časovne uporabe sobe dr. Zore Janžekovič v UKM in evidenco izposoje Zbirke modelov organov človeškega telesa in kosti na MF UM. Z dobljenimi rezultati želimo potrditi uporabnost obeh zbirk, upravičenost vlaganja v upravljanje in potrebo po njuni nadaljnji izgradnji.

Metodologija/pristop: Za oceno uporabnosti knjižničnih zbirk smo zbrali statistične podatke o uporabi Zbirke modelov organov in kosti človeškega telesa v UKM in v knjižnici MF UM v različnih obdobjih. Podatke o uporabi zbirke v UKM smo zbrali na podlagi letnih poročil o delu UKM za obdobje od leta 2004 do 2006, dokumentacije Evidenca uporabe študijske sobe za anatomijo med leti 2006 in 2011 ter iz zbirke podatkov programske opreme Cobiss3 – Izposoja, kjer se beleži uporaba inventarja in stolov v sobi dr. Zore Janžekovič od leta 2018 dalje. Prav tako smo podatke o izposoji zbirke v knjižnici MF UM pridobili iz izpisov Cobiss3 – Izposoja; od vzpostavitve zbirke se izposoja modelov beleži na ta način. Izračunali smo vrednosti dveh kazalcev, obrata knjižnične zbirke in izposoje na potencialnega uporabnika, s katerima smo omogočili primerljivost rezultatov.

Rezultati: Ugotovili smo, da obe zbirki dosegata visoke vrednosti uporabe oz. izposoje, kar potrjuje upravičenost nabave, obdelave in nadaljnjega razvoja, ter da zbirki nimata bistvenih razlik v uporabi. Prav tako smo ugotovili, da v časovni porazdelitvi uporabnikov oz. izposoje izstopata dva vrha: prvi v pomladnih in drugi v jesenskih mesecih.

Omejitve raziskave: Raziskavo omejuje neenotno zbiranje podatkov, saj knjižnici zbirata različne podatke o uporabi posebnih zbirk.

Izvirnost/uporabnost raziskave: Predstavljamo argumente za upravičenost vzpostavitve obeh knjižničnih zbirk anatomskih modelov, ki smo ju vpeljali na podlagi potreb študija medicine. Z dobljenimi rezultati želimo dopolniti in izboljšati knjižnične storitve v prihodnosti. Izpeljali smo prvo raziskavo, ki se ukvarja z upravičenostjo, uporabnostjo in zgodovinskim razvojem posebnih zbirk v Sloveniji.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

13.09.2022

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

»Možgane, prosim.« Vzpostavitev in ovrednotenje Zbirk modelov organov v knjižnici Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Univerzitetni knjižnici Maribor. (2022). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 65(3-4), 159-181. https://doi.org/10.55741/knj.65.3-4.7