Bibliometrija znanstvenih objav skozi dimenzijo spola na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani za obdobje 2018–2020, s poudarkom na Covid-19 letu

Avtorji

  • Priscila Gulič Pirnat Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.65.3-4.4

Ključne besede:

bibliometrija, spol, enakost spolov, ženske objave, moške objave, znanstveno sodelovanje, navedbe avtorstev, soavtorstva

Povzetek

Namen: Preučevanje prispevka žensk v znanosti in visokem šolstvu lahko zagotovi vpogled v razlike med spoloma v znanstveno-raziskovalni dejavnosti in posledično neravnovesje med spoloma. Ugotavljanje razlik med spoloma spodbujajo številne študije, ki preučujejo različne vidike neenakosti spolov. Enega izmed načinov ugotavljanja razlik med spoloma predstavlja bibliometrična analiza znanstvenih objav z uporabo različnih bibliometričnih kazalnikov, ki jo predstavljamo v prispevku.

Metodologija/pristop: Bibliometrična študija je bila izvedena v obdobju od septembra do novembra 2021 na podlagi izpisov iz Informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (tj. Sicrisa) raziskovalne organizacije Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani za obdobje od 2018. do 2020. leta. Znanstvene prispevke za vsa tri raziskovalna obdobja smo analizirali glede na avtorske položaje in dimenzijo spola.

Rezultati: Bibliometrična študija raziskuje produktivnost in trend ženskih objav na Filozofski fakulteti v odnosu do moške produktivnosti, obseg znanstvenega sodelovanja ter produkcijo objav glede na spol in zaposlitveno strukturo na Filozofski fakulteti. Opažamo pozitiven trend ženskih objav za obdobje 2018 – 2020, tako z vidika avtorskih kot tudi večavtorskih objav, posebno plodno je bilo Covid-19 leto. Z vidika zaposlitvene strukture na Filozofski fakulteti beležimo manjši delež ženskih objav v primerjavi z moškimi objavami in raziskujemo potencialne vzroke.

Omejitve raziskave: Raziskavo smo omejili na tri raziskovalna leta in sicer od 2018. do 2020. leta, saj bi bila sicer analiza znanstvenih objav glede na spol preobsežna in dolgotrajna. V raziskavo nismo vključili primerjalnih študij, saj nismo našli relevantnih v sklopu Univerze v Ljubljani in širšem slovenskem okolju.

Izvirnost/uporabnost raziskave: V slovenskem prostoru ni opaziti tovrstnih bibliometričnih analiz skozi dimenzijo spola. Rezultati so lahko izhodišče za nadaljnje analize spola glede na  znanstveno produkcijo na Filozofski fakulteti ter za nadaljnje primerjalne študije v okviru Univerze v Ljubljani oz. širše znotraj HASS ved.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

13.09.2022

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Gulič Pirnat, P. (2022). Bibliometrija znanstvenih objav skozi dimenzijo spola na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani za obdobje 2018–2020, s poudarkom na Covid-19 letu. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 65(3-4), 75-95. https://doi.org/10.55741/knj.65.3-4.4