Bibliometrijska analiza revije Knjižnice v obdobju 2011–2016

Avtorji

  • Anika Zupančič Črni Vrh 18, 3304 Tabor e-pošta: anikazupa@gmail.com
  • Primož Južnič Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: primoz.juznic@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.61.3.13839

Ključne besede:

bibliometrija, bibliometrijska analiza, analiza citiranja, strokovne revije, revija Knjižnica

Povzetek

Izvleček
Namen: Ob šestdeseti obletnici revije Knjižnica je bila opravljena kvantitativna bibliometrijska analiza revije v zadnjih šestih letih (2011–2016). Analiza vključuje lastnosti objav, različne analize avtorstva in analizo citiranja. Tako nadaljuje tradicijo bibliometrijskih analiz, ki so bile opravljene v preteklih letih.
Metodologija/pristop: Rezultati so na različne načine informativni: o avtorjih, njihovih ustanovah in državah ter o citatih iz revije Knjižnica. Analizirani so bili samo dokumenti, označeni kot »raziskovalni«, torej tisti, ki so rezultat raziskovalnega dela.
Rezultati: Rezultati se nanašajo na število objav od leta 2011 do leta 2016, produktivnost avtorjev; vzorec avtorstva in soavtorstva; predmetna področja objav; in analizo referenc in citiranje virov.
Omejitve raziskave: Zaradi večjega števila objav z zgodovinsko tematiko je bilo nekaj analiz težko izvedljivih in rezultatov ni enostavno pojasniti.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Prispevek podaja pregled trenutnega stanja raziskovanja na področju bibliotekarske in informacijske znanosti v Sloveniji, glede na podatke, ki jih je mogoče zbrati z neposrednim pregledom objav osrednje strokovne in znanstvene revije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anyi, K. W. U., Zainab, A. N. in Anuar, N. B. (2009). Bibliometric studies on single journals: a review. Malaysian journal of library and information science, 14(1), 17–55.

Aparac-Jelušić, T. (1999). Znanstveni i stručni članci u Knjižnici i Vjesniku bibliotekara Hrvatske: pokušaj usporedne analize stručnog i znanstvenog doprinosa u knjižničarstvu. Knjižnica, 43(2–3), 179–196.

Åström, F. (2010). The visibility of information science and library science research in the bibliometric mapping of the LIS field. Library quarterly, 80(2), 143–159. doi: 10.1086/651005 DOI: https://doi.org/10.1086/651005

Bonnevie-Nebelong, E. (2006). Methods for journal evaluation: journal citation identity, journal citation image and internationalisation. Scientometrics, 66(2), 411–424. DOI: https://doi.org/10.1007/s11192-006-0029-9

Das, P. K. (2013). Journal of informetrics: a bibliometric profile. DESIDOC journal of library and information technology, 33(3), 243–252. DOI: https://doi.org/10.14429/djlit.33.3.4610

Furner, J. (2009). Forty years of the Journal of librarianship and information science: a quantitative analysis. Part I. Journal of librarianship and information science, 41(3), 149–172. DOI: https://doi.org/10.1177/0961000609337095

Kavčič-Čolić, A. in Vodopivec, I. (2015). Odsev razvoja bibliotekarske in informacijske znanosti na objave revije Knjižnica v obdobju 2012–2015. Knjižnica, 59(4), 117–138.

Larivière, V., Sugimoto, C. R. in Cronin, B. (2012). A bibliometric chronicling of library and information science’s first hundred years. Journal of the Association for Information Science and Technology, 63(5), 997–1016. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.22645

Likar, T. (1997). Analiza člankov in bibliografskih navedb v reviji Knjižnica za obdobje 1990–1996. Knjižnica, 41(1), 107–119.

Nebelong-Bonnevie, E. in Frandsen, T. F. (2006). Journal citation identity and journal citation image: a portrait of the Journal of documentation. Journal of documentation, 62(1), 30–57. DOI: https://doi.org/10.1108/00220410610642039

Popovič, M., Ambrožič, M. in Južnič, P. (1984). Nekaj značilnosti razvoja slovenskega knjižničarstva v novejšem obdobju. Knjižnica, 28(3–4), 167–198.

Schlögl, C. in Stock, W. G. (2008). Practitioners and academics as authors and readers: the case of LIS journals. Journal of documentation, 64(5), 643–666. DOI: https://doi.org/10.1108/00220410810899691

Schubert, A. (2002). The web of scientometrics. Scientometrics, 53(1), 3–20. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1014886202425

Tedd, L. A. (2006). Program: a record of the first 40 years of electronic library and information systems. Program, 40(1), 11–26. DOI: https://doi.org/10.1108/00330330610646780

Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. (2016). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 10. 10. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf

Tomšič, N., Sever, F. in Južnič, P. (2000). Citiranje tujih revij v reviji Knjižnica: za obdobje 1991 do 1998. Knjižnica, 44(1), 161–170.

Tsay, M. Y. (2011). A bibliometric analysis and comparison on three information science journals: JASIST, IPM, JOD, 1998–2008. Scientometrics, 89(2), 591–606. doi: 10.1007/s11192011-0460-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s11192-011-0460-4

Turcios, M. E., Agarwal, N. K. in Watkins, L. (2014). How much of library and information science literature qualifies as research?. Journal of academic librarianship, 40(5), 473–479. doi: 10.1016/j.acalib.2014.06.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2014.06.003

Vratarič, S. (2006). Bibliometrijska analiza revije Knjižnica od leta 2000 do 2004. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Wormell, I. (2000). Libri’s golden jubilee in a bibliometric mirror. Libri, 50(2), 75–94. DOI: https://doi.org/10.1515/LIBR.2000.75

Young, A. P. (2006). Library quarterly, 1956–2004: an exploratory bibliometric analysis. Library quarterly, 76(1), 10–18. DOI: https://doi.org/10.1086/504342

Prenosi

Objavljeno

19.10.2017

Kako citirati

Zupančič, A., & Južnič, P. (2017). Bibliometrijska analiza revije Knjižnice v obdobju 2011–2016. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 61(3). https://doi.org/10.55741/knj.61.3.13839