Ančka Korže-Strajnar (1925–2017)

Avtorji

  • Melita Ambrožič Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: melita.ambrozic@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.61.4.13826

Ključne besede:

biografije, bibliotekarji, Slovenija, Korže-Strajnar Ančka

Povzetek

/

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Berčič, B. (1996). Sooblikovali so slovensko nacionalno knjižnico (1784–1992). V Petdeset let Narodne in univerzitetne knjižnice (str. 19–40). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Bizjak, D. (2009). Javno knjižničarstvo v Šaleški dolini med leti 1960 in 1991. V L. Planko (ur.), Knjižnice na Šaleškem: zbornik ob 75-letnici Knjižnice Velenje (str. 105–166). Velenje: Knjižnica Velenje.

Filo, B. in Korže-Strajnar, A. (1970). Nova organizacija splošnoizobraževalne knjižnične mreže v Sloveniji. Obvestila Republiške matične knjižnice, 3(6), 1–19.

Kodrič-Dačić, E. (1998). Splošnoizobraževalne knjižnice, javne knjižnice, splošne knjižnice in knjižnice na splošno. Knjižnica, 42(4), 149–163.

Kodrič-Dačić, E. (2003). Hommage matični službi in matični knjižnici. Knjižnica, 47(3), 7– 33.

Koncepcija razvoja knjižničarstva v Sloveniji. (Predlog). (1971). Kulturni poročevalec, 2(10), 18–33.

Korže, A. (1960). Prava knjiga, o pravem času, na pravem mestu. Sodobna pota, 5(6–7), 283–288.

Korže, A. (1961). Matična knjižnica v občini. Knjižnica, 5(1–4), 49–61.

Korže, A. (1963). Nekateri problemi ob razvijanju matične službe. Knjižnica, 7(1–2), 33–37.

Korže, A. (1964). O problemu javnih knjižnic ljubljanskega okraja in Zasavja. Knjižnica, 8(1–2), 28–38.

Korže-Strajnar, A. (1966). Financiranje knjižničarstva in reforma. Knjižnica, 10(1–4), 68–71.

Korže-Strajnar, A. (1969). Ureditev prostega pristopa v ljudski knjižnici. Knjižnica, 13(1–4), 31–41.

Korže-Strajnar, A. (1970). Občinske matične knjižnice v luči postavljenih normativov. Obvestila Republiške matične knjižnice, 3(4), 1–70.

Korže-Strajnar, A. (1972a). Koncepcija razvoja slovenskega knjižničarstva. V Bibliotekarstvo Jugoslavije: 1969–1971: III. in IV. skupščina Zveze društev bibliotekarjev Jugoslavije (str. 53–61). Ljubljana: Zveza društev bibliotekarjev Jugoslavije.

Korže-Strajnar, A. (1972b). Poročilo o dosedanjem delu komisije za samoupravno sporazumevanje o merilih za delitev dohodka in osebnih dohodkov za področje knjižnic z zapisniki in vsemi drugimi dokumenti. Obvestila Republiške matične knjižnice, 5(9), 1–99.

Korže-Strajnar, A. (1975a). Javne knjižnice v Sloveniji po letu 1945. Obvestila Republiške matične knjižnice, 7(12), 1–9.

Korže-Strajnar, A. (ur.) (1975b). Standardi za javne knjižnice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Korže-Strajnar, A. (1976a). Kritični pregled ob zaključku prvega petletnega načrta razvoja splošnoizobraževalnih knjižnic. Obvestila Republiške matične službe, 8(15), 14–21.

Korže-Strajnar, A. (1976b). Srednjeročna usmeritev razvoja splošnoizobraževalnih knjižnic Slovenije 1976–80. Obvestila Republiške matične službe, 8(15), 8–13.

Korže-Strajnar, A. (1978). Javne knjižnice v Sloveniji in Jugoslaviji. Knjižnica, 22(1–2), 55–60.

Korže-Strajnar, A. (1980a). Ob pripravi kataloga standardov za gradnjo in opremo splošnoizobraževalnih knjižnic III. skupine. Knjižnica, 24(1–4), 63–66.

Korže-Strajnar, A. (1980b). Zgrajena je nova knjižnica v Tolminu. Knjižnica, 24(1–4), 115–116.

Korže-Strajnar, A. (1985a). Delovni postopki in obdelava podatkov v poslovanju knjižnic. Knjižnica, 29(2–3), 91–153.

Korže-Strajnar, A. (1985b). Slovenske relacije prostorskega načrtovanja, gradnje in opremljanja knjižnic. Knjižnica, 29(4), 265–277.

Korže-Strajnar, A. (1987). Delovni pripomočki za organizacijo poslovanja knjižnic. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Korže-Strajnar, A. (1988). Nova knjižnica Prežihov Voranc v Ljubljani. Knjižnica, 32(3–4), 197–198.

Korže-Strajnar, A. (1990). Slovenska knjižna produkcija in ponudba v knjižnicah. Knjižnica, 34(4), 9–19.

Korže-Strajnar, A., Mrevlje-Pollak, D. in Skulj, I. (1984). Prostorsko oblikovanje splošnoizobraževalnih knjižnic. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Martelanc, T. (1996). Kako smo se pripravljali na gradnjo nove knjižnice. V Petdeset let Narodne in univerzitetne knjižnice (str. 41–50). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Pivec-Stele, M., Berčič, B. in Korže-Strajnar, A. (1967). Organizacija slovenskih bibliotekarjev 1931–1947–1967. Knjižnica, 11(1–4), 5–42.

Sedemletni načrt za razvoj knjižničarstva. (1963). Knjižnica, 7(1–2), 92–93.

Umek, E., Popovič, M., Korže-Strajnar, A. in Novak, V. (1984). Arhivistika. Slovensko bibliotekarstvo in njegov razvoj. Ljubljana: Raziskovalna skupnost Slovenije.

Zakon o knjižnicah. (1961). Knjižnica, 5(1–4), 5–13.

Prenosi

Objavljeno

01.12.2017

Kako citirati

Ambrožič, M. (2017). Ančka Korže-Strajnar (1925–2017). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 61(4). https://doi.org/10.55741/knj.61.4.13826

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)