Kompetence zaposlenih v knjižnici za delo z uporabniki

Avtorji

  • Simona Šinko Mestna knjižnica Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.65.3-4.3

Ključne besede:

izobraževanje, kompetence, zaposleni, knjižničarji, delo z uporabniki, program izobraževanj, ugotavljanje potreb

Povzetek

V kompleksnih in spremenljivih okoljih in pogojih, v katerih knjižnice delujejo, so kompetence zaposlenih samo eden od  dejavnikov zagotavljanja kakovostnega dela z uporabniki. Zagotavljanje kakovostne(jše)ga dela z uporabniki je od začetka eden od glavnih ciljev vzpostavljanja sistematičnega izobraževanja zaposlenih v Mestni knjižnici Ljubljana (MKL) in snovanja dejavnosti Učnega centra MKL. Identifikacija kompetenc potrebnih za delo in potreb po njihovem izpopolnjevanju je temeljna sestavina priprave programov nadaljnjega izobraževanja zaposlenih v knjižnicah. Analiza vključuje podatke dveh internih raziskav ugotavljanja potreb po izobraževanju zaposlenih v MKL, izpeljanih leta 2011 in 2018 in izvedenih v obliki spletnega anketiranja zaposlenih s pomočjo orodja 1KA. Zaposleni so v letu 2018 izrazili večjo potrebo po znanju za delo z ljudmi, po učinkoviti komunikaciji z uporabniki in s sodelavci, preprečevanju  konfliktov, še preden izbruhnejo, med tem ko je v letu 2011 prevladovala potreba po znanjih računalništva in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Prispevek nakaže potrebo po kontinuiranem in celovitem spremljanju potreb po nadaljnjem izobraževanju zaposlenih v knjižnicah na ravni posamezne knjižnice ter tudi na nacionalni ravni.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

13.09.2022

Kako citirati

Šinko, S. (2022). Kompetence zaposlenih v knjižnici za delo z uporabniki. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 65(3-4), 49–74. https://doi.org/10.55741/knj.65.3-4.3

Številka

Rubrike

ČLANKI