Identifikacija entitet in odnosov med entitetama delo in izrazna oblika v bibliografskih zapisih v podatkovni zbirki COBIB

Avtorji

  • Irena Kavčič Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: irena.kavcic@nuk.uni-lj.si
  • Suzana Šulek Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: suzana.sulek@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.61.1-2.13849

Ključne besede:

identifikacija bibliografskih odnosov, delo, izrazna oblika, sorodna dela, podatkovna zbirka COBIB, FRBR

Povzetek

Izvleček
Namen, zasnova: Namen prispevka je v obstoječih bibliografskih zapisih identificirati bibliografske odnose ter ugotoviti, ali podatki v zapisih zadostujejo, da uporabnik najde sorodna dela, izrazne oblike in pojavne oblike in ali ti podatki omogočajo njihovo avtomatsko povezovanje. Upoštevali smo odnose, ki so opisani v študiji Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (angl. Functional requirements for bibliographic records – FRBR), osredotočili pa smo se na odnose med deli in med izraznimi oblikami. Opozorili smo tudi na nedoslednosti pri navajanju bibliografskih podatkov, ki otežujejo frbrizacijo kataloga, uporabniku pa iskanje sorodnih del.
Metodologija/pristop: Za posamezne vrste odnosov smo poiskali primere, ki ponazarjajo trenutno naravo zapisovanja bibliografskih podatkov in posledice takega zapisovanja (v podatkovnih zbirkah COBIB in NUK ter v segmentu katalogizacije programa COBISS3). Za prikaz nekaterih odnosov smo uporabili znana dela in potem poskusili najti sorodna dela, pri nekaterih odnosih pa smo uporabili primere, na katere smo naleteli ob vsakdanjem delu.
Analiza/rezultati: Analiza je pokazala, da podatki v bibliografskih zapisih uporabnikom v nekaterih primerih sicer omogočajo identifikacijo odnosov s sorodnimi deli, vendar le deloma omogočajo avtomatsko povezovanje zapisov za sorodna dela. Ob doslednejšem navajanju podatkov in upoštevanju katalogizacijskih pravil bi bili rezultati lahko precej boljši, bo pa treba uvesti sodobnejša katalogizacijska pravila, ki bodo omogočala navajanje podatkov na ustreznejši način oziroma na tak način, da bo omogočeno avtomatsko povezovanje zapisov za sorodna dela.
Omejitve raziskave: Omejili smo se na monografske publikacije (podatkovna zbirka COBIB vsebuje bibliografske zapise za različne vrste gradiva) in na odnose med deli in med izraznimi oblikami (model FRBR obravnava precej več odnosov, ki obstajajo med posameznimi entitetami); vseh vrst gradiva in vseh odnosov, predstavljenih v FRBR, v enem prispevku ni mogoče obravnavati.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Ob pregledu podatkov v izbranih bibliografskih zapisih smo odkrili razloge za težave pri identifikaciji odnosov v zapisih in pri povezovanju zapisov za sorodna dela ter predlagali dopolnitve in spremembe formata COMARC in katalogizacijskih pravil, ki bi omogočale uporabniku, da v podatkovni zbirki COBIB najde sorodna dela.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aalberg, T. in Žumer, M. (2008). Looking for entities in bibliographic records. V G. Buchanan, M. Masoodian in S. J. Cunningham (ur.), Digital libraries: universal and ubiquitous access to information:11th International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 2008, Bali, Indonesia, December 2-5, 2008: proceedings (str. 327–330). Berlin: Springer.

Bibliotekarski terminološki slovar. (2009). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Dimec, Z. (2002). Slovenska katalogizacijska praksa in funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ): primerjalna analiza. Knjižnica, 46(3), str. 35–59.

Dimec, Z., Hočevar, M. in Kavčič, I. (ur.) (2001). Prekat: priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil (1. popravljena izd.). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise: končno poročilo. (2000). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Kalinšek, Felicita, sestra: (1865–1937). (2017). V Slovenska biografija. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Pridobljeno 10. 3. 2017 s spletne strani: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi263930/

Le Pape, P. (2014). FRBRising UNIMARC. Prispevek predstavljen na konferenci UNIMARC 2014. Maribor: Institut informacijskih znanosti. Pridobljeno 28. 2. 2017 s spletne strani: http://home.izum.si/izum/puc/presentations/Philippe_Le_Pape.pdf DOI: https://doi.org/10.35562/arabesques.388

Petek, M. (2012). Enotni naslov v teoriji in v slovensko-hrvaški katalogizacijski praksi. Knjižnica, 56(1–2), 127–148.

Picco, P. in Ortiz Repiso, V. (2012). The contribution of FRBR to the identification of bibliographic relationships: the new RDA-based ways of representing relationships in catalogs. Cataloguing and classification quarterly, 50(5–7), 622–640. DOI: https://doi.org/10.1080/01639374.2012.680847

Smiraglia, R. P. (1992). Authority control and the extent of derivative bibliographic relationships. Dissertation. Chicago: University of Chicago.

Statement of international cataloging principles (ICP). (2016). Haag: IFLA. Pridobljeno 10. 3. 2017 s spletne strani: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-en.pdf

Tillett, B. B. (1987). Bibliographic relationships: toward a conceptual structure of bibliographic information used in cataloguing. Dissertation. Los Angeles: University of California.

UNIMARC authorities (3rd edition: updates 2012 in updates 2016). (2017). Haag: IFLA. Pridobljeno 10. 3. 2017 s spletne strani: https://www.ifla.org/publications/unimarc-authorities-3rd-edition-updates-2012?og=33

Vellucci, S. L. (1997). Bibliographic relationships in music catalogs. Lanham, Md.: Scarecrow Press.

Verona, E. (1986). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednice i redalice. (2. izmijenjeno izd.). Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Prenosi

Objavljeno

06.10.2017

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kavčič, I., & Šulek, S. (2017). Identifikacija entitet in odnosov med entitetama delo in izrazna oblika v bibliografskih zapisih v podatkovni zbirki COBIB. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 61(1-2), 49–86. https://doi.org/10.55741/knj.61.1-2.13849