ODSEV RAZVOJA BIBLIOTEKARSKE IN INFORMACIJSKE ZNANOSTI NA OBJAVE REVIJE KNJIŽNICA V OBDOBJU 2012–2015

Avtorji

  • Alenka Kavčič-Čolić
  • Ines Vodopivec dr. Ines Vodopivec e-pošta: ines.vodopivec@guest.arnes.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.59.4.13891

Ključne besede:

revija Knjižnica, znanstveno publiciranje, razvoj znanosti, obdobje 2012–2015,

Povzetek

Revija Knjižnica je najpomembnejši slovenski medij za znanstveno in strokovno komuniciranje na področju bibliotekarske in informacijske znanosti. Kot edina znanstvena revija za to področje je tudi odraz razvoja bibliotekarske znanosti in se razvija vzporedno z njo. Prispevek se osredotoča na uredniško obdobje od leta 2012–2015 in ga postavlja v kontekst preteklih raziskav in bibliometričnih analiz. V njem so zajeti nekateri statistični podatki in pregledi, ki kažejo na stalnice in tudi spremembe v okviru strokovnega in znanstvenega publiciranja slovenskih knjižničnih delavcev. Podan je tudi pregled najpogostejših vsebin prispevkov v reviji Knjižnica v zadnjih petih letih, ki so predvsem odraz novosti na področju, ki ga obravnava. V zadnjih desetletjih je razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije namreč omogočil nove smeri razvoja bibliotekarstva, kar je vplivalo na preoblikovanje knjižničarske dejavnosti in razvoj novih orodij, ki so knjižničarjem omogočila uvajanje novih storitev. S tem so se spremenile vsebine revije, posodobili pa so se tudi načini njenega publiciranja. Ob nekaterih razmišljanjih in ugotovitvah glede dosedanjega obstoja in razvoja revije se v prispevku odpirajo številna vprašanja, povezana z njenim nadaljnjim razvojem.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ambrožič, M. (2007). Knjižnica: od skromne publikacije do ugledne in pomembne revije. Knjižnica, 51(1), 11–17.

Aparac-Jelušić, T. (1999). Znanstveni i stručnbi članci u Knjižnici i Vjesniku bibliotekara Hrvatske: Pokukšaj usporedne analize stručnog i znanstvenog doprinosa u knjižničarstvu. Knjižnica, 43(2/3), 179–196.

Bartol, T. [et al.] (2012). Primerjava izbranih funkcij informacijskih sistemov Scopus in Web of Science, Knjižnica, 56 (1–2), 77–104. DOI: https://doi.org/10.55741/knj.56.1-2.14381

Česnik Ušaj, J. (2011). Revija Knjižnica – analiza vsebine in bibliometrijska analiza od leta 2005 do 2010 : diplomsko delo. Ljubljana : [J. Česnik Ušaj].

Češnovar, N. (1997). ZBDS praznuje petdeseto obletnico obstoja. V [Ambrožič, M.]. 50 let društvene dejavnosti : zbornik (str. 7–9). Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Dolgan-Petrič, M. (2007). Knjižnica – že 50 let sopotnica slovenskega bibliotekarstva. Knjižnica, 51(1), 7–10.

Gazvoda, J. (1996). Revija Knjižnica in bibliotekarsko publiciranje. Knjižnica, 40(1), 9–14.

Gazvoda, J. (1987). Beseda ob jubileju. Knjižnica, 31(4), III–VI.

Kodrič-Dačić, E. (2007). Novim petdesetim letnikom na pot. Knjižnica, 51(1), 19–24.

Kokole, J. (2007). Razmišljanje o prispevku Društva k razvoju knjižničarstva v Sloveniji. V [Stopar, K.]. 60 let strokovnega združenja slovenskih knjižničarjev : spominski zbornik (str. 31–40). Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Likar, T. (1997). Analiza člankov in bibliografskih navedb v reviji Knjižnica za obdobje 1990–1996. Knjižnica, 41(1), 107–119.

Popovič, M., Ambrožič, M. in Južnič, P. (1984). Nekaj značilnosti razvoja slovenskega knjižničarstva v novejšem obdobju. Knjižnica, 28(3–4), 167–198.

Pravilnik o organizaciji in izdajanju revije Knjižnica. (2010). Pridobljeno 10. januarja 2016 s spletne strani: http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K1012/Pravilnik.pdf.

Slokar, R. (1996). S štiridesetletne poti v prihodnost. Knjižnica, 40(1), 5–6.

Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. (2009). Uradni list RS, št. 37. Pridobljeno 10. januarja 2016 s spletne strani: http://www.zbds-zveza.si/sites/default/files/dokumenti/2012/statut_zbds.pdf.

Vratarič, S. (2006). Bibliometrijska analiza revije Knjižnica od leta 2000 do 2004 : diplomsko delo. Ljubljana : [S. Vratarič].

Zgodovina ZBDS. Pridobljeno 10. januarja 2016 s spletne strani: http://www.zbds-zveza.si/?q=node1/50.

Prenosi

Objavljeno

01.03.2016

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kavčič-Čolić, A., & Vodopivec, I. (2016). ODSEV RAZVOJA BIBLIOTEKARSKE IN INFORMACIJSKE ZNANOSTI NA OBJAVE REVIJE KNJIŽNICA V OBDOBJU 2012–2015. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(4), 117-138. https://doi.org/10.55741/knj.59.4.13891

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>