NAČELO VIŠESTRUKOG PREDSTAVLJANJA: PREDSTAVLJANJA DOKUMENATA KOJA SU STVORILI RAZLIČITI SUDIONICI

Avtorji

  • Dora Rubinić Sveučilište u Zadru, Sveučilišna knjižnica e-pošta: drubinic@unizd.hr
  • Drahomira Cupar Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti e-pošta: dgavrano@unizd.hr
  • Alenka Šauperl Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo e-pošta: alenka.sauperl@ff.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.58.4.13915

Ključne besede:

predstavitev dokumentov, predmetne oznake, elementi dostopa, iskalni elementi

Povzetek

Abstract

Purpose:The paper gives a review of literature on the principle of polyrepresentation formulated by Ingwersen in the nineties of the 20th century. The principle of polyrepresentation points out the necessity of existence of different cognitive and functional representations of the same document, created by different agents in order to answer to different representations of user’s needs. The main goal of the paper is to give an overview of the principle of polyrepresentation as well as the translation of terms into Croatian which provides an opportunity for further development of terminology of related areas, e.g. information retrieval, subject indexing etc.

Methodology/approach: The method used in this paper is the analysis of selected research papers on development of the principle of polyrepresentation. The literature was selected due to its importance and approach to the topic and was limited to papers mostly dealing with subject access to documents.

Research limitation: The review was limited to just one aspect of the model – the representations of documents. The second part of the model – the cognitive sphere and its application in IR systems was excluded from this paper.

Originality/practical implications: The paper implies the importance of the principle of polyrepresentation in the context of current trends in subject indexing in online systems. Although there is a number of articles referring to the principle, as well as some empirical researches using some elements of the principle, subject access of it is often not included in them. This paper emphasizes the importance of the principle primarily in the context of current trends in subject indexing used in online systems (e. g. use of subject headings or access points in online catalogues, social tagging, including different agents involved in subject indexing online etc.). It also recommends translations of selected terms into Croatian and invites researchers to discuss the adequacy of given translations into other languages such as Slovenian.

Izvleček

Namen: Razprava teoretično osvetljuje problem kognitivno in funkcionalno različnih predstavitev dokumentov, in sicer s pomočjo pregleda literature o mnogovrstnem predstavljanju, kot ga je uvedel Ingwersen v devetdesetih letih 20. stoletja. Mnogovrstno predstavljanje tvorijo različni udeleženci postopka predstavljanja dokumentov. Ti udeleženci so osebe (avtorji, geslilci, uredniki) in strukture (tezavri in citati), pa tudi uporabniki, ki soustvarjajo oznake v družabnih omrežjih. Cilj razprave je predstaviti pojem mnogovrstnega predstavljanja ter ponuditi prevod izrazov v hrvaščino in slovenščino. S tem se odpira možnost razvoja terminologije na področju iskanja informacij, vsebinskega označevanja in sorodnih disciplin.

Metodologija/pristop: Pregled izbrane literature o razvoju mnogovrstnega predstavljanja je to pomembno temo kritično osvetlil. Literatura je bila izbrana zaradi pomena za predstavljeno interesno področje. Izbrani so bili članki s področja vsebinske dostopnosti do gradiva.

Omejitve raziskave: Predvsem je bil poudarjen en del Ingwersenovega modela, in sicer predstavitev dokumentov v informacijskem prostoru. Drugi del modela, kognitivni prostor, ki obravnava sisteme za iskanje informacij, v razpravo ni bil vključen.

Izvirnost/uporabnost raziskave: Poudarjen je bil pomen pojma mnogovrstnega predstavljanja v kontekstu sodobnih trendov na področju vsebinskega označevanja v spletnih informacijskih sistemih. Čeprav o mnogovrstnem predstavljanju govorijo številni članki in nekatere empirične raziskave uporabljajo tudi posamezne vidike tega pojava, se navadno ne ukvarjajo z dostopnostjo po vsebini. Mnogovrstno predstavljanje je postavljeno v središče sodobnih prizadevanj na področju vsebinskega označevanja v spletnih sistemih (npr. uporaba predmetnih oznak za iskanje po vsebini v knjižničnih katalogih in označevanje v družabnih omrežjih – tagging). Podani pa so tudi predlogi za primeren prevod izbranih izrazov v hrvaščini in slovenščini, da bi se razpravi o ustreznosti prevedenih izrazov v različne jezike, tudi slovenščino, pridružilo čim več raziskovalcev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Abbasi, M. K., Frommholz, I. (2014) Cluster-based polyrepresentation as science modelling approach for information retrieval. Scientometrics. [u tisku] DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-06028-6_66

Belkin, N. J. (1980). Anomalous states of knowledge as a basis for information retrieval. Canadian Journal of Information Science, 5, 133-143.

Christoffersen, Mikkel. (2004) Identifying core documents with a multiple evidence relevance filter. Scientometrics, 61 (3), 385-394. DOI: https://doi.org/10.1023/B:SCIE.0000045116.51534.5c

De Mey, M. (1980). The relevance of the cognitive paradigm for information science. U O. Harbo i L. Kajberg (Ur.), Theory and application of information research: proceedings of the second International research forum on information Science, 3-6 August 1977, Royal School of Librarianship, Copenhagen (str. 49-61). London: Mansell.

Efron, M. i Winget, M. (2010). Query polyrepresentation for ranking retrieval systems without relevance judgments. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61 (6), 1081–1091. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.21310

Heckner, M., Neubauer, T. i Wolff, C. (2008). Tree, funny, to_read, google: what are tags supposed to achieve? A comparative analysis of user keywords for different digital resource types. U Proceeding of the 2008 ACM workshop on Search in social media (str. 3-10). New York: ACM. DOI: https://doi.org/10.1145/1458583.1458589

Hjørland, B. i Nielsen, L. K. (2001). Subject access points in electronic retrieval. Annual review of information science and technology, 35, 249-298.

Hjørland, B. (1994). Nine principles of knowledge organization. U Knowledge organization and quality management: proceedings of the Third International ISKO conference 20-24 June 1994 Copenhagen, Denmark. (str. 91-100). Frankfurt/Main: Indeks Verlag.

IFLA-ina Radna skupina za Uvjete za funkcionalnost predmetnih preglednih zapisa (FRSAR) (2012). Uvjeti za funkcionalnost predmetnih autoriziranih podataka: konceptualni model. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Ingwersen, P. (1992). Information retrieval interaction. London: Taylor Graham.

Ingwersen, P. (1996). Cognitive perspectives of information retrieval interaction: elements of a cognitive IR theory. Journal of documentation, 52 (1), 3-50. DOI: https://doi.org/10.1108/eb026960

Ingwersen, P. (2002). Cognitive perspectives of document representation. U H. Bruce, R. Fidel, P. Ingwersen i P. Vakkari (Ur.), Emerging frameworks and methods: proceedings of the Fourth International conference on conceptions of library and information science (CoLIS4) (str. 285-300). Greenwood Village, Colorado: Libraries Unlimited.

Ingwersen, P. i Järvelin, K. (2005). The Turn: Integration of information seeking and retrieval in context. Dordrecht: Springer. DOI: https://doi.org/10.1145/1113343.1113351

Kuhlthau, C. C. (1991). Inside the search process: Information seeking from the user’s perspective. Journal of the American Society for Information Science,42 (5), 361-371. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199106)42:5<361::AID-ASI6>3.0.CO;2-#

Larsen, B. (2002). Exploiting citation overlaps for information retrieval: generating a boomerang effect from the network of scientific papers. Scientometrics, 54 (2), 155–178. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1016011326300

Larsen, B. (2004). References and citations in automatic indexing and retrieval systems: experiments with the boomerang effect. Copenhagen: Royal School of Library and Information Science.

Larsen, B. (2005). Practical implications of handling multiple contexts in the principle of polyrepresentation. U F. Crestani i I. Ruthven (Ur.) Context: nature, impact and role: 5th International Conference on Conceptions of Library and Information Sciences, CoLIS 2005 Glasgow, UK, June 4-8, 2005: proceedings. (str. 20-31) Berlin: Springer.

Larsen, B. i Ingwersen, P. (2005). Cognitive overlaps along the polyrepresentation continuum. A. Spink i C. Cole (Ur.), New Directions in Cognitive Information Retrieval (str. 43-60). Dordrecht: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/1-4020-4014-8_3

Larsen, B., Ingwersen, P. i Kekäläinen, J. (2006). The polyrepresentation continuum in IR. U I. Ruthven i dr. (Ur.), Proceedings of the 1st international conference on Information interaction in context, 29 (str. 88-96). New York: ACM. DOI: https://doi.org/10.1145/1164820.1164840

Larsen, B., Ingwersen, P. i Lund, B. (2009). Data fusion according to the principle of polyrepresentation. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60 (4), 646-654. DOI: https://doi.org/10.1002/asi.21028

Lioma, C., Larsen, B., Schuetze, H. i Ingwersen, P. (2010). A subjective logic formalisation of the principle of polyrepresentation for information needs U N. Belkin i d. Kelly (Ur.), IIiX ‘10 Proceedings of the third symposium on Information interaction in context. (str. 125-134). New York: ACM. DOI: https://doi.org/10.1145/1840784.1840804

Skov, M., Larsen, B. i Ingwersen, P. (2008). Inter and intra-document contexts applied in polyrepresentation for best match IR. Information processing and management, 44, 1673-1683. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ipm.2008.05.006

Skov, M., Pedersen, H., Larsen, B. i Ingwersen, P. (2004). Testing the principle of polyrepresentation. Information retrieval in context. U B. Larsen (Ur.), SIGIR 2004: Proceedings of the 27th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (str. 47-49).New York: ACM.

Sparck Jones, K. (1990). Retrieving information or answering questions. London: The British Library Bord.

Svenonius, E. (2005). Intelektualne osnove organizacije informacija. Lokve: Benja.

Tibbo, H. R. (1994). Indexing for the humanities. Journal of the American Society forInformation Science, 45 (8), 607-619. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4571(199409)45:8<607::AID-ASI16>3.0.CO;2-X

Turtle, H. i Croft, W. B. (1990). Inference methods for document retrieval. J. L. Vidick (Ur.) Proceedings of the 13th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval (str. 1-24). Bruxelles: Bruxelles University. DOI: https://doi.org/10.1145/96749.98006

Zavalina, O. L. (2010). Collection-level subject access in aggregations of digital collections: metadata application and use: Dissertation. Urbana-Champaign: University of Illinois.

Zellhöfer, D., Schmitt, I. (2011) A user interaction model based on the principle of polyrepresentation. U A. Nica i dr. PIKM ‘11 Proceedings of the 4th workshop on Workshop for Ph.D. students in information & knowledge management (str. 3-10). ACM New York: ACM. DOI: https://doi.org/10.1145/2065003.2065007

Objavljeno

10.03.2015

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Rubinić, D., Cupar, D., & Šauperl, A. (2015). NAČELO VIŠESTRUKOG PREDSTAVLJANJA: PREDSTAVLJANJA DOKUMENATA KOJA SU STVORILI RAZLIČITI SUDIONICI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 58(4). https://doi.org/10.55741/knj.58.4.13915

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>