KAKOVOST IN VREDNOST KNJIŽNICE V OČEHUPORABNIKOV: ŠTUDIJ UPORABNIKOV NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE

Avtorji

  • Melita Ambrožič dr. Melita Ambrožič Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška ul. 1, 1000 Ljubljana e-pošta: melita.ambrozic@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.59.1-2.13908

Ključne besede:

Narodna in univerzitetna knjižnica, evalvacija, študij uporabnikov, kakovost, vrednost

Povzetek

V članku so predstavljeni rezultati študij uporabnikov, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica periodično izvaja že od leta 1987. Z njimi pridobiva podatke o splošni podobi knjižnice v javnosti, pomenu knjižnice za študij in raziskovalno delo ter uporabi njenih storitev in informacijskih virov. Še zlasti pa jo zanima ocena kakovosti storitev in osebja knjižnice, kot jo zaznavajo njeni uporabniki. Spremljanje kakovosti storitev z vidika uporabnikov je namreč sestavni del procesa ugotavljanja uspešnosti delovanja knjižnice in v izvajanju njenih strateških in letnih načrtov dela eno od temeljnih orodij kontrole. Zadnja študija uporabnikov je bila opravljena konec leta 2013. Raziskovalni podatki so bili pridobljeni s pomočjo spletne ankete. Vključevala je vprašanja, ki so omogočila primerjavo z rezultati preteklih študij, prvič pa tudi vprašanja o ekonomski vrednosti storitev knjižnice. Avtorica ugotavlja, da v primerjavi z rezultati prejšnjih raziskav tudi zadnji kažejo, da anketiranci knjižnico najpogosteje obiščejo zaradi uporabe njenih prostorov za študij oziroma zaradi izposoje knjižničnega gradiva. Redko iščejo strokovno pomoč knjižničnega osebja in slabo izrabljajo bogato ponudbo elektronskih informacijskih virov ter orodij za njihovo odkrivanje. Delež tistih, ki knjižnico vrednotijo kot javnosti dobro prepoznavno, odprto in prijazno ter zaupanja vredno ustanovo, se je v primerjavi z rezultati preteklih raziskav povečal, prav tako delež tistih, ki visoko vrednotijo vpliv knjižnice na kakovost in učinkovitost njihovega dela in študija. Tudi stopnja zadovoljstva s knjižnico in njeno dejavnostjo je pri skoraj vseh elementih ocenjevanja višja, kot je bila ob starejših študijah, še zlasti se je povečala v primeru knjižničnega osebja. Zaradi nezanesljivosti zbranih podatkov ekonomska vrednost knjižnice ni bila ugotovljena.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Akselbo, J. L. [et al.]. (2006). The hybrid library from the users' perspective. Pridobljeno 4. 7. 2015 s spletne strani: http://www.statsbiblioteket.dk/summa/fieldstudies.pdf

Ambrožič, M. in Badovinac, B. (2009a). Knjižnice – dodana vrednost za uporabnike in okolje. V: Knjižnice in knjižničarji: dodana vrednost okolju (str. 11–42). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Ambrožič, M. in Badovinac, B. (2009b). Mnenje uporabnikov o delovanju in storitvah NUK. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 30. marca 2014 s spletne strani: http://www.dlib.si/?urn=URN:NBN:SI:doc-591TMZTZ

Ambrožič, M. in Vovk, D. (2011a). Testno podaljšanje odprtosti čitalniških prostorov NUK in CTK. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica; Centralna tehniška knjižnica. Pridobljeno 13. decembra 2014 s spletne strani: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-YVFHFDAJ

Ambrožič, M. in Vovk, D. (2011b). Uporaba čitalniških prostorov in čitalniških storitev NUK in CTK (rezultati ankete). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 13. decembra 2014 s spletne strani: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-5LXMW8PI

Covey, D. T. (2002). Usage and Usability Assesment: Library Practices and Concerns. Washinton D.C.: Digital Library Federation.

The Economic and Social Value of Information Services: Libraries. (2014). Madrid: FESABID.

Evaluating and Measuring the Value, Use and Impact of Digital Collections (2012). London: Facet Publishing, 2012.

Golob, I. (1995). Analiza stališč javnosti do izgradnje nove knjižnice v Ljubljani z analizo uporabe storitev knjižnice. Ljubljana: Interakcija.

Greifeneder, E. (2011). Users and technology: are we doing research now? Library Hi Tech, 29 (2), 205–209. DOI: https://doi.org/10.1108/07378831111138134

Hiller, S. (2001). Assessing User Needs, Satisfaction, and Library Performance at the University of Washington Libraries. Library Trends, 49 (4), 605–625.

Information at your elbow!: Report on the use of e-publications in research. [2012]. Pridobljeno 27. decembra 2014 s spletne strani: http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/Tieto_tutkijan_tyopoydalle_kysely/Information%20at%20Your%20Elbow_abstract.pdf

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2009). Bibliotekarski terminološki slovar. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kovač, B. in Srakar, A. (2013). Ekonomski učinki projekta Maribor 2012 – EPK. Ljubljana: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Kragelj, A. in Lasbaher, D. (2012). Raziskava o dostopnosti študijske literature v okviru članic Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani.

Martin, L. A. (1976). User Studies and Library Planning. Library Trends, 24 (3), 483–496. Pridobljeno 12. decembra 2014 s spletne strani: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/6863/librarytrendsv24i3g_opt.pdf?sequence=1

Neshat, N. in Dehgani, M. (2013). Review of the current gap between clients’ expectations and perceptions of received service in national library by using gap analysis model. Performance Measurement and Metrics, 14 (1), 45–60. DOI: https://doi.org/10.1108/14678041311316130

Pernat, A. (2002). Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami Velike čitalnice Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Diplomsko delo. Ljubljana: [A. Pernat].

Popovič, M. (1988). Študij uporabnikov kot izhodišče za opredelitev ciljev in evalvacijo dejavnosti Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pung, C., Clark, A. in Patten, L. (2004). Measuring the economic impact of the British library. New review of academic librarianship, 10 (1), 79–102. DOI: https://doi.org/10.1080/13614530412331296826

Siatri, R. (1999). The Evolution of Users Studies. Libri, 49 (3), 132–141. DOI: https://doi.org/10.1515/libr.1999.49.3.132

Slapšak, S. (2010). Zadovoljstvo uporabnikov s kakovostjo storitev Velike čitalnice Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Diplomsko delo. Ljubljana: [S. Slapšak].

A Study on the Value and Benefits of the German National Library of Science and Technology. (2010). Pridobljeno 30. marca 2013 s spletne strani: http://www.tns-infratest.com/Wissensforum/Studien/pdf/TIB_Study_2010.pdf

Tessler, A. (2013). Economic Valuation of the British Library. London: Oxford Economics. Pridobljeno 20. novembra 2014 s spletne strani: http://www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/increasingvalue/britishlibrary_economicevaluation.pdf

The TIB – A Future with Added Value. (2010). Pridobljeno 30. marca 2013 s spletne strani: http://www.tib-hannover.de/fileadmin/presse/methodenbeschreibung-engl.pdf

User Studies for Digital Library Development. (2012). London: Facet.

Vilar, P., Južnič, P., in Bartol, T. (2015). Information behaviour of Slovene reserachers: investigation of activities, preferences and characteristics. Information Research, 20 (2). Pridobljeno 5. junija 2015 s spletne strani: http://www.informationr.net/ir/20-2/paper670.html#.VYCSN_nzpD8

Vodeb, G. (2004). Informacijsko ravnanje podiplomskih študentov: kvalitativna uporabniška študija. Knjižnica, 48 (3), 59–80. Pridobljeno 7. decembra 2014 s spletne strani: http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-NXSZK8CM

Žagar, V. (2000). Medknjižnična izposoja: razvoj, delovni postopki in nekateri kazalci uspešnosti. Diplomsko delo. Ljubljana: [V. Žagar].

Wildemuth, B. M. (2003). Why Conduct User Studies? The Role of Empirical Evidence in Improving the Practice of Librarianship. INFORUM 2003: 9th Conference on Professional Information Resources, Prague, May 27-29, 2003. Pridobljeno 23. decembra 2014 s spletne strani: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2003/prispevky/Wildemuth_Barbara.pdf

Prenosi

Objavljeno

15.09.2015

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Ambrožič, M. (2015). KAKOVOST IN VREDNOST KNJIŽNICE V OČEHUPORABNIKOV: ŠTUDIJ UPORABNIKOV NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 59(1-2), 95-125. https://doi.org/10.55741/knj.59.1-2.13908

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)