Čas epidemije in izposoja gradiva na portalu Biblos v Posavju

Avtorji

  • Andreja Dvornik

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.64.3-4.13754

Ključne besede:

e-knjige, Biblos, Knjižnica Brežice, Valvasorjeva knjižnica Krško, Knjižnica Sevnica

Povzetek

Namen: V članku je predstavljena izposoja e-knjig na portalu Biblos v posavskih knjižnicah v času razglašene epidemije covida-19 zaradi porasta obolelih s koronavirusom (SARS-CoV-2).
Metodologija/pristop: Z vprašalnikom smo pridobili podatke o zalogi in izposoji e-knjig na portalu Biblos v Knjižnici Brežice, Valvasorjevi knjižnici Krško in Knjižnici Sevnica. Podatke o zalogi in izposoji e-knjig v Knjižnici Brežice za pretekla leta smo pridobili iz letnih poročil knjižnice.
Rezultati: Pridobljeni rezultati kažejo, da imajo knjižnice velikost zaloge e-knjig sorazmerno s številom članov. V času zaprtja knjižnic so le-te svoje člane in uporabnike obveščale o svojem delovanju in ponudbi s tiskanimi in spletnimi mediji ter na lastnih spletnih straneh in družbenih omrežjih.
Omejitve raziskave: V pregled o izposoji e-gradiv smo vključili le posavske knjižnice – Knjižnico Brežice, Valvasorjevo knjižnico Krško in Knjižnico Sevnica. Podatki prikazujejo omejen čas, ko so bile knjižnice zaprte za uporabnike, tj. v času od 13. 3. do 3. 5. 2020 (obdobje strožjih ukrepov), in v času do preklica epidemije, tj. od. 4. 5. do 31. 5. 2020, in za primerjavo še isto obdobje v letu 2019.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Rezultati so uporabni za vse tri vključene splošne knjižnice in ostale, saj kažejo odziv uporabnikov na spremenjene pogoje dostopa do prosto dostopne literature in uspešnost preusmeritve bralcev na portal Biblos.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Andreja Dvornik

    Knjižnica Brežice, Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice
    e-pošta: andreja.dvornik@gmail.com

Literatura

Beletrina. (2020a, 7. februar). Uspehi Biblosa [blog zapis]. Beletrina.si. Pridobljeno 10. 5. 2020 s spletne strani: https://beletrina.si/novice/uspehi-biblosa

Beletrina. (2020b, 19. marca). Povečano zanimanje za e-knjige [blog zapis]. Beletrina.si. Pridobljeno 10. 5. 2020 s spletne strani: https://beletrina.si/novice/povecano-zanimanje-za-e-knjige

Beletrina. (2020c, 20. marec). Rekordno število izposoj na biblos.si [blog zapis]. Beletrina.si. Pridobljeno 10. 5. 2020 s spletne strani: https://beletrina.si/novice/rekordno-stevilo-izposoj-na-biblos-si

Beletrina. (2020č, 2. april). Nove e-knjige še pred izidom tiskane izdaje [blog zapis]. Beletrina.si. Pridobljeno 10. 5. 2020 s spletne strani: https://beletrina.si/novice/nove-e-knjige-se-pred-izidom-tiskane-izdaje

Biblos.si. (B. l.). Kako deluje? [spletno mesto]. Ljubljana: Beletrina. Pridobljeno 10. 5. 2020 s spletne strani: https://www.biblos.si/kako-deluje

Černelč, I. in Samec, M. (2020). Življenje je padlo na glavo. Knjižničarske novice, 30(3–4), 12–15.

EBLIDA. (2020, maj). A European library agenda fort he post-Covid 19 age. Hague: EBLIDA. Pridobljeno 18. 1. 2021 s spletne strani: http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA-Preparing-a-European-library-agenda-for-the-post-Covid-19-age.pdf

IFLA. (2020, 13. oktober). COVID-19 in global library field. Hague: IFLA. Pridobljeno 17. 1. 2021 s spletne strani: https://www.ifla.org/covid-19-and-libraries

Kante, V. (2020). Petek 13. za slovenske knjižnice. Knjižničarske novice, 30(3–4), 16–18.

Klemen, A. (2013). Kako položiti elektronsko knjigo na polico splošne knjižnice?. V M. Ambrožič in D. Vovk (ur.), Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika: 2003–2013–2023: zbornik referatov (str. 311–361). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Knjižnica Brežice. (B. l.). Posavci beremo skupaj 2020 [spletna stran]. Brežice: Knjižnica Brežice. Pridobljeno 10. 1. 2021 s spletne strani: https://www.knjiznica-brezice.si/posavci-beremo-skupaj-2020.html

Knjižnica Brežice. (2017, februar). Letno poročilo Knjižnice Brežice za leto 2016. Brežice: Knjižnica Brežice. Pridobljeno 9. 5. 2020 s spletne strani: http://www.knjiznica-brezice.si/letna-porocila.html

Knjižnica Brežice. (2018, februar). Letno poročilo Knjižnice Brežice za leto 2017. Brežice: Knjižnica Brežice. Pridobljeno 9. 5. 2020 s spletne strani: http://www.knjiznica-brezice.si/letna-porocila.html

Knjižnica Brežice. (2019, februar). Letno poročilo Knjižnice Brežice za leto 2018. Brežice: Knjižnica Brežice. Pridobljeno 9. 5. 2020 s spletne strani: http://www.knjiznica-brezice.si/letna-porocila.html

Knjižnica Brežice. (2020, februar). Letno poročilo Knjižnice Brežice za leto 2019. Brežice: Knjižnica Brežice. Pridobljeno 9. 5. 2020 s spletne strani: http://www.knjiznica-brezice.si/letna-porocila.html

Knjižnica Brežice. (2014, februar). Poslovno poročilo Knjižnice Brežice 2013. Brežice: Knjižnica Brežice. Pridobljeno 9. 5. 2020 s spletne strani: http://www.knjiznica-brezice.si/letna-porocila.html

Knjižnica Brežice. (2015, februar). Poslovno poročilo Knjižnice Brežice 2014. Brežice: Knjižnica Brežice. Pridobljeno 9. 5. 2020 s spletne strani: http://www.knjiznica-brezice.si/letna-porocila.html

Knjižnica Brežice. (2016, februar). Poslovno poročilo Knjižnice Brežice 2015. Brežice: Knjižnica Brežice. Pridobljeno 9. 5. 2020 s spletne strani: http://www.knjiznica-brezice.si/letna-porocila.html

Mahorčič, J. (2020). Epidemija ne popušča, knjižnice tudi ne. Knjižničarske novice, 30(6), 16–17.

S. R. (2020, 4. maj). Knjižnice odprle vrata. Posavski obzornik [spletno mesto]. Pridobljeno 10. 5. 2020 s spletne strani: https://www.posavskiobzornik.si/kultura/knjiznice-so-odprle-vrata-90051

Statistični podatki o knjižnicah [spletno mesto]. (2020). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, BibSiSt online. Pridobljeno 30. 5. 2020 s spletne strani: https://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

Vaš Kanal [spletno mesto]. (B. l.). Branje na klik. Novo mesto: Televizija Novo mesto. Pridobljeno 10. 5. 2020 s spletne strani: https://www.vaskanal.com/branje-na-klik-o-kampanji

Zamida, R. (2016). Biblos, slovenski servis za oddaljeno izposojo e-knjig. Šolska knjižnica, 25(1–2), 5–12.

Prenosi

Objavljeno

30.12.2020

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Čas epidemije in izposoja gradiva na portalu Biblos v Posavju. (2020). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(3-4), 89–102. https://doi.org/10.55741/knj.64.3-4.13754