Podobe moje knjižnice

Avtorji

  • Simona Resman Simona Resman Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana e-pošta: simona.resman@mklj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.60.1.13873

Povzetek

-

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ambrožič, M. (2015). Kakovost in vrednost knjižnice v očeh uporabnikov: študij uporabnikov Narodne in univerzitetne knjižnice. Knjižnica, 59(1–2), 95–125.

Attebury, R. I. (2010). Perceptions of a profession: librarians and stereotypes in online videos. Library philosophy and practice, 2010(October), paper 433.

Core values of librarianship. (2004). Chicago, IL: American Library Association. Pridobljeno 5. 11. 2015 s spletne strani: http://www.ala.org/advocacy/intfreedom/statementspols/corevalues

Firment, E. (1997). Why you should fall to your knees and worship a librarian [Web log post]. Pridobljeno 5. 11. 2015 s spletne strani: http://librarianavengers.org/worship-2/

Izjava ob napovedani stavki knjižničarjev. (2015). Ljubljana: ZBDS. Pridobljeno 5. 11. 2015 s spletne strani: http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2013/ZBDS%20_%20Menje%20 o%20stavki_jun2015.pdf

Izjava za javnost – domnevno načrtovana stavka knjižničarjev. (2015). Grosuplje: Združenje splošnih knjižnic. Pridobljeno 5. 11. 2015 s spletne strani: http://zdruzenje-knjiznic.si/izjava-za-javnost-domnevno-nacrtovana-stavka-knjiznicarjev/

Javnomnenjska telefonska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki slovenskih splošnih knjižnic: poročilo. (2011). Maribor: Interstat. Pridobljeno 11. 7. 2013 s spletne strani: http://bit.ly/vJ636Z

Keller, H. R. (1909). The old-fashioned virtues versus the ideal librarian. Library journal, 34(7), 295–298.

Lah, Š. (2000). Zakaj morate pasti na kolena in častiti bibliotekarje?. Štubidu, 2(2), 21.

Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2013–2020: stanje in okolja slovenskih splošnih knjižnic v letu 2012. (2012). Grosuplje: Združenje splošnih knjižnic. Pridobljeno 5. 11. 2015 s spletne strani: http://zdruzenje-knjiznic.si/dokumenti/Strategija-koncno.pdf

The Librarians. (2014). IMDb. Pridobljeno 5. 11. 2015 s spletne strani: http://www.imdb.com/title/tt3663490/

Prenosi

Objavljeno

08.07.2016

Številka

Rubrika

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Kako citirati

Resman, S. (2016). Podobe moje knjižnice. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 60(1), 173–184. https://doi.org/10.55741/knj.60.1.13873