Prispevek k metodologiji vrednotenja knjižničnih zbirk

Avtorji

 • Kornelija Petr Balog
 • Mia Kuzmić

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.64.1-2.13765

Ključne besede:

knjižnične zbirke, kvaliteta, kvalitativne metode, kvantitativne metode, evalvacija

Povzetek

Namen: Prispevek predstavlja različne metode vrednotenja knjižničnih zbirk, opozarja na njihove prednosti in slabosti ter navaja primere, v katerih se določena metoda običajno uporablja. Knjižnične zbirke so temelj knjižničnih storitev, zato morajo biti kakovostne in stalno vrednotene glede na potrebe uporabnikov. Prispevek ponuja pregled metod in tehnik, ki se uporabljajo za evalvacijo knjižničnih zbirk, da bi knjižničarjem olajšali ta nujni segment vrednotenja v knjižnicah. Na tem mestu je treba poudariti, da se prispevek osredotoča na metode vrednotenja in tehnike tradicionalnega knjižničnega gradiva.
Metodologija/pristop: Prispevek analizira različne metode in tehnike vrednotenja knjižničnih zbirk.
Rezultati: Analiza različnih metod in tehnik je pokazala, da ne obstaja idealen ali univerzalno primeren pristop za vrednotenje in da je najbolje uporabiti kombinacije več (kvalitativnih in kvantitativnih) metod.
Omejitve raziskave: V prispevku je obravnavan izbrani nabor najpogosteje uporabljenih metod in tehnik za vrednotenje, medtem ko redkeje uporabljene metode v tem pregledu niso upoštevane.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Vrednotenje knjižničnih zbirk je izredno naporno in dolgotrajno opravilo, ki ga knjižničarji neradi in redko opravljajo. Hkrati so rezultati vrednotenja izjemnega pomena za zaznavanje kakovosti knjižnice, samo ocenjevanje pa je treba izvajati redno in kontinuirano. Pričakujemo, da bo prispevek knjižničarjem približal temo vrednotenja knjižnične zbirke in jih motiviral za pogostejše dejavnosti v tej smeri.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

 • Kornelija Petr Balog

  Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, HR-31000, Osijek, Hrvatska
  e-pošta: kpetr@ffos.hr

 • Mia Kuzmić

  Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Zagreb - Središnja knjižnica, Vinogradska cesta 29, HR 10000, Zagreb, Hrvatska
  e-pošta: mia.kuzmic@kbcsm.hr

Literatura

Aabø, S. (2005). Are public libraries worth their price? A contingent valuation study of Norweigan public libraries. New library world, 106(11–12), 487–495. doi: 10.1108/03074800510634973 DOI: https://doi.org/10.1108/03074800510634973

Adams, B. i Noel, B. (2008). Circulation statistics in the evaluation of collection development. Collection building, 27(2), 71–73. DOI: https://doi.org/10.1108/01604950810870227

Agee, J. (2005). Collection evaluation: a foundation for collection development. Collection building, 24(3), 92–95. DOI: https://doi.org/10.1108/01604950510608267

Agencija za znanosti i visoko obrazovanje. (2013). Upute za sastavljanje samoanalize visokih učilišta u sastavu sveučilišta [mrežna stranica]. Zagreb: Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Dostupno 14. 3. 2019. na: https://www.azvo.hr/index.php/hr/vrednovanja/postupci-vrednovanja-u-visokom-obrazovanju/reakreditacija-visokih-ucilista

Association of College and Research Libraries. (1988). Books for college libraries: a core collection of 50,000 titles. Chicago: American Library Association, Association of College and Research Libraries.

Bagher Negahban, M., Selvaraja, A. i Venkatesha, Y. (2011). Assessment of user adequacy and services of library collections among research scholars of University of Mysore. SRELS journal of information management, 48(1), 51–56. doi: 10.17821/srels/2011/v48i1/43922

Baker, S. L. i Lancaster, F. W. (1991). The measurement and evaluation of library services. Arlington: Information Resources Press.

Barton, G. P., Relyea, G. E. i Knowlton, S. A. (2018). Rethinking the subscription paradigm for journals: using interlibrary loan in collection development for serials. College and research libraries, 79(2), 279–290. DOI: https://doi.org/10.5860/crl.79.2.279

Bergen, P. L. i Nemec, D. (1999). An assessment of collections at the University of Wisconsin-Madison Health Sciences Libraries: drug resistance. Bulletin of Medical Library Association, 87(1), 37–42.

Biblarz, D., Tarin, M. J., Vickery, J. i Bakker, T. (2001). Guidelines for a collection development policy using the conspectus model. Haag: IFLA, Section on acquisition and collection development. Dostupno 8. 3. 2019. na: http://archive.ifla.org/VII/s14/nd1/gcdp-e.pdf

Bolton, B. A. (2009). Women’s studies collections: a checklist evaluation. Journal of academic librarianship, 35(3), 221–226. DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2009.03.002

Bonn, G. S. (1974). Evaluation of the collection. Library trends, 22(3), 265–304.

Borin, J. i Yi, H. (2011). Assessing an academic library collection through capacity and usage indicators: testing a multi-dimensional model. Collection building, 30(3), 120–125. doi: 10.1108/01604951111146956 DOI: https://doi.org/10.1108/01604951111146956

Brindley, L. (2006). Re-defining the library. Library hi tech, 24(4), 484–495. doi: 10.1108/07378830610715356 DOI: https://doi.org/10.1108/07378830610715356

Ciszek, M. P. i Young, C. L. (2010). Diversity collection assessment in large academic libraries. Collection building, 29(4), 154–161. doi: 10.1108/01604951011088899 DOI: https://doi.org/10.1108/01604951011088899

Clarance, M. M. i Angeline, X. M. (2019). User opinion on library collections and services: a case study of branch library in Karaikudi. U Literacy skill development for library science professionals (str. 289–317). Hershey, PA: IGI Global. doi: 10.4018/978-1-5225-7125-4.ch015 DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7125-4.ch015

Clayton, P. i Gorman, G. E. (2001). Managing information resources in libraries: collection management in theory and practice. London: Library Association Publishing.

Conspectus [mrežna stranica]. (2018). Springfield, MA: Merriam-Webster. Dostupno 29. 10. 2018. na: https://www.merriam-webster.com/dictionary/conspectus

Crowley-Low, J. V. (2002). Collection analysis techniques used to evaluate a graduate-level toxicology collection. Journal of Medical Library Association, 90(3), 310–316. Dostupno 6. 5. 2019. na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC116404/

Currie, L. i Monroe-Gulick, A. (2012). Proving the value of library collections. U Proceedings of the Charleston Library Conference (str. 118–124). West Lafayette: Purdue University. Dostupno 9. 2. 2019. na: https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1348&-context=charleston DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt6wq4p0.24

Davis, P. M. (2003). Effect of the web on undergraduate citation behavior: guiding student scholarship in a networked age. Portal: libraries and the academy, 3(1), 41–51. DOI: https://doi.org/10.1353/pla.2003.0005

Debono, B. (2002). Assessing the social impact of public libraries: what the literature is saying. Australasian public libraries and information services, 15(2), 80–95.

Denning, S. (2015, 28. travanj). Do we need libraries? [mrežna stranica]. Jersey City, NJ: Forbes contributors. Dostupno 8. 2. 2019. na: https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2015/04/28/do-we-need-libraries/#2c012f96cd7f

Dragija, M. i Aparac Jelušić, T. (2000). Pristup i metodologija istraživanja o kvaliteti zbirki u knjižnicama visokih učilišta. Glasnik Društva bibliotekara Split, 7, 162–188.

Evans, G. E. i Saponaro, M. Z. (2005). Developing library and information center collections. London: Libraries Unlimited.

Faletar Tanacković, S., Junušić, M. i Faletar, I. (2012). Vrednovanje knjižničnog fonda uz pomoć citatne analize na primjeru zbirke iz informacijskih znanosti u Knjižnici Filozofskog fakulteta u Osijeku. Libellarium, 5(1), 71–88. doi: 10.15291/libellarium.v5i1.169 DOI: https://doi.org/10.15291/libellarium.v5i1.169

Gonchar, M. (2015, 7. svibanj). Do we still need libraries? [mrežna stranica]. New York: New York Times. Dostupno 8. 2. 2019. na: https://learning.blogs.nytimes.com/2015/05/07/dowe-still-need-libraries/

Gorman, G. E. (2003). Collection. U J. Feather i P. Sturges (ur.), International encyclopedia of information and library science (str. 80–83). London: Routledge.

Gorman, M. (2003). Collection development in interesting times: a summary. Library collections, acquisitions and technical services, 27(4), 459–462. DOI: https://doi.org/10.1080/14649055.2003.10765950

Graboyes, R. (2016, 24. listopad). Column: do we need librarians now that we have the Internet? [mrežna stranica]. Arlington, VA: PBS News Hour. Dostupno 8. 2. 2019. na: https://www.pbs.org/newshour/economy/column-need-librarians-internet

Gwinn, N. E. i Mosher, P. H. (1983). Coordinating collection development: the RLG conspectus. College and research libraries, 44(2), 128–140. DOI: https://doi.org/10.5860/crl_44_02_128

Hardesty, L. (2000). Do we need academic libraries? A position paper of the Association of College and Research Libraries (ACRL) [mrežna stranica]. Chicago: American Library Association. Dostupno 9. 2. 2019. na: http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/doweneedacademic

Hassler, H. C. (2015). Circulation analysis two ways: in-house & OCLC collection evaluation. Rad predstavljen u Charleston Library Conference, Chalrleston, S. C., November 6, 2015. Dostupno 6. 3. 2018. na: https://scholarworks.alaska.edu/handle/11122/6211

IFLA. (2001). Guidelines for collection development policy using the Cospectus model. Haag: IFLA. Dostupno 31. 10. 2018. na: https://www.ifla.org/files/assets/acquisition-collection-development/publications/gcdp-en.pdf

Intner, S. S. i Futas, E. (1994). Evaluating public library collections: why do it, and how to use the results. American libraries, 25(5), 410–412.

Jindal, A. i Sangwan, K. S. (2015). Evaluation of collection methods in reverse logistics by using fuzzy mathematics. Benchmarking: an international journal, 22(3), 393–410. doi: 10.1108/BIJ-05-2013-0062 DOI: https://doi.org/10.1108/BIJ-05-2013-0062

Jordan, R. T. (1963). Library characteristics of colleges ranking high in academic excellence. College and research libraries, 24(5), 369–376. DOI: https://doi.org/10.5860/crl_24_05_369

Južnič, P. (2009). Using a decision grid process to evaluate library collections and e-journals. New library world, 110(7–8), 341–356. doi: 10.1108/03074800910975160 DOI: https://doi.org/10.1108/03074800910975160

Kayongo, J. i Helm, C. (2012). Relevance of library collections for graduate student research: a citation analysis study of doctoral dissertations at Notre Dame. College and research libraries, 73(1), 47–67. doi: 10.5860/crl-211 DOI: https://doi.org/10.5860/crl-211

Kelly, M. (2015). Collection development policies in public libraries in Australia: a qualitative content analysis. Public library quarterly, 34(1), 1–19. doi: 10.1080/01616846.2015.1000783 DOI: https://doi.org/10.1080/01616846.2015.1000783

Knievel, J. E., Wicht, H. i Silipigni Connaway, L. (2006). Use of circulation statistics and interlibrary loan data in collection management. College and research libraries, 67(1), 35–49. doi: 10.5860/crl.67.1.35 DOI: https://doi.org/10.5860/crl.67.1.35

Kohn, K. C. (2015). Collection evaluation in academic libraries: a practical guide for librarians. Lanham: Rowman & Littlefield.

Kushkowski, J. D. (2000). A method for determining faculty preferences for monographs. Collection building, 19(1), 17–23. DOI: https://doi.org/10.1108/01604950010310857

Kyrillidou, M. (2006). The impact of electronic publishing on tracking research library investments in serials. ARL: a bimonthly report on research library issues and actions from ARL, CNI and SPARC, (249), 6–7. Dostupno 6. 3. 2018. na: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED495018.pdf

Lange, J. i Wood, R. (2000). The conspectus: a tool for collection assessment and description. U A. Kent (ur.), Encyclopedia of library and information science (str. 65–78). New York: Marcel Dekker.

Linden, J., Tudesco, S. i Dollar, D. (2018). Collections as a service: a research library’s perspective. College and research libraries, 79(1), 86–99. Dostupno 28. 2. 2018. na: https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/16612/18058 DOI: https://doi.org/10.5860/crl.79.1.86

Link, F. E., Tosaka, Y. i Weng, C. (2015). Mining and analyzing circulation and ILL data for informed collection development. College and research libraries, 76(6), 740–755. doi: 10.5860/crl.76.6.740 DOI: https://doi.org/10.5860/crl.76.6.740

Lockett, B. (ur.). (1989). Guide to the evaluation of library collections. Chicago: American Library Association.

Lombardy, J. V. (2000). Academic libraries in the digital age. D-lib magazine, 6(10). Dostupno 9. 2. 2019. na: http://www.dlib.org/dlib/october00/lombardi/10lombardi.html

Majstorović, G. i Ivić, K. (2011). Izgradnja zbirki u sveučilišnom knjižničnom sustavu: model. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 54(3), 43–67.

Metz, P. (1983). The landscape of literatures: use of subject collections in a university library. Chicago: American Library Association.

Murphy, E. (2013). Assessing university library print book collections and deselection: a case study at The National University of Ireland Maynooth. New review of academic librarianship, 19(3), 256–273. DOI: https://doi.org/10.1080/13614533.2013.808252

Nisonger, T. E. (1992). Collection evaluation in academic libraries: a literature guide and annotated bibliography. Englewood: Libraries Unlimited.

Nisonger, T. E. (2003). Evaluation of library collections, access and electronic resources: a literature guide and annotated bibliography. Westport, CT: Libraries Unlimited.

Nisonger, T. E. (2008). Use of the checklist method for content evaluation of full-text databases: an investigation of two databases based on citations from two journals. Library resources and technical services, 52(1), 4–17. DOI: https://doi.org/10.5860/lrts.52n1.4

Oberg, L. R. (1988). Evaluating the conspectus approach for smaller library collections. College and research libraries, 49(3), 187–196. DOI: https://doi.org/10.5860/crl_49_03_187

Ochola, J. L. (2002). Use of circulation statistics and interlibrary loan data in collection management. Collection management, 27(1), 1–13. doi: 10.1300/J105v27n01_01 DOI: https://doi.org/10.1300/J105v27n01_01

OCLC. (2018). WorldShare collection evaluation [mrežna stranica]. Dublin, OH: OCLC. Dostupno 16. 3. 2019. na: https://www.oclc.org/en/collection-evaluation/features.html

Oseghale, O. (2008). Faculty opinion as collection evaluation method: a case study of Redeemer’s University Library. Library philosophy and practice, 221. Dostupno 9. 10. 2018. na: http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/221/?utm_source=digitalcommons.unl.edu%2Flibphilprac%2F221&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

Pečko Mlekuš, H. (2000). Vrednotenje knjižničnih zbirk in hibridna knjižnica. Knjižnica, 44(1–2), 25–33.

Petr Balog, K. i Bugarski, M. (2014). Vrednovanje zbirke visokoškolske knjižnice pomoću metode usporedbe (check-list method) s popisima ispitne literature. Libellarium, 7(2), 253–265. doi: 10.15291/libellarium.v7i2.205 DOI: https://doi.org/10.15291/libellarium.v7i2.205

ProQuest. (2018). Intota assessment [mrežna stranica]. Ann Arbor, MI: ProQuest. Dostupno 16. 3. 2019. na: http://www.proquest.com/products-services/intota-assessment.html

Romić, K. i Mitrović, G. (2016). Vrednovanje knjižničnog fonda: na primjeru zbirke disertacija i magistarskih radova u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uz pomoć citatne analize. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 59(3–4), 47–62. Dostupno 16.3. 2019. na: http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/500

Schmidt, J. (2016). Collection evaluation and the conspectus. Australian academic and research libraries, 47(4), 181–189. doi: 10.1080/00048623.2016.1253422 DOI: https://doi.org/10.1080/00048623.2016.1253422

Sloan, E. F. (1971). Collection development and selection decision-making at the Smitsonian Institution Libraries. Washington, DC: Smitsonian Institution Libraries.

Smith, E. T. (2003). Assessing collection usefulness: an investigation of library ownership of the resources graduate students use. College and research libraries, 64(5), 344–355. doi: 10.5860/crl.64.5.344 DOI: https://doi.org/10.5860/crl.64.5.344

Sridhar, M. S. (1997). Role of conspectus in collection management and resource sharing. Library science, 34(2), 91–99.

Stielow, F. J. i Tibbo, H. R. (1987). Collection analysis and the humanities: a practicum with the RLG conspectus. Journal of education for library and information science, 27(3), 148–157. DOI: https://doi.org/10.2307/40323669

Suaiden, E. J. (2003). The social impact of public libraries. Library review, 52(8), 379–387. doi: 10.1108/00242530310698520 DOI: https://doi.org/10.1108/00242530310698520

Swanepoel, A. (2010). What 37000 citations can tell. US-China education review, 7(10), 98–105. Dostupno 25. 10. 2018. na: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED514783.pdf DOI: https://doi.org/10.1142/9789814299701_0052

Sylvia, M. J. (1998). Citation analysis as an unobtrusive method for journal collection evaluation using psychology student bibliographies. Collection building, 17(1), 20–28. DOI: https://doi.org/10.1108/01604959810368965

Tan Yeok Ching, J. i Chennupati, K. R. (2002). Collection evaluation through citation analysis techniques: a case study of the Ministry of Education, Singapore. Library review, 51(8), 398–405. DOI: https://doi.org/10.1108/00242530210443136

Tauber, M. F. (1964). Survey method in approaching library problems. Library trends, 13, 15–30.

Tenopir, C., Volentine, R. i King, D. W. (2012). Scholarly reading and the value of academic library collections: results of a study in six UK universities. Insights, 25(2), 130–149. DOI: https://doi.org/10.1629/2048-7754.25.2.130

White, C. M. (1965). A survey of the University of Delhi Library. Delhi: University of Delhi.

Zadeh, L. (1965). Fuzzy sets. Information and control, 8(3), 338–353. DOI: https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X

Objavljeno

11.08.2023

Kako citirati

Petr Balog, K., & Kuzmić, M. (2023). Prispevek k metodologiji vrednotenja knjižničnih zbirk. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 64(1-2), 9–28. https://doi.org/10.55741/knj.64.1-2.13765