Vpliv komponent informacijske pismenosti na učni uspeh študentov v visokem šolstvu

Avtorji

  • Zdenka Petermanec Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor e-pošta: zdenka.petermanec@um.si
  • Urban Šebjan Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor e-pošta: urban.sebjan@um.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.62.1-2.13815

Ključne besede:

komponente informacijske pismenosti, učni izidi, študenti, izobraževalni sistem, učenje

Povzetek

Izvleček
Namen: Obvladovanje informacijske pismenosti pri študentih je ena ključnih kompetenc za njihovo samostojnost, kritičnost pri izbiri virov, za implementacijo novih informacij v obstoječe znanje in za etično uporabo virov na poti do kariere. V članku bomo izpostavili, kako obvladovanje štirih komponent informacijske pismenosti vpliva na učni uspeh študentov in kako pomembna je le-ta za njihov profesionalni razvoj.
Metodologija/pristop: Študija temelji na vzorcu 197 dodiplomskih študentov. Rezultate raziskave smo analizirali z multiplo regresijsko analizo.
Rezultati/analiza: Raziskava je pokazala, da je komponenta »iskanje virov« najbolj izrazita, pri čemer pozitivno vpliva na uspešnost študentov.
Omejitve raziskave: V raziskavi smo se omejili na štiri komponente informacijske pismenosti (teoretično znanje, prepoznavanje potreb po informacijah, iskanje informacij in vrednotenje ter uporaba informacij).
Izvirnost/uporabnost raziskave: Zaradi pozitivnih učinkov informacijske pismenosti, mora le-ta postati integralni del učnega procesa, njene učinke pa je treba stalno preverjati in jih izboljševati.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aberšek, M. K., & Aberšek, B. (2013). A reading curriculum for the Homo zappiens generation: new challenges, new goals. Journal of Baltic science education, 12(1), 92–106. DOI: https://doi.org/10.33225/jbse/13.12.92

ACRL. (2000). Information literacy competency standards for higher education. Chicago: ALA. Retrieved from: http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracycompetency

ALA. (1989). American Library Association Presidental committee on information literacy: final report. Chicago: ALA. Retrieved from: http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential

Anderson, K., & May, F. A. (2010). Does the method of instruction matter? An experimental examination of information literacy instruction in the online, blended, and face-to-face classrooms. Journal of academic librarianship, 36(6), 495–500. doi:10.1016/j.acalib.2010.08.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2010.08.005

Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: a review of concepts. Journal of documentation, 57(2), 218–259. doi:10.1108/EUM0000000007083 DOI: https://doi.org/10.1108/EUM0000000007083

Behrens, S. J. (1994). A conceptual analysis and historical overview of information literacy. College and research libraries, 55(4), 309–322. DOI: https://doi.org/10.5860/crl_55_04_309

Boh Podgornik, B., Dolničar, D., Šorgo, A., & Bartol, T. (2016). Development, testing, and validation of an information literacy test (ILT) for higher education. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(10), 2420–2436. doi:10.1002/asi.23586 DOI: https://doi.org/10.1002/asi.23586

Breivik, P. S., & Gee, E. G. (1989). Information literacy: revolution in the library. New York: American Council on Education.

Bruce, C. (1997). The seven faces of information literacy. Adelaide: Auslib.

Bundy, A. L. (2004). Australian and New Zealand information literacy framework: principles, standards and practice. Adelaide: Australian and New Zealand Institute for Information Literacy.

Chen, K., & Lin, P. (2011). Information literacy in university library user education. Aslib proceedings, 63(4), 399–418. doi:10.1108/00012531111148967 DOI: https://doi.org/10.1108/00012531111148967

Chu, S. K. W., Tse, S. K., & Chow, K. (2011). Using collaborative teaching and inquiry project-based learning to help primary school students develop information literacy and information skills. Library and information science research, 33(2), 132–143. doi:10.1016/j.lisr.2010.07.017 DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2010.07.017

D’Angelo, B. J., & Maid, B. M. (2004). Moving beyond definitions: implementing information literacy across the curriculum. Journal of academic librarianship, 30(3), 212–217. doi:10.1016/j.acalib.2004.02.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2004.02.002

Detlor, B., Booker, L., Serenko, A., & Julien, H. (2012). Student perceptions of information literacy instruction: the importance of active learning. Education for information, 29(2), 147–161. doi: 10.3233/EFI-2012-0924 DOI: https://doi.org/10.3233/EFI-2012-0924

Detlor, B., Julien, H., Willson, R., Serenko, A., & Lavallee, M. (2011). Learning outcomes of information literacy instruction at business schools. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(3), 572–585. doi: 10.1002/asi.21474 DOI: https://doi.org/10.1002/asi.21474

Doyle, C. S. (1992). Development of a model of information literacy outcome measures within national education goals of 1990. Doctoral dissertation. Flagstaff: Northern Arizona University.

Eisenberg, M. B., Lowe, C. A., & Spitzer, K. L. (2004). Information literacy: essential skills for the information age (2nd ed.). Westport, Conn.: Libraries Unlimited.

European commission. (2014). The International computer and information literacy study (ICILS): main findings and implications for education policies in Europe. Brussels: European Commission. Retrieved 23. 3. 2018 from: http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/ec-icils_en.pdf

Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). Los Angeles: SAGE.

Gawith, G. (2000). Information literacy: theory and practice. In International Reading Association World Congress, Auckland. Retrieved from: http://www.theschoolquarterly.com/info_lit_archive/defn_discussion/00_gg_tp_p2.htm

Jackson, P. A. (2007). Integrating information literacy into Blackboard: building campus partnerships for successful student learning. Journal of academic librarianship, 33(4), 454–461. doi:10.1016/j.acalib.2007.03.010 DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2007.03.010

Johnston, B., & Webber, S. (2003). Information literacy in higher education: a review and case study. Studies in higher education, 28(3), 335–352. doi:10.1080/03075070309295 DOI: https://doi.org/10.1080/03075070309295

Kardoš, D. (2002). Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah in informacijskih centrih. In N. Češnovar (Ed.), Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Izobraževalni management v specialnih knjižnicah (pp. 97–106). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kasowitz-Scheer, A., & Pasqualoni, M. (2002). Information literacy instruction in higher education: trends and issues. ERIC Digest. Retrieved 23. 3. 2018 from: http://www.ericdigests.org/2003-1/information.htm

Katz, I. R. (2007). Testing information literacy in digital environments: ETS’s iSkills assessment. Information technology and libraries, 26(3), 3–12. doi:10.6017/ital.v26i3.3271 DOI: https://doi.org/10.6017/ital.v26i3.3271

Knapp, P. B. (1966). The Monteith college library experiment. New York: Scarecrow Press.

Kuhlthau, C. (1993). Seeking meaning: a process approach to library and information services. Norwood, NJ: Ablex Pubublishing Corporation.

Kuhlthau, C. (2015). Rethinking information literacy in the 21st century. In The third european conference on information literacy (ECIL): October 19–22, Tallin, Estonia (p. 3). Tallinn: Tallinn University. Retrieved 23. 3. 2018 from: http://ecil2015.ilconf.org/wp-content/uploads/sites/4/2016/11/ecil2015_abstracts.pdf

Kurbanoglu, S. S., Akkoyunlu, B., & Umay, A. (2006). Developing the information literacy self-efficacy scale. Journal of documentation, 62(6), 730–743. doi:10.1108/00220410610714949 DOI: https://doi.org/10.1108/00220410610714949

Lamanauskas, V., & Augiene, D. (2011). Scientific research activity evaluation: Lithuanian upper secondary school students’ position. Journal of Baltic science education, 10(3), 195–208.

Lenox, M. F., & Walker, M. L. (1993). Information literacy in the educational process. Educational forum, 57(3), 312–324. doi:10.1080/00131729309335431 DOI: https://doi.org/10.1080/00131729309335431

Lindauer, B. G. (2004). The Three arenas of information literacy assessment. Reference and user services quarterly, 44(2), 122–129.

Lindstrom, J., & Shonrock, D. D. (2006). Faculty-librarian collaboration to achieve integration of information literacy. Reference and user services quarterly, 46(1), 18–23. DOI: https://doi.org/10.5860/rusq.46n1.18

McCrank, L. J. (1992). Academic programs for information literacy – theory and structure. RQ, 31(4), 485–497.

Meyer, R. W. (1999). A measure of the impact of tenure. College and research libraries, 60(2), 110–119. DOI: https://doi.org/10.5860/crl.60.2.110

Middle States Commission on Higher Education. (2002). Characteristics of excellence in higher education: eligibility requirements and standards for accreditation (11th ed.). Philadelphia: Middle States Commission on Higher Education.

Neely, T. Y. (2002). Sociological and psychological aspects of information literacy in higher education. Lanham, Md.: Scarecrow.

Petermanec, Z. in Šebjan, U. (2017). Evaluation components of information literacy in undergraduate students in Slovenia: an experimental study. Library and information science research, 39(1), 69–75. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2017.01.009

Ragains, P. (2013). Information literacy instruction that works: a guide to teaching by discipline and student population (2nd ed.). Chicago: ALA.

Samson, S. (2010). Information literacy learning outcomes and student success. Journal of academic librarianship, 36(3), 202–210. doi:10.1016/j.acalib.2010.03.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2010.03.002

Saunders, L. (2012). Faculty perspectives on information literacy as a student learning outcome. Journal of academic librarianship, 38(4), 226–236. doi:10.1016/j.acalib.2012.06.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2012.06.001

Sinikara, K. (2006). Information literacy between the theory and practice: experiences of the Finnish university libraries. In K. Stopar, & Z. Rabzelj (Eds.), Informacijska pismenost med teorijo in prakso – vloga visokošolskih in specialnih knjižnic (pp. 21–28). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Snavely, L., & Cooper, N. (1997). The information literacy debate. Journal of academic librarianship, 23(1), 9–14. doi:10.1016/S0099-1333(97)90066-5 DOI: https://doi.org/10.1016/S0099-1333(97)90066-5

Soria, K. M., Fransen, J., & Nackerud, S. (2013). Library use and undergraduate student outcomes: new evidence for students’ retention and academic success. Portal: libraries and the academy, 13(2), 147–164. doi:10.1353/pla.2013.0010 DOI: https://doi.org/10.1353/pla.2013.0010

Squibb, S. D., & Mikkelsen, S. (2016). Assessing the value of course-embedded information literacy on student learning and achievement. College and research libraries, 77(2), 164–183. doi:10.5860/crl.77.2.164 DOI: https://doi.org/10.5860/crl.77.2.164

Tovote, C. (2004). Questionnaire – information literacy study. Retrieved from: http://www2.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/Slovenian_questionnaire.html

Varga, K., & Egervári, D. (2014). Curriculum framework for the development of information literacy: methodological issues based on hungarian experiences. In S. Kurbanoğlu, S. Špiranec, E. Grassian, D. Mizrachi, & R. Catts (Eds.), Information literacy. Lifelong learning and digital citizenship in the 21st century: second european conference, ECIL 2014, Dubrovnik, Croatia, October 20–23, 2014 (pp. 504–511). Cham: Springer International Publishing.

Wilson, G. (2014). 100% information literacy success (3rd ed.). Stamford: Cengage Learning.

Xiao, J. (2010). Integrating information literacy into Blackboard: librarian-faculty collaboration for successful student learning. Library management, 31(8–9), 654–668. doi:10.1108/01435121011093423 DOI: https://doi.org/10.1108/01435121011093423

Objavljeno

20.06.2018

Kako citirati

Petermanec, Z., & Šebjan, U. (2018). Vpliv komponent informacijske pismenosti na učni uspeh študentov v visokem šolstvu. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 62(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.62.1-2.13815