Povečanje dostopnosti elektronskih knjig osebam s slepoto ali slabovidnostjo z ustreznimi postopki v procesu digitalizacije

Avtorji

  • Andreja Hari

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.65.3-4.1

Ključne besede:

knjižnične storitve, elektronske knjige, digitalizacija, osebe s slepoto, osebe s slabovidnostjo, dostopnost

Povzetek

Namen: V članku ugotavljamo uporabniško izkušnjo oseb s slepoto ali slabovidnostjo pri branju e-knjig in sicer za namen povečanja dostopnosti le-teh tekom digitalizacije.

Metodologija/pristop: Raziskava je sestavljena iz pregleda relevantnih raziskav, strokovnih priporočil in anketne raziskave bralcev e-knjig med osebami s slepoto ali slabovidnostjo v enajstih evropskih državah. Slednja je potekala med 20. aprilom in 30. junijem 2020, v njej je bilo zajetih 525 respondentov, ki so odgovorili na vsaj polovico vprašanj. Za obdelavo rezultatov smo uporabili kvantitativno analizo zbranih odgovorov.

Rezultati: Ugotovljeno je bilo, da bi z uvedbo dodatnih postopkov tekom digitalizacije poskrbeli za boljši dostop in učinkovitejšo uporabniško izkušnjo. Poudarek je predvsem na pregledu kakovosti prepoznave besedila OCR, uvedbi strukture besedila in primernem oblikovanju. Pomembno je tudi omogočanje prilagajanja prikaza vsebine lastnim potrebam, in omogočanje formata, do katerega lahko uporabniki dostopajo na čim več različnih napravah in s pomočjo različnih podpornih tehnologij.

Omejitve raziskave: Zaradi različnega števila respondentov na posamezno državo je interpretacija možna le na ravni skupnega števila respondentov. Zaradi neverjetnostnega vzorčenja rezultatov ne moremo posploševati na celotno populacijo oseb s slepoto ali slabovidnostjo. Tekom obdelave podatkov so bile ugotovljene tudi nekatere pomanjkljivosti vprašalnika.

Izvirnost/uporabnost raziskave: Raziskava  knjižničarjem  in  drugim  zainteresiranim  nudi  vpogled v postopke, ki bi osebam s slepoto ali slabovidnostjo približali digitalizirano gradivo in jim tako lažje omogočali vključevanje v družbo. K razmisleku in potencialnim spremembam želimo spodbuditi vse zainteresirane institucije, ki izdelujejo e-gradivo, ne le digitalizirano, ampak tudi izvorno digitalno.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Accessible publishing best practices: guidelines for common EPUB issues in plain language. (22. 8. 2019). National Network for Equitable Library Service (NNELS). https://www.accessiblepublishing.ca/wp-content/uploads/2019/08/AP-NNELS_Accessible_Publishing_Best_Practices_August_2019.pdf

Books for all: a starter kit for accessible publishing in developing and least developed countries. (b. d.). Accessible Books Consortium.

https://www.accessiblebooksconsortium.org/export/abc/abc_starter-kit_300616.pdf

Comparison of e-book formats. (24. 8. 2020). V Wikipedija: prosta enciklopedija.

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_formats

E-book. (b. d.). V Merriam-Webster.com dictionary.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/e-book

eBook. (29. 1. 2013). V P. Christensson, TechTerms: the computer dictionary.

https://techterms.com/definition/ebook

E-knjiga. (2011). V V. Rebolj, Slovar družboslovne informatike.

https://www.termania.net/slovarji/slovar-druzboslovne-informatike/4460335/e-knjiga?query=e-knjiga&SearchIn=All

EBU clear print guidelines. (2016). European Blind Union.

http://www.euroblind.org/sites/default/files/media/ebu-media/Guidelines-for-producing-clear-print.pdf

Gunn, D. (2016). Accessible eBook guidelines for self-publishing authors. Accessible Books Consortium; International Authors Forum.

https://www.accessiblebooksconsortium.org/export/abc/abc_ebook_guidelines_for_self-publishing_authors.pdf

Hilderley, S. (2013). Accessible publishing: best practice guidelines for publishers. The International Publishers Association; The Federation of European Publishers; The International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers.

https://www.accessiblebooksconsortium.org/publishing/en/accessible_best_practice_guidelines_for_publishers.html

Hrovat Merič, R. (2012). DAISY: strukturirana zvočna knjiga [Diplomsko delo]. B2, d. o. o., višja strokovna šola.

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2009). Bibliotekarski terminološki slovar. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Kodrič-Dačić, E., Vodeb, G., Bon, M., Poličnik-Čermelj, T. in Vilar, P. (2014). Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja. Model Knjižnice za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja, vključno z modelom zagotavljanja in koordinacije knjižničnih storitev za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja na področju celotne države. Narodna in univerzitetna knjižnica.

http://www.kss-ess.si/wp-content/uploads/2016/04/NUK-Izdelava-modela-KSS.pdf

Novljan, S., Sterle, D. in Černe, K. (2017). Tiskani in elektronski viri med slepimi, slabovidnimi in osebami z motnjami vida. V S. Zwitter in N. Bucik (ur.), E-gradiva kot bližnjica do uspeha? (str. 77–88). Bralno društvo Slovenije.

http://www.bralno-drustvo.si/wp-content/uploads/2013/06/E-GRADIVA_KOT_BLIZNJICA_DO_USPEHA_BDS20171.pdf

The DAISY Consortium. (b. d.). Creating accessible Word documents. https://daisy.org/info-help/guidance-training/daisy-tools/creating-accessible-word-documents/

Vassiliou, M. in Rowley, J. (2008). Progressing the definition of »e-book«. Library Hi Tech, 26(3), 355–368. https://doi.org/10.1108/07378830810903292 DOI: https://doi.org/10.1108/07378830810903292

World report on vision. (2019). World Health Organization.

https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-vision

Zaviršek, D., Kačič, M., Krstulović, G. in Sobočan, A. M. (2013). Izvedbeni projekt zadovoljevanja potreb potencialnih deležnikov, uporabnikov in posebnih potreb slepih, slabovidnih in oseb z motnjami branja. Fakulteta za socialno delo. http://www.kss-ess.si/2016/02/studija-fsd-zadovoljevanje-potreb-potencialnih-deleznikov-uporabnikov-in-posebnih-potreb-slepih-slabovidnih-in-oseb-z-motnjami-branja/#.XykioSgzaUl

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. (b. d.). O Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. http://www.zveza-slepih.si/o-zdsss/

Prenosi

Objavljeno

13.09.2022

Kako citirati

Hari, A. (2022). Povečanje dostopnosti elektronskih knjig osebam s slepoto ali slabovidnostjo z ustreznimi postopki v procesu digitalizacije. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 65(3-4), 9–32. https://doi.org/10.55741/knj.65.3-4.1

Številka

Rubrike

ČLANKI