Knjižne vezave iz predbaročnega časa: dopolnila k nekaterim spomenikom iz Ljubljane in Maribora

Avtorji

  • Nataša Golob Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: natasa.golob@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.62.4.13800

Ključne besede:

srednji vek, renesansa, trde vezave, mehke vezave, pečatniki, Slovenija

Povzetek

Izvleček
Članek temelji na ugotovitvah, ki so se izoblikovale ob pregledu številnih knjižnih vezav do sredine 16. stoletja. Upoštevani oziroma obravnavani rokopisi in zgodnji tiski so predvsem iz slovenskih knjižnic in arhivov, slovenskih provenienc v tujini ali pa so z našimi lokacijami kulturnozgodovinsko povezani. Namen članka je spodbuditi ciljno raziskovanje nekaterih poglavij vezav predbaročnega časa (do 1550), ki bi ob načrtnem delu lahko odpravilo še vedno moteče sive cone. Med zaželenimi cilji so predvsem pridobitev razvojno utemeljene terminologije, kataloga knjigoveških pečatnikov ter sistematična obravnava tako imenovanih mehkih vezav. Članek opozarja na dokumentarno vrednost starejših knjižnih vezav, ki vsebujejo izvirne zgodovinske podatke, imena knjigovezov, lokacij, letnice itd. ter so pomembni viri za antropologijo knjige. Nekaj besed je namenjenih tudi napačnim pogledom na estetiko knjižnih vezav, ki izvirajo iz premajhnega vzorca upoštevanih srednjeveških vezav ali pa iz nekritičnega ponavljanja vtisov, zapisanih v starejši literaturi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Adam, P. (1890, repr. 1993). Der Bucheinband: seine Technik und seine Geschichte. München: Saur.

Avguštin Florjanovič, B. (2003). Popis knjižnih vezav. Knjižnica, 47(1–2), 109–130.

Avguštin Florjanovič, B. (2017). Restoration of the late-gothic Pontifical by the minimum intervention principle. V N. Golob in J. Vodopivec (ur.), Bookbindings: theoretical approaches and practical solutions (str. 251–266). Turnhout: Brepols.

Colombo, P. (1950). La legatura industriale, artigiana, artistica. Roma: Edizioni Raggio.

Colombo, P. (1952). La legatura artistica: storia e critica. Roma: Edizioni Raggio.

Dolšina, M. (2014). Vzklitje slovenskega terminološkega izrazja: terminološka podoba Flisovih Stavbinskih slogov. Jezik in slovstvo, 60(2), 51–64.

Dular, A. (2002). Živeti od knjig: zgodovina knjigotrštva na Kranjskem do začetka 19. stoletja. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije.

Federici, C. in Zanetti, M. (2017). How many Aldine binderies were there?. V N. Golob in J. Vodopivec (ur.), Bookbindings: theoretical approaches and practical solutions (str. 121–152). Turnhout: Brepols.

Filipič, I., Goličnik, J., Golob, N., Marinič, D. in Urlep, L. (2012). Srednjeveške in renesančne knjižne umetnine iz zakladnice Nadškofije Maribor / Masterpieces of medieval and renaissance books from the treasury of the Archdiocese of Maribor. Maribor: Evropski kulturni in tehnološki center.

Glonar, J. (1937). Iz stare stiške knjižnice. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo, 18(1–2), 110–131.

Golob, N. (2006). Srednjeveški rokopisi iz Žičke kartuzije (1160–1560). Ljubljana: Narodna galerija.

Golob, N. (2016). Sentence Petra Lombarda v pontignyjskem slogu: Maribor, Univerzitetna knjižnica, Ms 136. Zbornik za umetnostno zgodovino, 52, 25–55.

Golob, N. (2017a). Na pergamentu in papirju: rokopisi in tiski iz mariborskih zbirk. Ljubljana: Narodni muzej.

Golob, N. (2017b). Srednjeveški pergamentni fragmenti v knjižnih vezavah. Zgodovinski časopis, 71(1–2), 70–104.

Golob, N. (2018). The size of the book collection in the Žiče Charterhouse in the late fifteenth century: the evidence of Paolo Santonino. V L. Reynhout in B. Victor (ur.), Librorum studiosus: miscellanea palaeographica et codicologica Alberto Derolez dicata (str. 155–172). Turnhout: Brepols.

Gottlieb, T. (1910). Bucheinbände: Auswahl von technischen und geschichtlich bemerkenswerten Stücken. Wien: Anton Schroll Verlag.

Gspan, A. in Badalić, J. (1957). Inkunabule v Sloveniji / Incunabula quae in Slovenia asservantur. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Helwig, H. (1970). Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart: Hiersemann.

Holter, K. (1969). Einbände aus Wiener-Neustadt und aus dem Zisterzienserstift Heiligenkreuz. Gutenberg-Jahrbuch, 44, 280–287.

Juntke, F. (1967). Grossplattenpressungen mittels eines Holzstocks. Gutenberg-Jahrbuch, 42, 249–251.

Kos, M. in Stelè, F. (1931). Srednjeveški rokopisi v Sloveniji / Codices aetatis mediae manuscripti qui in Slovenia reperiuntur. Ljubljana: Umetnostnozgodovinsko društvo.

Kyriss, E. (1951–1958). Verzierte gotische Einbände im alten deutschen Sprachgebiet. Textband, Tafelband 1, 2, 3. Stuttgart: Hettler.

Lackner, F. (ur.) (2006). Katalog der mittelalterlichen Handschriften bis zum Ende des 16. Jahrhunderts in der Zentralbibliothek der Wiener Franziskanerprovinz in Graz. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. DOI: https://doi.org/10.1553/0x00107936

Laurin, G. (1959). Zur Einbandkunst des Salzburger Illuminators Ulrich Schreier. Gutenberg-Jahrbuch, 34, 234–243.

Laurin, G. (1961). Material aus steirischen Bibliotheken zur Geschichte der Werkstatt des Wiener Buchbinders Mathias. Gutenberg-Jahrbuch, 36, 296–304.

Laurin, G. (1965). Die gotischen Blindstempel Einbände ehem. Dominikanerkloster Pettau (Untersteiermark). Gutenberg-Jahrbuch, 40, 353–361.

Laurin, G. (1970). Der Binder mit dem Arma-Christi-Stempel: zur Geschichte der Franziskanerbuchbinderei in Graz. Gutenberg-Jahrbuch, 45, 359–370.

Le Goff, J. (2016). Geschichte ohne Epochen? Ein Essay. Darmstadt: Philipp von Zabern. Lexikon des gesamten Buchwesens. (1987–2016). Stuttgart: Hiersemann.

Loubier, H. (1904). Der Bucheinband in alter und neuer Zeit. Berlin: Hermann Seemann Nachfolger.

Lozar Štamcar, M. (2007). Izzivi prevajanja umetnostnozgodovinskih besedil v angleščino. V I. Orel (ur.), Razvoj slovenskega strokovnega jezika (str. 721–726). Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Mairold, M. (1980). Zur Bibliotheksgeschichte der Kartause Seitz. V Die Kartäuser in Österreich (Bd. 1, str. 21–47). Salzburg: Universität, Institut für Anglistik und Amerikanistik.

Mau-Pieper, M. (2005). Koperte als Einband bei Gebrauchsschriftgut in Mittelalter und früher Neuzeit. Thesis. Tübingen: Fakultät für Philosophie und Geschichte.

Mazal, O. (1974). Gotische Bucheinbände aus dem ehemaligen Konvent des Deutschen Ritterordens in Laibach. Zbornik (Muzej primenjene umetnosti), 18, 69–71.

Mazal, O. (1990). Königliche Bücherliebe: die Bibliothek des Matthias Corvinus. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt.

Mazal, O. (1997). Elemente des Buch- und Bibliotheswesens. Band 16: Einbandkunde. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag.

Pickwoad, N. (1995). The Interpretation of bookbindings structure: an examination of sixteenth-century bindings in the Ramey collection in the Pierpont Morgan Library. The Library, 17(3), 209–249. DOI: https://doi.org/10.1093/library/s6-17.3.209

Reisp, B. (2001). O starih vezavah. V B. Reisp, Redki stari tiski (str. 218–219). Ljubljana: Slovenska matica.

Savinšek, F. (1936/1937). Slovar strokovnih izrazov za panoge tiskarstva, knjigoveško stroko in reprodukcijo. Ljubljana: Delniška tiskarna.

Schmidt-Künsemüller, F. A. (1987). Bibliographie zur Geschichte der Einbandkunst von den Anfängen bis 1985. Wiesbaden: Reichert Verlag.

Schwenke, P. (1898). Zur Erforschung der deutschen Bucheinbände des 15. und 16. Jahrhunderts. V K. Dziatzko (ur.), Beiträge zur Kenntnis des Schrift-, Buch- und Bibliothekswesens (str. 114–125). Leipzig: Spirgatis.

Schunke, I. (1974). Einführung in die Einbandbestimmung. München: Meister der Einbandkunst, Internationale Vereinigung.

Smolik, M. (2003). Latinski rokopisni misal. Knjižnica, 47(4), 51–62.

Smolik, M. (2005). Slavenski kodeksi. V J. Boštjančič (ur.), Slavenski zbornik (str. 203–212). Vrhnika: Galerija 2.

Svoljšak, S. (2004). Renesančne knjižne vezave na slovenskih protestantskih tiskih v knjižnici Narodnega muzeja Slovenije v Ljubljani. Knjižnica, 48(4), 37–62.

Svoljšak, S. (2009). Knjižna zbirka p. Žige Škerpina v ljubljanskem frančiškanskem samostanu. Knjižnica, 53(1–2), 7–31.

Szentléleky-Koroknay, E. (1985). Knjigoveške starine Ljubljane in okolice. Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino, 33(2–3), 117–123.

Van Regemorter, B. (1992). Binding structures in the Middle Ages: a selection of studies by Berthe van Regemorter. Brussels: Bibliotheca Wittockiana.

Vodopivec, J. (1999). Srednjeveške rokopisne vezave: 1. del. Knjižnica, 43(4), 101–116.

Vodopivec, J. (2000). Vezave srednjeveških rokopisov: strukturne prvine in njihov razvoj / Binding structures on stiff-board manuscripts. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije.

Von Rabenau, K. (2008). Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Einbandforschung des späten Mittelalters. V G. Lanoe in G. Grand (ur.), La reliure médiévale: pour une description normalisé (str. 105–116). Turnhout: Brepols.

Žvanut, M. (1988). Knjige iz 16. stoletja v Knjižnici Narodnega muzeja v Ljubljani / Die Bücher des 16. Jahrhunderts in der Bibliothek des Nationalmuseums. Ljubljana: Narodni muzej.

Prenosi

Objavljeno

24.12.2018

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Golob, N. (2018). Knjižne vezave iz predbaročnega časa: dopolnila k nekaterim spomenikom iz Ljubljane in Maribora. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 62(4). https://doi.org/10.55741/knj.62.4.13800