Podatkovne zbirke s področja humanistike in družboslovja: primer študentov univerze v Osijeku

Avtorji

  • Sanjica Faletar Tanacković Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, L. Jägera 9, 31000 Osijek, Croatia e-pošta: sfaletar@ffos.hr

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.62.1-2.13818

Ključne besede:

akademske podatkovne zbirke, motivacija, zaznavanje, uporaba, humanistika in družbene vede, študenti, Hrvaška

Povzetek

Izvleček
Namen: Namen raziskave je bil ugotoviti, kako študenti Filozofske fakultete v Osjeku, Hrvaška (Filozofski fakultet Sveučilišta u Osjeku, Hrvatska) razumejo in uporabljajo podatkovne zbirke s področja humanistike in družbenih ved.
Metodologija: Uporabljeni sta bili dve metodi (vprašalnik v tiskani obliki in delno strukturirani intervjuji), raziskava je zajela obdobje od oktobra 2016 do februarja 2017. V kvantitativno analizo je bilo vključenih 381 pravilno izpolnjenih vprašalnikov, obdelanih z uporabo statističnega paketa SPSS. Da bi ugotovili morebitne razlike med posameznimi skupinami v vzorcu, so bili, poleg opisne statistike, uporabljeni tudi Hi-kvadrat test, T-test, ANOVA, Mann-Whitneyev test in Kruskal Wallisov test. Statistične razlike so bile ugotovljene na ravni 95 %.
Rezultati: Čeprav 82,2 % oseb, ki so bile vključene v analizo meni, da so veščine, na katerih temelji informacijska pismenost, pomembne za doseganje dobrih študijskih rezultatov, jih je le 63 % odgovorilo, da so se v manjši meri formalno usposabljali na tem področju. Študenti so ocenili svoje veščine za iskanje po Googlu dokaj visoko (srednja vrednost 4,31) v primerjavi s samooceno veščin za iskanje po podatkovnih zbirkah s področja humanistike in družboslovnih ved (srednja vrednost 3,69), poleg tega pogosteje uporabljajo Google (53,8 %) kot podatkovne zbirke (25,1 %). Na vprašanje o težavah pri iskanju v podatkovnih zbirkah so navedli različne ovire: da že iz navade pogosteje uporabljajo Google (48 %), da imajo od doma omejen dostop (42,3 %), članki so v tujem jeziku (35,2 %), niso dovolj usposobljeni za iskanje (35,2 %). Na splošno rezultati raziskave kažejo, da imajo študenti humanistike manj formalnega usposabljanja za informacijsko pismenost, so manj motivirani (zaradi zunanjih in notranjih dejavnikov) za uporabo podatkovnih zbirk in se pogosteje nagibajo k iskanju po Googlu tudi za študijske namene. Poleg tega rezultati kažejo tudi na razlike v razumevanju podatkovnih zbirk pri študentih posameznih znanstvenih disciplin.
Omejitve raziskave: Geografske omejitve in majhen vzorec.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Rezultati lahko vplivajo na oblikovanje programov izobraževanja za informacijsko pismenost in na referenčne storitve knjižnice.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Al-Moumen, N., Morris, A., & Maynard, S. (2012). Modelling information-seeking behaviour of graduate students at Kuwait University. Journal of documentation, 68(4), 430–459. DOI: https://doi.org/10.1108/00220411211239057

Avdic, A., & Eklund, A. (2010). Searching reference databases: what students experience and what teachers believe that students experience. Journal of librarianship and information science, 42(4), 224–235. DOI: https://doi.org/10.1177/0961000610380119

Barret, A. (2005). The information-seeking habits of graduate student researchers in the humanities. Journal of academic librarianship, 31(4), 324–331. DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2005.04.005

Brown, C. M. (2005). Where do molecular biology graduate students find information?. Science and technology libraries, 25(3), 89–104. DOI: https://doi.org/10.1300/J122v25n03_06

Catalano, A. (2013). Patterns of graduate students’ information seeking behavior: a meta-synthesis of the literature. Journal of documentation, 69(2), 243–274. DOI: https://doi.org/10.1108/00220411311300066

Chi, M. T. H. (1997). Quantifying qualitative analyses of verbal data: a practical guide. Journal of the learning sciences, 6(3), 271–315. DOI: https://doi.org/10.1207/s15327809jls0603_1

Connaway, S. L., White, D., Lanclos, D., & Le Cornu, A. (2013). Visitors and residents: what motivates engagement with the digital information environment?. Information research, 18(1), paper 556. Retrieved 20. 8. 2017 from: http://InformationR.net/ir/18-1/paper556.html

Čižmešija, A., & Vidaček-Hainš, V. (2017). Case study of online resources and searching for information on students’ academic needs. In Proceedings of MIPRO 2017 (pp. 840–845). Rijeka: Croatian Society for lnformation and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO. DOI: https://doi.org/10.23919/MIPRO.2017.7973519

Dilevko, J., & Gottlieb, L. (2002). Print sources in an electronic age: a vital part of the research process for undergraduate students. Journal of academic librarianship, 28(6), 381–392. DOI: https://doi.org/10.1016/S0099-1333(02)00341-5

Dukić, D., & Strišković, J. (2015). Croatian university students’ use and perception of electronic resources. Library & information science research, 37(3), 244–253. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2015.04.004

Faletar Tanacković, S., Dragija Ivanović, M., & Cupar, D. (2017). Scholarly electronic databases and library & information sciences students in Croatia: motivations, uses and barriers. Information research, 22(1), paper 1625. Retrieved 20. 8. 2017 from: http://InformationR.net/ir/22-1/isic/isic1625.html

Faletar Tanacković, S., Đurđević, A., & Badurina, B. (2015). Wikipedija u akademskom okruženju: stavovi i iskustva studenata i nastavnika. Libellarium, 8(2), 161–199. DOI: https://doi.org/10.15291/libellarium.v8i2.234

Gakibayo, A., Ikoja-Odongo, J. R., & Okello-Obura, C. (2013). Electronic information resources utilization by students in Mbarara University library. Library philosophy and practice (e-journal), paper 869. Retrieved 20. 8. 2017 from: http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/869

Gašo, G., Faletar Tanacković, S., & Mičunović, M. (2015). The role of modern academic libraries: survey of perceptions and experiences of graduate students in social sciences and humanities. Libellarium, 8(2), 81–108. DOI: https://doi.org/10.15291/libellarium.v0i0.235

George, C., Bright, A., Hurlbert, T., Linke, E., Clair, G., & Stein, J. (2006). Scholarly use of information: graduate students’ information seeking behavior. Information research, 11(4), paper 272. Retrieved 20. 8. 2017 from: http://www.informationr.net/ir/11-4/paper272.html

Head, A. J. (2008). Information literacy from the trenches: how do humanities and social science majors conduct academic research?. College & research libraries, 69(5), 427–445. DOI: https://doi.org/10.5860/crl.69.5.427

Junni, P. (2007). Students seeking information for their master’s thesis: the effect of the internet. Information research, 12(2), paper 305. Retrieved 20. 8. 2017 from: http://www.informationr.net/ir/12-2/paper305.html

Kwadzo, G. (2015). Awareness and usage of electronic databases by geography and resource development information studies graduate students in The University of Ghana. Library philosophy and practice (e-journal), paper 1210. Retrieved 20. 8. 2017 from: http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1210

Mbabu, L. G., Bertram, A., & Varnum, K. (2013). Patterns of undergraduates’ use of scholarly databases in a large research university. Journal of academic librarianship, 39(2), 189–193. DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2012.10.004

Lee, J. Y., Paik, W., & Joo, S. (2012). Information resource selection of undergraduate students in academic search tasks. Information research, 17(1), paper 511. Retrieved 20. 8. 2017 from: http://www.informationr.net/ir/17-1/paper511.html

Liu, Z. (2006). Print vs. electronic resources: a study of user perception, preferences, and use. Information processing and management, 42(2), 583–592. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ipm.2004.12.002

Mučnjak, D. (2009). Usage of print and electronic resources at the Faculty of humanities and social sciences’ library, University of Zagreb: analysis and comparison based on the usage statistics. In Proceedings of conference INFuture2009 “Digital resources and knowledge sharing” (pp. 461–468). Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences.

O’Farrell, M., & Bates, J. (2009). Student information behaviours during group projects: a study of US students in University College Dublin, Ireland. Aslib proceedings, 61(3), 302–315. DOI: https://doi.org/10.1108/00012530910959835

Siebenberg, T. R, Galbraith, B., & Brady, E. E. (2004). Print versus electronic journal use in three Sci/Tech disciplines: what’s going on here?. College & research libraries, 65(5), 427–438. DOI: https://doi.org/10.5860/crl.65.5.427

Sloan, M., & McPhee, K. (2013). Information seeking in context: results of graduate studentinterviews. Partnership, 8(1). Retrieved 20. 8. 2017 from: http://www.criticalimprov.com/index.php/perj/article/view/2009#.Wc4z61S0OUk DOI: https://doi.org/10.21083/partnership.v8i1.2009

Togia, A., & Tsigilis, N. (2009). Awareness and use of electronic information resources by education graduate students: preliminary results from the Aristotle University of Thessaloniki. In Proceedings of QQML2009: Qualitative and quantitative methods in libraries, international conference, Chania Crete Greece, 26–29 May 2009. Singapore: World Scientific. Retrieved 20. 8. 2017 from: http://www.isast.org/proceedingsQQML2009/PAPERS_PDF/Togia_Tsigilis-Awareness_electronic_information_resources_Aristotle_University_PAPER--QQML2009.pdf

Objavljeno

20.06.2018

Kako citirati

Faletar Tanacković, S. (2018). Podatkovne zbirke s področja humanistike in družboslovja: primer študentov univerze v Osijeku. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 62(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.62.1-2.13818