Pregled in predstavitev dela z uporabniki s posebnimi potrebami v Valvasorjevi knjižnici Krško

Avtorji

  • Anja Šalamon Osnovna šola Brežice, Levstikova ulica 18, 8250 Brežice e-pošta: anja366@gmail.com
  • Polona Vilar Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: polona.vilar@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.62.3.13806

Ključne besede:

splošne knjižnice, uporabniki s posebnimi potrebami, Valvasorjeva knjižnica Krško

Povzetek

Izvleček
Namen: V članku je predstavljeno delo z uporabniki s posebnimi potrebami v Valvasorjevi knjižnici Krško. Raziskali smo tudi pomen takšnega načina dela za vse udeležene.
Metodologija/pristop: Z anketno metodo smo zajeli 39 uporabnikov s posebnimi potrebami, ki sodelujejo s knjižnico, in 12 zaposlenih v knjižnici, intervjuvali pa smo sedem zaposlenih v institucijah, ki sodelujejo s knjižnico ter skrbijo za osebe s posebnimi potrebami, in tri zaposlene v knjižnici. Pridobljene podatke smo analizirali in jih predstavili.
Rezultati: Rezultati raziskave kažejo na visoko stopnjo uspešnosti projekta »Živim in se veselim s knjižnico«. Uporabniki s posebnimi potrebami so po mnenju intervjuvancev, ki so zaposleni v institucijah in skrbijo za osebe s posebnimi potrebami, in po mnenju knjižničarke, ki se ukvarja z uporabniki s posebnimi potrebami v Valvasorjevi knjižnici Krško, napredovali na vseh področjih, spremenil se je njihov odnos do branja in knjig. Zadovoljstvo so izrazili vsi udeleženci. Pri zadovoljevanju potreb uporabnikov s posebnimi potrebami knjižnico omejujejo neprimeren fizični dostop do zgradbe in slabo urejeni prostori za te uporabnike. Nova knjižnica bo prinesla tudi boljše možnosti za vključevanje teh skupin uporabnikov v delovanje knjižnice.
Omejitve raziskave: Vzorec vključuje samo uporabnike s posebnimi potrebami, ki že sodelujejo s knjižnico.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Rezultati so uporabni za Valvasorjevo knjižnico Krško, za institucije, ki so vključene v projekt, druge splošne knjižnice ter institucije, ki združujejo osebe s posebnimi potrebami in se odločajo za takšno sodelovanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Amon, A. (2012). Valvasorjeva knjižnica Krško. V Dajem ti roko - v pomoč: zbornik ob 50-letnici delovanja Društva gluhih in naglušnih Posavja Krško: 1962–2012 (str. 51–53). Krško: Društvo gluhih in naglušnih Posavja.

Amon, A. (2013). Živim in se veselim s knjižnico: projekt sodelovanja z uporabniki s posebnimi potrebami. V Tudi mi beremo: različni bralci z različnimi potrebami: zbornik Bralnega društva Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. Del 2 (str. 20–26). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Amon, A. in Medic, M. (2000). Uporabniki s posebnimi potrebami v splošnih knjižnicah Dolenjske in Posavja. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

IFLA/UNESCO public library manifesto 1994. (2016). Haag: IFLA. Pridobljeno 6. 7. 2017 s spletne strani: http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994

Library services to people with special needs section. (2015). Haag: IFLA. Pridobljeno 25. 11. 2016 s spletne strani: http://www.ifla.org/lsn

Retelj, R. (2018, 10. maj). V tem šolskem letu 38 prejemnikov bralne značke Peter Klepec. Posavski obzornik. Pridobljeno 27. 6. 2018 s spletne strani: http://www.posavskiobzornik.si/panorama/v-tem-solskem-letu-38-prejemnikov-bralne-znacke-peter-klepec

Starman, A. B., Južnič, P. in Žagar, D. (2011). Pomen izobraževanja in usposabljanja bibliotekarjev za delo z uporabniki s posebnimi potrebami. Knjižnica, 55(2–3), 63–86.

Šalamon, A. (2017). Pregled dela z uporabniki s posebnimi potrebami v Valvasorjevi knjižnici Krško in odzivnost skozi leta. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Prenosi

Objavljeno

30.10.2018

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Šalamon, A., & Vilar, P. (2018). Pregled in predstavitev dela z uporabniki s posebnimi potrebami v Valvasorjevi knjižnici Krško. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 62(3). https://doi.org/10.55741/knj.62.3.13806

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>