Facebook objave slovenskih osrednjih območnih knjižnic v času karantene zaradi pandemije covid-19

Avtorji

  • Katarina Švab

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.64.3-4.13755

Ključne besede:

splošne knjižnice, osrednje območne knjižnice, družbena omrežja, pandemija, Facebook, Slovenija

Povzetek

Namen: Družbena omrežja so v današnjem času za uporabnike prostor druženja ter vir informacij, ki ponuja tako zabavne kot tudi izobraževalne vsebine. Splošne knjižnice so bile že pred pandemijo covid-19 prisotne na družbenih omrežjih, v času karantene pa so ta postala najpomembnejši komunikacijski in promocijski kanal za uporabnike. Namen prispevka je prikazati aktivnosti osrednjih območnih knjižnic na družbenem omrežju Facebook v času splošne zaprtosti knjižnic.
Metodologija/pristop: V času od 13. 3. do 30. 4. 2020 smo analizirali objave osrednjih območnih knjižnic na Facebooku in odzive uporabnikov: všečkanje, delitve in komentarje.
Rezultati: Rezultati analize objav so pokazali, da vse slovenske območne knjižnice uporabljajo Facebook, pri objavljanju na družbenih omrežjih pa so različno aktivne. Največ objav se je nanašalo na promocijo knjig in knjižnične zbirke. Uporabniki so se najbolj odzivali na objave o brezplačnem spletnem vpisu, pošiljanju gradiva na dom in o ponovni odprtosti knjižnic, pri vključevanju v komentiranje pa so bili pasivni. Odzivnost uporabnikov se je zato ocenjevala tudi z indeksom vključenosti deležnikov na Facebooku.
Omejitve raziskave: Z analizo javno dostopnih podatkov ne moremo ugotoviti, kakšen je bil dejanski odziv uporabnikov na obvestila in koriščenje promoviranih storitev, ki so jih v tem času nudile knjižnice.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Analiza omogoča načrtovanje raziskav, refleksijo posamezne knjižnice, primerjavo z internimi podatki koriščenja storitev in potencialne možnosti za izboljšave, načrtovanje in premislek o možnostih vključevanja in sodelovanja tudi na drugih družbenih omrežjih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

  • Katarina Švab

    Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta,
    Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
    e-pošta: katarina.svab@ff.uni-lj.si

Literatura

Anttiroiko, A. V. in Savolainen, R. (2011). Towards library 2.0: the adoption of web 2.0 technologies in public libraries. Libri, 61(2), 87–99.

Beletrina. (2020, 20. marec). Rekordno število izposoj na biblos.si [blog zapis]. Beletrina.si. Pridobljeno 29. 6. 2020 s spletne strani: https://beletrina.si/novice/rekordno-stevilo-izposoj-na-biblos-si

Bizjak Zabukovec, B. (2017). Družbeni mediji in knjižnice: raziskava uporabe Facebooka v slovenskih splošnih knjižnicah. Knjižnica, 61(4), 79–100.

Bonson, E. in Ratkai, M. (2013). A set of metrics to assess stakeholder engagement and social legitimacy on a corporate Facebook page. Online information review, 37(5), 787–803. doi: 10.1108/OIR-03-2012-0054

Common sense media. (2015). The common sense census: media use by tweens and teens. San Francisco, CA: Common Sense Media. Pridobljeno 5. 7. 2020 s spletne strani: https://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/research/census_executivesummary.pdf

Cosec. (2020). Rekordna izposoja knjig na portalu Biblos [blog zapis]. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 10. 7. 2020 s spletne strani: https://cosec.nuk.uni-lj.si/novica/rekordna-izposoja-knjig-na-portalu-biblos

Crawford, W. (2014). Successful social networking in public libraries. Chicago: American Library Association.

Čerče, P. (2014). MBP – »mi boš pomagal?!«: vključevanje revij v mednarodne bibliografske baze podatkov in kako se to tiče knjižnic. V M. Ambrožič in D. Vovk (ur.), Skupaj smo močnejši: povezovanje, sodelovanje in etično delovanje (str. 34–35). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

De la Pẽna McCook, K. in Bossaller, J. S. (2018). Introduction to public librarianship. Chicago: American Library Association.

Eržen, M. (2020, 8. maj). Osebna korespondenca.

Harrison, A., Burress, R., Velasquez, S. in Schreiner, L. (2017). Social media use in academic libraries: a phenomenological study. Journal of academic librarianship, 43(3), 248–256. doi: 10.1016/j.acalib.2017.02.014

Jenko, N. (2013). Prisotnost slovenskih splošnih knjižnic na družbenem omrežju Facebook. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Jež, K. (2020, 22. junij). Covid – potisk nazaj v prihodnost? [blog zapis]. MMC RTV Slovenija. Pridobljeno 6. 7. 2020 s spletne strani: https://www.rtvslo.si/kolumne/covid-potisk-nazaj-v-prihodnost/528118

Kahmann, K. in Schwering, S. (2018). Why modern libraries have to be active on social media: 7 »glorious« reasons [blog zapis]. ZBW Blog. Pridobljeno 3. 7. 2020 s spletne strani: https://www.zbw-mediatalk.eu/2018/03/warum-moderne-bibliotheken-in-social-media-aktiv-sein-muessen-sieben-glorreiche-gruende/

Korošec, M. (2020). Digitalni marketing od A do Ž. Maribor: Rdeča Oranža.

Krajnik, U. (2019). Kaj mladi berejo?: vpliv socialnih omrežij in splošne knjižnice na bralne navade mladih. Diplomski seminar. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Lah, S. (2014). Družbeni mediji – priložnost za knjižnice. V M. Ambrožič in D. Vovk (ur.), Skupaj smo močnejši: povezovanje, sodelovanje in etično delovanje (str. 83–85). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Lah, S. (2017, 31. avgust). Knjižničarji pa ne čivkajo? [blog zapis]. Blog COBISS. Pridobljeno 18. 7. 2020 s spletne strani: https://blog.cobiss.si/2017/08/31/knjiznicarji-pa-ne-civkajo/#more-1155

Lah, S. (2020, 14. april). V času pandemije COVID-19 s COBISS-om nemoteno do e-virov slovenskih knjižnic ter domačih in tujih baz podatkov [blog zapis]. Blog COBISS. Pridobljeno 18. 7. 2020 s spletne strani: https://blog.cobiss.si/2020/04/14/cobiss-knjiznice-v-casu_pandemije-covid-19/

Pintar, A. (2020, 24. junij). Zgodba o perspektivi: kolumna študentke Ane Pintar [blog zapis]. MMC RTV Slovenija. Pridobljeno 6. 7. 2020 s spletne strani: https://www.rtvslo.si/kolumne/zgodba-o-perspektivi/528233

Premk Bogataj, E. (2020, 3. april). Elektronska knjiga podira rekorde [blog zapis]. Blog COBISS. Pridobljeno 6. 7. 2020 s spletne strani: https://blog.cobiss.si/2020/04/03/elektronska-knjiga-podira-rekorde/

Public Libraries in Europe and COVID-19: findings from NAPLE Members, April 2020. (2020). Naple forum. Pridobljeno 15. 6. 2020 s spletne strani: https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:fce29ea1-1b83-479b-b674-a592b255f7e4/naple-narrative-report---european-library-services-during-covid19.pdf

Raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki slovenskih splošnih knjižnic. (2020). Grosuplje: Združenje splošnih knjižnic. Pridobljeno 6. 7. 2020 s spletne strani: https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2020/06/ZSK_javnomnenjska_raziskava_Ninamedija_2020.pdf

Republika Slovenija. (2020, 29. aprila). Obvestilo o ponovni možnosti odprtja knjižnic, galerij in muzejev [blog zapis]. Portal gov.si. Pridobljeno 15. 6. 2020 s spletne strani: https://www.gov.si/novice/2020-04-29-obvestilo-o-ponovni-moznosti-odprtja-knjiznic-galerij-in-muzejev/

Runco, D. (2020). Izzivi in priložnosti Knjižnice Koper med pandemijo. Knjižničarske novice, 30(3–4), 20–21.

Sigh, M. N. in Naidu, G. H. S. (2015). Web 2.0 applications in library. School of library and information science. doi: 10.13140/RG.2.1.2520.2646

STA. (2020, 5. maj). Spletna knjižnica Biblos z rekordno izposojo v času karantene [blog zapis]. STA krog. Pridobljeno 16. 6. 2020 s spletne strani: https://krog.sta.si/2759910/spletna-knjiznica-biblos-z-rekordno-izposojo-v-casu-karantene

Statista. (2020). Number of monthly active Facebook users worldwide as of 1st quarter 2020 [blog zapis]. Statista. Pridobljeno 10. 7. 2020 s spletne strani: https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/

Statistični podatki o knjižnicah [spletno mesto]. (2020). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, BibSiSt online. Pridobljeno 28. 7. 2020 s spletne strani: https://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

Švab, K. (2020). Facebook, Instagram in Twitter osrednjih območnih knjižnic med karanteno zaradi COVID-19. Knjižničarske novice, 30(5), 7–9.

Uporaba družbenih omrežij in storitev klepeta v Sloveniji 2018–2019: sporočilo za javnost. (2020). Ljubljana: Valicon. Pridobljeno 29. 6. 2020 s spletne strani: https://www.valicon.net/wp-content/uploads/2020/01/Sporocilo_za_javnost-uporaba_druzbenih_omrezij_2018-2019.pdf

Wang, L. (2014). A content analysis of the use of facebook by academic libraries. Magistrsko delo. Chapel Hill: University of North Carolina, School of Infromation and Library Science. Pridobljeno 10. 7. 2020 s spletne strani: https://cdr.lib.unc.edu/concern/masters_papers/rn301476q

Zadravec Pešec, R. in Kranjc Vobovnik, A. (2017). Dan specialnih knjižnic 2017. Organizacija znanja, 22(1–2), 54–55. Pridobljeno 18. 7. 2020 s spletne strani: https://cobiss.si/oz/HTML/OZ_2017_1_2_final/58/index.html

Prenosi

Objavljeno

30.12.2020

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Švab, K. (2020). Facebook objave slovenskih osrednjih območnih knjižnic v času karantene zaradi pandemije covid-19. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(3-4), 67–87. https://doi.org/10.55741/knj.64.3-4.13755