Knjižnice na podružničnih šolah

vpogled v dostopnost knjižnične dejavnosti na podeželju

Avtorji

  • Eva Kodrič-Dačić Narodna in univerzitetna knjižnica

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.65.3-4.2

Ključne besede:

podružnice šol, šolske knjižnice, šole na podeželju

Povzetek

Članek predstavlja analize, ki na posameznih področjih razkrivajo možnosti dostopa učencev do knjižničnega gradiva in tako poskuša odgovoriti na vprašanje ali imajo učenci, ki se šolajo na podeželju, enake materialne pogoje, kot tisti, ki obiskujejo osnovne šole v mestnem okolju. Pri tem predstavlja podatke o pokritosti slovenskih naselij s knjižnicami, analizo oddaljenosti šol od splošnih knjižnic ter podatke o knjižnicah  podružnic osnovnih šol. Zadnji so bili prvič zbrani s statističnimi meritvami dejavnosti šolskih knjižnic v letu 2019/20. Ker predstavljajo šolske knjižnice učencem podeželskih šol pogosto edino možnost za dostop do knjige zunaj lastnega doma, bi morale biti dobro opremljene, imeti bi morale obsežno knjižnično zbirko ter čim daljšo dnevno odprtost. Analiza podatkov knjižnic podružničnih šol, ki večinoma delujejo na podeželju, kaže, da nekatere podružnične šole nimajo knjižnic, da knjižnice na podružničnih šolah pogosto nimajo lastnih prostorov ter da je tedenski čas odprtosti knjižnice zelo kratek. Rezultati meritev nakazujejo sklep, da imajo učenci na podeželju slabše možnosti za dostop do knjižničnega gradiva in storitev ter dajejo iztočnice za podrobnejše raziskovanje  zagotavljanja knjižnične dejavnosti na podeželju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Education Policy Outlook: Slovenia. (2016). OECD, Paris. Pridobljeno 12. 5. 2021 s spletne strani https://www.oecd.org/education/Education-Policy-Outlook-Country-Profile-Slovenia.pdf

Echazarra, A. in Radinger T. (2019). Learning in rural schools: Insights from PISA, TALIS and the literature", OECD Education Working Papers, No. 196, OECD, Paris, https://doi.org/10.1787/8b1a5cb9-en DOI: https://doi.org/10.1787/8b1a5cb9-en

Mreža splošnih knjižnic v letu 2018. (2019). Pridobljeno 12. 5. 2021 s spletne strani https://cezar.nuk.uni-lj.si/index.php

BibSiSt-online. Statistični podatki o knjižicah. Šolske knjižnice 2019/20. (2021). Ljubljana: NUK. Pridobljeno 12. 5. 2021 s spletne strani https://cezar.nuk.uni-lj.si

Študija prostorske simulacije mreže splošnih knjižnic. (2015). Urbanistični inštitut. Pridobljeno 12. 5. 2021 s spletne strani https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/studija_prostorske_simulacije_mreze_splosnih_knjiznic.pdf)

Breskvar, P. (2019). SPAR doniral 20.000 EUR šolskim knjižnicam. Knjižničarske novice, št. 3/4, str. 50.

Širec, A. (2013). Podružnične šole v Sloveniji in njihov pomen za ohranjanje krajev. Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta. Pridobljeno 12. 5. 2021 s spletne strani https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=42938&lang=slv

Vodeb, G. (2015). Družbeni vidiki dostopnosti informacij v vsakdanjem življenju na podeželju. Doktorska disertacija. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede. Pridobljeno 12. 5. 2021 s spletne strani (http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_vodeb-gorazd.pdf)

Komljanc, N. (2018). Izhodišča za delo v podružničnih šolah in kombinirane pouku z vidika sodobnih teorij učenja in poučevanja v Republiki Sloveniji. Ljubljana, Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 20. 5. 2021 s splete strani https://www.zrss.si/pdf/izhodisca-za-delo-2018.pdf

Doseganje razvojnih usmeritev Standardov za splošne knjižnice, veljavnih v obdobju 2005-2017. (2018). Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica. Center za razvoj knjižnic. Študije. Pridobljeno 12. 5. 2021 s spletne strani https://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/raziskava-doseganje-standardov-splosne-knjiznice-2005-2017.pdf

Šuštar, B. (2018). Podružnična šola in njene prednice pred 1958. Šolska kronika, št. 3.

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Pridobljeno 12. 5. 2021 s spletne strani http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Pridobljeno 12. 5. 2021 s spletne strani http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5163

Prenosi

Objavljeno

13.09.2022

Kako citirati

Kodrič-Dačić, E. (2022). Knjižnice na podružničnih šolah: vpogled v dostopnost knjižnične dejavnosti na podeželju. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 65(3-4), 33–47. https://doi.org/10.55741/knj.65.3-4.2

Številka

Rubrike

ČLANKI

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>