Petdeset let mednarodnega identifikatorja ISBN

Avtorji

  • Alenka Kanič Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: alenka.kanic@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.61.3.13834

Ključne besede:

ISO 2108, ISBN, metapodatki, Slovenska agencija za ISBN, podatkovna zbirka slovenskih založnikov, zgodovinski pregledi

Povzetek

Izvleček
Predstavljen je 50-letni razvoj mednarodnega standarda ISO 2108, ki vključuje natančen opis strukture mednarodnega identifikatorja ISBN, njegov namen in rabo ter poudari njegove prednosti. Pomembno je, da je to enkraten in stalen identifikator za monografske publikacije v vseh njihovih različicah. Omenjeni so sorodni identifikatorji, predstavljen je tudi nastanek in delovanje Slovenske agencije za ISBN. Analizirana je podatkovna zbirka slovenskih založnikov, ki lahko postane zanimiv vir za raziskovalce založništva v Sloveniji

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Gordon Foster (2017). V Wikipedia: the free Encyclopedia. Pridobljeno 11. 9. 2017 s spletne strani: https://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Foster

ISBN. (2017). V Wikipedia: the free Encyclopedia. Pridobljeno 11. 9. 2017 s spletne strani: https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number

ISBN Timeline. (2015). London: International ISBN Agency.

ISBN user’s manual (4th ed.). (2001). Berlin: International ISBN Agency.

ISO 2108:2005(E). International standard. Information and documentation – International Standard Book Number (ISBN). (2005). Geneva: ISO.

Kanič, A. (2017). Morda niste vedeli: petdeset let in več mednarodnega identifikatorja ISBN. Bukla, 13(129–130), 54.

Priročnik za uporabnike mednarodne standardne knjižne številke. (2006). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Priročnik za uporabnike mednarodne standardne knjižne številke. (2014). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Prenosi

Objavljeno

19.10.2017

Kako citirati

Kanič, A. (2017). Petdeset let mednarodnega identifikatorja ISBN. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 61(3). https://doi.org/10.55741/knj.61.3.13834