Katalogizacijski standard Resource description and access (RDA): razvoj, spremembe in primerjava s Pravilnikom i priručnikom za izradbu abecednih kataloga (PPIAK)

Avtorji

  • Marija Petek Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: marija.petek@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.61.1-2.13851

Ključne besede:

katalogizacija, RDA, bibliografski opis, točke dostopa, uporabniki

Povzetek

Izvleček
Namen: V članku je obravnavan standard za katalogizacijo Resource description and access (RDA), ki je zamenjal drugo izdajo angloameriškega katalogizacijskega pravilnika AACR2. Predstavljeno je zgodovinsko ozadje, razvoj, vpliv AACR2, Iflinega konceptualnega modela, katalogizacijskih načel in mednarodnega standarda za bibliografski opis. Narejena je tudi primerjava s katalogizacijskim pravilnikom Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga (PPIAK).
Metodologija/pristop: Opisali smo cilje in načela RDA, organizacijo vsebine, nabor glavnih elementov ter nove elemente za opis vsebine, medijev in nosilcev. Primerjavo RDA z našo katalogizacijsko prakso smo ponazorili tudi s primeri.
Rezultati: Med RDA in PPIAK je precej razlik: RDA je vsebinski standard, v katerem ločila in zaporedje podatkov, ki jih predpisuje ISBD, niso obvezna, ni več krajšanja besed itd. V nekaterih pogledih pa RDA nadaljuje katalogizacijsko tradicijo.
Omejitve raziskave: Zaradi obsežnosti besedila RDA so prikazane samo najpomembnejše značilnosti in spremembe.
Izvirnost/uporabnost raziskave: To je prvi članek o RDA v slovenskem jeziku.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

R project status report #1. (2017). Chicago: ALA Publishing. Pridobljeno 3. 4. 2017 s spletne strani: http://www.rdatoolkit.org/3Rproject/SR1

R project: update from 2016 Frankurt meeting. (2016). S.l.: RSC. Pridobljeno 3. 4. 2017 s spletne strani: http://www.rda-rsc.org/3Rprojectupdate

Aliverti, C., Behrens, R. in Schaffner, V. (2016). RDA in Germany, Austria and German-speaking Switzerland – a new standard not only for libraries. Italian journal of library and information science, 7(2), 253–278. doi: 10.4403/jlis.it-11702

Anhalt, J. in Stewart, R. A. (2012). RDA simplified. Cataloging and classification quarterly, 50(1), 33–42. DOI: https://doi.org/10.1080/01639374.2011.615378

Bernstein, S. (2014). Beyond content, media, and carrier: RDA carrier characteristics. Cataloging and classification quarterly, 52(5), 463–486. DOI: https://doi.org/10.1080/01639374.2014.900839

Bibliotekarski terminološki slovar. (2009). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Delsey, T. (1998). The logical structure of the Anglo-American cataloguing rules. Part 1. S.l.: Joint Steering Committee for Revision of AACR. Pridobljeno 27. 3. 2017 s spletne strani: http://www.rda-jsc.org/archivedsite/docs/aacr.pdf

Delsey, T. (2016). The making of RDA. Italian journal of library and information science, 7(2), 25–47. doi: 10.4403/jlis.it-11706

Dunsire, G. (2007). Distinguishing content from carrier: the RDA/ONIX framework for resource categorization. D-lib magazine, 13(1–2). doi: 10.1045/january2007-dunsire DOI: https://doi.org/10.1045/january2007-dunsire

Dunsire, G. (2010). Analysis of content and carrier designators in the ISBD consolidated edition with respect to the RDA/ONIX framework: draft minutes. Appendix 1. Prispevek predstavljen na 76. letni konferenci IFLA, Gothenburg, Švedska, 10.–15. avgust. Haag: IFLA. Pridobljeno 27. 3. 2017 s spletne strani: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbdrg/area-0-analysis.pdf

Dunsire, G. (2013). Resource and work, expression, item: 28 July 2013, amended 6 October 2013, following comments by Patrick Le Boeuf and discussion at IFLA 2013. Haag: IFLA. Pridobljeno 27. 3. 2017 s spletne strani: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/OtherDocumentation/resource-wemi.pdf

Dunsire, G. in IFLA Cataloguing sections’ review group. (2015). Alignment of the ISBD: International standard bibliographic description element set with RDA: Resource description and access element set. Haag: IFLA. Pridobljeno 27. 3. 2017 s spletne strani: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/OtherDocumentation/isbd2rda_alignment_v3_1.pdf

Escolano Rodríguez, E. (2016). RDA and ISBD: history of a relationship. Italian journal of library and information science, 7(2), 49–82. doi: 10.4403/jlis.it-11703

European RDA Interest Group. (2016). S.l.: SLIC/EURIG. Pridobljeno 20. 2. 2017 s spletne strani: http://www.slainte.org.uk/eurig/index.htm

Functional requirements for authority data: a conceptual model: final report. (2009). München: K. G. Saur.

Functional requirements for subject authority data (FRSAD): a conceptual model. (2011). Berlin: De Gruyter Saur.

Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise: končno poročilo. (2000). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Gorman, M. (2016). RDA: the emperor’s new code. Italian journal of library and information science, 7(2), str. 99–107. doi: 10.4403/jlis.it-11565

IFLA cataloguing principles: the statement of international cataloguing principles (ICP) and its glossary. (2009). München: K. G. Saur.

International standard bibliographic description (ISBD) (preliminary consolidated ed.). (2007). München: K. G. Saur.

ISBD: international standard bibliographic description (consolidated ed.). (2011). Berlin: De Gruyter Saur.

Izjava o mednarodnih katalogizacijskih načelih. (2009). Haag: IFLA. Pridobljeno 27. 1. 2017 s spletne strani: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-sl.pdf

Kincy, C. P. in Layne, S. S. (2014). Making the move to RDA: a self-study primer for catalogers. Lanham: Rowman and Litterfield.

Mapping ISBD elements to FRBR entity atributes and relationships. (2004). Haag: IFLA. Pridobljeno 27. 3. 2017 s spletne strani: https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-frbr-mapping.pdf

Mapping of RDA content types to ISBD content forms and media types. (2012). Haag: IFLA. Pridobljeno 27. 3. 2017 s spletne strani: https://www.ifla.org/node/5618

Načela, sprejeta na mednarodni konferenci o katalogizacijskih načelih v Parizu oktobra 1961. (1961). Knjižnica, 5(1–4), 110–117.

Oliver, C. (2010). Introducing RDA: a guide to the basics. London: Facet.

RDA/ONIX framework for resource categorization (version 1.0). (2006). Washington, DC: Library of Congress. Pridobljeno 27. 3. 2017 s spletne strani: https://www.loc.gov/marc/marbi/2007/5chair10.pdf

RDA: resource description and access. (2010). Chicago: American Library Association.

Riva, P. in Oliver, C. (2012). Evaluation of RDA as an implementation of FRBR and FRAD. Cataloging and classification quarterly, 50(5–7), 564–586. DOI: https://doi.org/10.1080/01639374.2012.680848

Riva, P. in Žumer, M. (2015). Introducing the FRBR library reference model. Prispevek predstavljen na konferenci IFLA World Library and Information Congress, Capetown, Južna Afrika, 15.–21. avgust. Haag: IFLA. Pridobljeno 27. 3. 2017 s spletne strani: http://library.ifla.org/1084/1/207-riva-en.pdf

RSC: RDA Steering Committee. (2016). S.l.: RSC. Pridobljeno 27. 2. 2017 s spletne strani: http://www.rda-rsc.org/

Statement of international cataloging principles (ICP). (2016). Haag: IFLA. Pridobljeno 27. 1. 2017 s spletne strani: http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-en.pdf

The principles and future of AACR: proceedings of the International conference on the principles and future of AACR, Toronto, Ontario, Canada, October 23–25, 1997. (1998). Ottawa: Canadian Library Association.

The RDA workbook: learning the basics of Resource description and access. (2014). Santa Barbara: Libraries Unlimited.

Verona, E. (1970). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednice i redalice. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Verona, E. (1983). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 2, Kataložni opis. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Verona, E. (1986). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednice i redalice (2. izmijenjeno izd.). Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Willer, M. (2016). ISBD: od objedinjenog standarda prema standardu za objavljivanje bibliografskih podataka kao povezanih podataka. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 59(1–2), 1–23.

Prenosi

Objavljeno

06.10.2017

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Petek, M. (2017). Katalogizacijski standard Resource description and access (RDA): razvoj, spremembe in primerjava s Pravilnikom i priručnikom za izradbu abecednih kataloga (PPIAK). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 61(1-2), 23–47. https://doi.org/10.55741/knj.61.1-2.13851