Sistem zagotavljanja kakovosti COBIB.SI: izbrane aktivnosti za leto 2016

Avtorji

  • Ema Dornik Institut informacijskih znanosti Maribor, Prešernova ulica 17, 2000 Maribor e-pošta: ema.dornik@izum.si
  • Branka Badovinac Institut informacijskih znanosti Maribor, Prešernova ulica 17, 2000 Maribor e-pošta: branka.badovinac@izum.si
  • Jelka Kos Institut informacijskih znanosti Maribor, Prešernova ulica 17, 2000 Maribor e-pošta: jelka.kos@izum.si
  • Brigita Farkaš Institut informacijskih znanosti Maribor, Prešernova ulica 17, 2000 Maribor e-pošta: brigita.farkas@izum.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.61.1-2.13844

Ključne besede:

vzajemna katalogizacija, bibliografski zapisi, normativni zapisi, izboljšanje kakovosti

Povzetek

Izvleček
Namen: Širši strokovni javnosti želimo predstaviti aktivnosti, ki so del sistema zagotavljanja kakovosti bibliografskih in normativnih zapisov v COBIB.SI in jih izvajamo v Institutu informacijskih znanosti (IZUM). Predstavljene aktivnosti, izvedene leta 2016, so usmerjene v spremljanje dela katalogizatorjev začetnikov, v identificiranje bibliografskih zapisov z istovrstnimi pomanjkljivostmi in spremljanje kakovosti dnevne produkcije bibliografskih zapisov.
Metodologija/pristop: V treh predstavljenih aktivnostih smo uporabili različne oblike vzorčenja bibliografskih zapisov s pripadajočimi normativnimi zapisi, podana priporočila za izbrane zapise so temeljila na strokovnem pregledu ter veljavnih katalogizacijskih pravilih in formatu COMARC. V vseh aktivnostih smo katalogizatorje zaprosili za ročno odpravo pomanjkljivosti.
Rezultati: Analiza je pokazala, da so aktivnosti pripomogle k identifikaciji in odpravi nekaterih napak predvsem v bibliografskih zapisih. Ocenili smo, da je bila odzivnost dobra, katalogizatorji, ki so bili obveščeni po elektronski pošti, so prejete predloge pozitivno sprejeli, na voljo so imeli tudi dodatno pomoč in informacije po telefonu.
Omejitve raziskave: V prispevku nismo podali podrobnejše analize vsebine priporočil in vrednotenja kakovosti zapisov, podana priporočila so temeljila na pregledu zapisov brez predlog/virov.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Sistem spremljanja kakovosti COBIB.SI in aktivnosti, izvedene leta 2016, so predstavljeni prvič. Predstavljene so tudi nekatere izboljšave v segmentu za katalogizacijo, ki so rezultat spremljanja kakovosti COBIB.SI.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

COBISS+: (predizdaja). (2017). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 3. 3. 2017 s spletne strani: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search

COBISS3/Katalogizacija. (2017). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 9. 3. 2017 s spletne strani: http://e-prirocniki.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid

=38&type=manual&manual=1_COBISS3_Katalogizacija_svn

COMARC/A Format za normativne podatke. (2017). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 1. 2. 2017 s spletne strani: http://e-prirocniki.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=38&type=manual&manual=Comarc_A_svn

COMARC/B Format za bibliografske podatke. (2017). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 1. 2. 2017 s spletne strani: http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=38&type=manual&manual=1_Comarc_B_svn

Dimec, Z., Hočevar M. in Kavčič, I. (ur.). (2001). Prekat: priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Dodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti. (2016). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 15. 2. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/Navodila_za_bibliografije_2016_09_30.pdf

Dornik, E. (2016a). COBIB.SI: prirast bibliografskih zapisov v letu 2015. Organizacija znanja, 21(2), 77–84. Pridobljeno 28. 2. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/cobiss/oz/HTML/OZ_2016_2_final/index.html#18 DOI: https://doi.org/10.3359/oz1602077

Dornik, E. (2016b). Razsežnosti in vpliv kakovostnega dela katalogizatorjev. Prispevek predstavljen na konferenci COBISS 2016. Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 28. 2. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/cobiss/konference/konf_2016/presentations/04_Ema_Dornik.pdf

Dovoljenja za vzajemno katalogizacijo. (2017). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 1. 3. 2017 s spletne strani: http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=36&type=licence

Kavčič, I. (2012). Kakovost zapisov v vzajemni bibliografsko-kataložni bazi podatkov COBIB.SI. Knjižničarske novice, 22(6), 1–19.

Kriteriji za ocenjevanje bibliografskih in normativnih zapisov v COBISS.SI. (2013). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 2. 3. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/IZUM/program_izobrazevanja/COBISS3_Katalogizacija/Kriteriji_za_ocenjevanje_bibliografskih_in_normativnih_zapisov.pdf

Navodila za vnos podatkov o letu izida. (2009). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 2. 3. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/cobiss/e-forumi/katalogizacija/docs/Navodila_za_vnos_podatkov_o_letu_izida.pdf

Obvestila in novosti. (2017), Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 18. 4. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/

Petek, M. (2012). Kakovost bibliografskih zapisov v COBIB-u. Organizacija znanja, 17(1), 11–15. Pridobljeno 18. 4. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/cobiss/OZ/2012_1/Html/clanek_02.html DOI: https://doi.org/10.3359/oz1201011

Platforma COBISS. (2017). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 1. 3. 2017 s spletne strani: https://www.cobiss.net/si/platforma-cobiss.htm#

Rogina, A. (2007). Projekt Izboljšanje kakovosti zapisov v COBIB.SI. Organizacija znanja, 12(2), 58–67. Pridobljeno 18. 4. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/cobiss/OZ/2007_2/Html/clanek_01.html DOI: https://doi.org/10.3359/oz0702058

Seljak, M. (2004). Usposabljanje knjižničarjev za delo v sistemu COBISS. Organizacija znanja, 9(3), 121–129. DOI: https://doi.org/10.3359/oz0403121

Statistika COBIB.SI in lokalnih baz podatkov. (2017). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 16. 3. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/cobiss/o_cobissu/dokumenti/STAT_PRIRAST_SI_2016_1.pdf

UDCMRF 2011. (2016). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 28. 2. 2017 s spletne strani: http://udcmrf2011.nuk.uni-lj.si/Predstavitev.aspx

Ugotavljanje usposobljenosti za vzajemno katalogizacijo v sistemu COBISS.SI. (2012). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 21. 2. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/IZUM/program_izobrazevanja/COBISS3_Katalogizacija/Ugotavljanje_usposobljenosti_za_VK.pdf

Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj. (2016). Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 15. 3. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/IZUM/program_izobrazevanja/Prosojnice/T54.pdf

Prenosi

Objavljeno

06.10.2017

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Dornik, E., Badovinac, B., Kos, J., & Farkaš, B. (2017). Sistem zagotavljanja kakovosti COBIB.SI: izbrane aktivnosti za leto 2016. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 61(1-2), 191–205. https://doi.org/10.55741/knj.61.1-2.13844