NOVEJŠE KNJIŽNIČNE STAVBE V SLOVENIJI

Avtorji

  • Tina Kalan Tina Kalan e-pošta: kalantina@gmail.com
  • Primož Južnič prof. dr. Primož Južnič Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana e-pošta: primoz.juznic@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.59.1-2.13907

Ključne besede:

knjižnične stavbe, načrtovanje, Slovenija

Povzetek

V sodobnem slovenskem knjižničarstvu je malo literature, strokovne in raziskovalne, ki bi se ukvarjala z načrtovanjem novih knjižničnih stavb. To je svojevrsten paradoks, sploh glede na število v zadnjih desetletjih zgrajenih novogradenj, namenjenih predvsem splošnim knjižnicam v Sloveniji. Članek predstavlja izbrane primere slednjih z analizo prostorskih elementov, ki najbolj vplivajo na odločitve pri načrtovanju tako novogradenj kot tudi prenov knjižničnih stavb. Predstavljeni podatki so posledica raziskave, narejene v sklopu študijskega dela, podan pa je tudi pregled literature, slovenske in tuje, ki se ukvarja s predstavljeno problematiko.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Aabø, S., in Audunson, R. (2012). Use of library space and the library as place. Library & Information Science Research, 34(2), 138–149. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2011.06.002

Arhivski depoji v Sloveniji (2009). Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije.

Black. A. (2011). We don’t do public libraries like we used to: Attitudes to public library buildings in the UK at the start of the 21st century. Journal of Librarianship and Information Science. 43(1), 30–45. DOI: https://doi.org/10.1177/0961000610390991

Boone, M. (2002). Library design – the architect’s view. A discussion with Tom Findley. Library Hi Tech, 20(3), 388–392. DOI: https://doi.org/10.1108/07378830210444586

Cheek, L. (26. 3. 2007). On Architecture: How the new Central Library really stacks up. Seattle: Seattle Post Inteligencer. Pridobljeno 15. avgusta 2011 s spletne stani: http://www.seattlepi.com/default/article/On-Architecture-How-the-new-Central-Library-1232303.php?source=mypi#page-1

Dahlkild, N. (2011). The emergence and challenge of the modern library building: Ideal types, model libraries, and guidelines, from the enlightenment to the experience economy. Library Trends, 60(1), 11–42. DOI: https://doi.org/10.1353/lib.2011.0027

Ferlež, J. in Legat, D. (ur.) (2003). Podobe knjižnic = Images of libraries : zbornik mednarodnega posvetovanja ob stoletnici Univerzitetne knjižnice, Maribor: Univerzitetna knjižnica.

G

alluzzi, A. (2011). Cities as long tails of the physical world: a challenge for public libraries. Library Management, 32(4/5), 319–335. DOI: https://doi.org/10.1108/01435121111132310

Gill, P. (2002). Splošne knjižnice: IFLA/UNESCO standardi za splošne knjižnice, Ljubljana: NUK.

Goulding, A. (2005). The public library: A successful public space? V P. Taylor in E. Davenport (Ur.) Spaces, Spaciality and Technology (str. 45–67). Dordrecht: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/1-4020-3273-0_5

Goulding, A. (2004). Editorial Libraries and Social Capital. Journal of Librarianship and Information Science, 36(1), 3–6. DOI: https://doi.org/10.1177/0961000604042965

Korže-Strajnar, A., Mrevlje-Polak, D. in Skulj, I. (1984). Prostorsko oblikovanje splošnoizobraževalnih knjižnic. Ljubljana: NUK.

Latimer, K. in Niegaard, H. (2007). IFLA Library Building Guidelines: Developments and Reflections. Munich: KG Saur. DOI: https://doi.org/10.1515/9783598440373

Lesneski, T. (2011). Big box libraries: beyond restocking the shelves with books. New Library World, 112(9/10), 395–405. DOI: https://doi.org/10.1108/03074801111181996

LIBER Architecture Group. (1971). Haag: Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche. Pridobljeno 3. junija 2015 s spletne strani: http://147.88.230.242/liber-lag/lagemm.htm

Mainka, A., Hartmann, S., Orszullok, L., Peters, I., Stallmann, A., in Stock, W. G. (2013). Public Libraries in the Knowledge Society: Core Services of Libraries in Informational World Cities. Libri, 63(4), 295–319. DOI: https://doi.org/10.1515/libri-2013-0024

Novljan, S., Potokar, R. in Slokar, R. (2001). Načrtovanje gradnje in opreme knjižnic / Sannwald, W. W. (2011). Premišljeno načrtovanje knjižnične zgradbe. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Meyers-Levi, J. in Zhu, R. (2007). The influence of ceiling height: the effect of priming on the type of processing that people use. Journal of consumer research, letnik 2007, vol. 34. Pridobljeno 28. novembra 2012 s spletne strani: http://carlsonschool.umn.edu/file/53896/download?token=sBxtCrGv DOI: https://doi.org/10.1086/519146

Miller, K. (2010). Public libraries going green. Chicago: American Library Association. Public Library. (21. 4. 2011). Washington, DC: WBDG Whole Building Design Guide. Pridobljeno 28. novembra 2012 s spletne strani: http://www.wbdg.org/design/public_library.php

WBDG (Whole Building Design Guide). Pridobljeno 5. junija 2015 s spletne strani: http://www.wbdg.org/

Woodward, J. (2010). Coutdown to a new library : managing the building project. Chicago: American Library Association

Prenosi

Objavljeno

15.09.2015

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Kalan, T., & Južnič, P. (2015). NOVEJŠE KNJIŽNIČNE STAVBE V SLOVENIJI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(1-2), 145-161. https://doi.org/10.55741/knj.59.1-2.13907

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>