Informacijsko vedenje študentov pri uporabi mobilnih naprav – pregled raziskav

Avtorji

 • Ksenija Rivo
 • Maja Žumer

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.63.4.13771

Ključne besede:

mobilna tehnologija, študenti, informacijsko vedenje, visokošolske knjižnice

Povzetek

Mobilne naprave imajo pomembno vlogo v življenju študentov in s tem velike možnosti za njihovo vključenost v prihodnje načine izobraževanja. Kljub mnogim prednostim (prenosnost, priročnost) pa je njihova uporaba v študijske namene še vedno nizka. Razloge za (ne)uporabo mobilnih naprav v študijske namene je raziskovalo več avtorjev, ki so ugotovili, da na (ne)uporabo mobilnih naprav za branje študijskih e-gradiv poleg tehnoloških značilnosti vplivajo dejavniki, povezani z informacijskim vedenjem. Ta dejstva so pomembna za visokošolske knjižnice, ker so e-viri postali velik del njihovih storitev. Poleg zagotavljanja mobilnih storitev je pomembna tudi njihova promocija, saj so različne raziskave pokazale, da so študenti zainteresirani za mobilne storitve, vendar pogosto niso seznanjeni z njihovo ponudbo v knjižnici. Članek podaja pregled ugotovitev raziskav o informacijskem vedenju študentov pri uporabi mobilnih naprav, ki lahko služijo kot dobra osnova za načrtovanje in zagotavljanje mobilnih storitev v visokošolskih knjižnicah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

 • Ksenija Rivo

  Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
  e-pošta: ksenija.rivo@pef.uni-lj.si

 • Maja Žumer

  Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta,
  Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
  e-pošta: maja.zumer@ff.uni-lj.si

Literatura

Canuel, R., MacKenzie, E., Senior, A. in Torabi, N. (2017). Apps for academic success: developing digital literacy and awareness to increase usage. Education for information, 33(3), 135–152. DOI: https://doi.org/10.3233/EFI-160085

Cowell, A. in Mi, J. (2016). Doing research on mobile devices: an undergraduate case study. College and undergraduate libraries, 23(4), 414–426. doi:10.1080/10691316.2015.1025938 DOI: https://doi.org/10.1080/10691316.2015.1025938

Crestani, F., Mizzaro, S. in Scagnetto, I. (2017). Mobile information retrieval. Berlin: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-60777-1

Dukic, Z., Chiu, D. K. in Lo, P. (2015). How useful are smartphones for learning? Perceptions and practices of library and information science students from Hong Kong and Japan. Library hi tech, 33(4), 545–561. DOI: https://doi.org/10.1108/LHT-02-2015-0015

Ford, N. (2015). Introduction to information behaviour. London: Facet Publishing.

Harvey, M. in Pointon, M. (2017). Searching on the go: the effects of fragmented attention on mobile web search tasks. V Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (str. 155–164). New York: ACM. doi: https://doi.org/10.1145/3077136.3080770 DOI: https://doi.org/10.1145/3077136.3080770

Hernández, C., Vegas, J., Llamas, C. in González, M. Á. (2014, november). A survey on mobile devices use by university students. V J.-L. Sierra Rodrigues, J. M. Dodero-Beardo in D. Burgos (ur.), 2014 International symposium on computers in education (SIIE) (str. 223–226). Logroño: Universidad Internacional de la Rioja. doi: 10.1109/SIIE.2014.7017734 DOI: https://doi.org/10.1109/SIIE.2014.7017734

Hossain, M. in Ahmed, S. (2016). Academic use of smartphones by university students: a developing country perspective. Electronic library, 34(4), 651–665. doi: 10.1108/EL-07-2015-0112 DOI: https://doi.org/10.1108/EL-07-2015-0112

Iyabode, A. S., Adetoro, N. in Eniola, S. O. (2014). Mobile technology and information services provision: perception of library users in selected universities. Global educational journal of library and information science, 2(2), 37–50.

Jones, C. in Hosein, A. (2010). Profiling university students’ use of technology: where is the net generation divide?. International journal of technology knowledge and society, 6(3), 43–58. doi: 10.18848/1832-3669/CGP/v06i03/56097 DOI: https://doi.org/10.18848/1832-3669/CGP/v06i03/56097

Kim, D., Chun, H. in Lee, H. (2014). Determining the factors that influence college students’ adoption of smartphones. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(3), 578–588. doi:10.1002/asi.22987 DOI: https://doi.org/10.1002/asi.22987

Koshman, S. (2011). iSchool agenda: mobile context research and teaching. V Proceedings of the 2011 iConference (str. 211–216). New York: ACM. DOI: https://doi.org/10.1145/1940761.1940790

Krubu, D. E., Zinn, S. in Hart, G. (2017). Making sense of the information seeking process of undergraduates in a specialised university: revelations from dialogue journaling on WhatsApp Messenger. Interdisciplinary journal of e-skills and lifelong learning, 13, 19–36. DOI: https://doi.org/10.28945/3640

Kuhlthau, C. C. (1991). Inside the search process: information seeking from the user’s perspective. Journal of the American Society for Information Science, 42(5), 361–371. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199106)42:5<361::AID-ASI6>3.0.CO;2-#

Kwasitsu, L. in Chiu, A. M. (2019). Mobile information behavior of Warner Pacific University students. Library and information science research, 41(2), 139–150. doi: 10.1016/j.lisr.2019.04.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2019.04.002

Lau, K. P., Chiu, D. K., Ho, K. K., Lo, P. in See-To, E. W. (2017). Educational usage of mobile devices: differences between postgraduate and undergraduate students. Journal of academic librarianship, 43(3), 201–208. doi: 10.1016/j.acalib.2017.03.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2017.03.004

Lee, J. in Song, Y. (2015). Mobile information-seeking behavior: a comparative study. IFLA journal, 41(2), 153–161. doi: 10.1177/0340035215583501 DOI: https://doi.org/10.1177/0340035215583501

Lo, P., Cho, A., Leung, M. H., Chiu, D. K., Ko, E. H. in Ho, K. K. (2016). Use of smartphones by art and design students for accessing library services and learning. Library hi tech, 34(2), 224–238. DOI: https://doi.org/10.1108/LHT-02-2016-0015

Mansour, E. (2016). Use of smartphone apps among library and information science students at South Valley University, Egypt. Electronic library, 34(3), 371–404. DOI: https://doi.org/10.1108/EL-03-2015-0044

Mizrachi, D., Salaz, A. M., Kurbanoglu, S., Boustany, J. in ARFIS Research Group. (2018). Academic reading format preferences and behaviors among university students worldwide: a comparative survey analysis. PloS one, 13(5). doi: 10.1371/journal.pone.0197444 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197444

Nimetz, J. (2018). 81 mobile search and marketing stats for 2018 [spletna stran]. West Kelowna: Jody Nimetz Co. Pridobljeno 28. 8. 2019 s spletne strani: http://www.jodynimetz.com/81-mobile-search-and-marketing-stats-for-2018

Phillips, A. (2017). Smartphones and tablets: patterns of usage among college student populations. Doktorska disertacija. Denton, Texas: University of North Texas.

Reese Bomhold, C. (2013). Educational use of smart phone technology: a survey of mobile phone application use by undergraduate university students. Program, 47(4), 424–436. doi: 10.1108/PROG-01-2013-0003 DOI: https://doi.org/10.1108/PROG-01-2013-0003

Ríos Amaya, J. in Secker, J. (2016). Choosing between print and electronic… Or keeping both? Academic Reading Format International Study (ARFIS) UK Report. London: Learning Technology and Innovation. Pridobljeno 28. 8. 2019 s spletne strani: http://eprints.lse.ac.uk/67028/1/ARFIS%20UK%20Report%20Final%20Version.pdf

Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovations (4th ed.). New York: Free Press.

Schulte, J., Tiffen, B., Edwards, J., Abbott, S. in Luca, E. (2018). Shaping the future of academic libraries: authentic learning for the next generation. College and research libraries, 79(5), 685–696. doi: 10.5860/crl.79.5.685 DOI: https://doi.org/10.5860/crl.79.5.685

Sellen, A. J., Murphy, R. in Shaw, K. L. (2002, april). How knowledge workers use the web. V Conference on human factors in computing systems – proceedings (str. 227–234). New York: ACM. DOI: https://doi.org/10.1145/503376.503418

Soroya, S. H. in Ameen, K. (2018). What do they want? Millennials and role of libraries in Pakistan. Journal of academic librarianship, 44(2), 248–255. doi: 10.1016/j.acalib.2018.01.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2018.01.003

Šorgo, A., Bartol, T., Dolničar, D. in Boh Podgornik, B. (2017). Attributes of digital natives as predictors of information literacy in higher education. British journal of educational technology, 48(3), 749–767. doi: 10.1111/bjet.12451 DOI: https://doi.org/10.1111/bjet.12451

Vassilakaki, E., Moniarou-Papaconstantinou, V. in Garoufallou, E. (2016). Identifying the uses of mobile technology among library and information science undergraduate students. Program, 50(4), 417–430. doi: 10.1108/PROG-10-2015-0069 DOI: https://doi.org/10.1108/PROG-10-2015-0069

Wai, I. S. H., Ng, S. S. Y., Chiu, D. K., Ho, K. K. in Lo, P. (2018). Exploring undergraduate students’ usage pattern of mobile apps for education. Journal of librarianship and information science, 50(1), 34–47. doi: 10.1177/0961000616662699 DOI: https://doi.org/10.1177/0961000616662699

Walsh, A. (2012). Mobile information literacy: a preliminary outline of information behaviour in a mobile environment. Journal of information literacy, 6(2), 56–69. doi: 10.11645/6.2.1696 DOI: https://doi.org/10.11645/6.2.1696

Wang, X., Li, J., Yang, M., Chen, Y. in Xu, X. (2018a). An empirical study on the factors influencing mobile library usage in IoT era. Library hi tech, 36(4), 605–621. doi: 10.1108/LHT-01-2018-0008 DOI: https://doi.org/10.1108/LHT-01-2018-0008

Wang, X., Yang, M., Li, J. in Wang, N. (2018b). Factors of mobile library user behavioral intention from the perspective of information ecology. Electronic library, 36(4), 705–720. DOI: https://doi.org/10.1108/EL-03-2017-0046

Wiley, C. in Williams, J. (2015). Librarian as advisor: information search process of undecided students and novice researchers. NACADA journal, 35(1), 13–21. DOI: https://doi.org/10.12930/NACADA-14-008

Yi, Z. (2018). Effective techniques for marketing electronic resources. Journal of academic librarianship, 44(4), 446–454. doi: 10.1016/j.acalib.2018.05.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2018.05.006

Zeithaml, V. A. (1998). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. Journal of marketing, 52(3), 2–22. doi: 10.1177/002224298805200302 DOI: https://doi.org/10.1177/002224298805200302

Zhitomirsky-Geffet, M. in Blau, M. (2017). Cross-generational analysis of information seeking behavior of smartphone users. Aslib journal of information management, 69(6), 721–739. doi: 10.1108/AJIM-04-2017-0083 DOI: https://doi.org/10.1108/AJIM-04-2017-0083

Zimerman, M. (2012). Digital natives, searching behavior and the library. New library world, 113(3–4), 174–201. doi: 10.1108/03074801211218552 DOI: https://doi.org/10.1108/03074801211218552

Prenosi

Objavljeno

12.01.2020

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Rivo, K., & Žumer, M. (2020). Informacijsko vedenje študentov pri uporabi mobilnih naprav – pregled raziskav. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 63(4), 9–25. https://doi.org/10.55741/knj.63.4.13771

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>