ANALIZA ROČNO IZVEDENE INVENTURE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI (2010–2014)

Avtorji

  • Polona Gorkič Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: polona.gorkic@gmail.com
  • Tamara Lekić Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: tamara.lekic@gmail.com
  • Tereza Poličnik-Čermelj Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana e-pošta: tereza.policnik-cermelj@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.58.4.13918

Ključne besede:

inventura, knjižnične evidence, COBISS, retrospektivna katalogizacija

Povzetek

Izvleček

V Narodni in univerzitetni knjižnici je potekala ročno izvedena delna inventura v času od 2010 do 2014. Gradivo se je najprej preverjalo v skladišču na podlagi seznama računalniško izpisanih signatur, potem pa se je izvedla še analiza s pomočjo knjižničnih evidenc. Analiza še ni zaključena. Pregled gradiva, ki je potekal v dislociranem skladišču na Leskoškovi cesti, je vključeval samo monografske publikacije. Članek je zasnovan na izkušnjah bibliotekarjev, ki so izvedli inventuro in njeno analizo. Podani so statistični rezultati, iz katerih je razvidno, kakšno je trenutno stanje knjižnične zbirke. Poudarjene so nekatere težave pri analizi inventure, ki so posledica človeške zmotljivosti ali sistemskih napak. Na podlagi pregledanega in analiziranega gradiva je bilo ugotovljeno, da bi bila avtomatizirana inventura enostavnejša in učinkovitejša, zato bi morda veljalo razmisliti o vlaganju v opremo za avtomatsko izvedbo inventure. Članek opozori tudi na pomembnost konsistentnosti izvajanja inventure, saj ta ne more biti dobro in kvalitetno narejena, če je ne opravljajo izkušeni in natančni izvajalci.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Abe, M. (2010). Inventura knjižničnega gradiva: študija primera: diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Burrows, J. in Cooper, D. (1992). Theft and loss from U.K. libraries: a national survey. Pridobljeno 3. novembra 2014 s spletne strani: http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110218135832/http:/rds.homeoffice.gov.uk/rds/prgpdfs/fcpu37.pdf

COBIB.SI, lokalna baza NUK-a. Podatki pridobljeni 13. avgusta 2014.

Chen, L. in Ma, Y. (2004). Library inventory using Palm Pilot. Technical services quarterly, 22 (2), 15–23. DOI: https://doi.org/10.1300/J124v22n02_02

Ernick, L. (2005). Floating bibs and orphan bar codes. Library resources & technical services, 49 (3), 210–216. DOI: https://doi.org/10.5860/lrts.49n3.210

Jakac-Bizjak, V. (1996). Narodna in univerzitetna knjižnica – 50 let strokovnega dela: dejstva in številke v delovanju NUK-a med letoma 1945–1995. V Petdeset let Narodne in univerzitetne knjižnice (str. 91–112). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kanič, I. [et al.] (2009). Bibliotekarski terminološki slovar. Knjižnica, 53 (3–4), 3–371.

Kaske, N. K. (1978). A study of book detection systems effectiveness and the levels of missing materials at the University of California, Berkeley. Pridobljeno 3. novembra 2014 s spletne strani: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED165727.pdf

Kodrič-Dačić, E. (2001). Oblikovanje izhodišč za izgradnjo fondov v javnih (znanstvenih) knjižnicah na Slovenskem: doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Kodrič-Dačić, E. (2003). Razvoj Narodne in univerzitetne knjižnice v letih 1918–1938. Knjižnica, 47 (1–2), 85–107.

Kodrič-Dačić, E. (2005). Univerzitetna biblioteka v Ljubljani: Narodna in univerzitetna knjižnica v obdobju 1938–1943. Knjižnica, 49 (1–2), 151–168.

Kodrič-Dačić, E. (2006). Zgodovina NUK: časovni trak. V D. Balažic (ur.), Slovenska nacionalna knjižnica: ob 60-letnici preimenovanja v Narodno in univerzitetno knjižnico (str. 15–39). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kodrič-Dačić, E. (2012). Knjižnice in kulturna dediščina: problematika strokovnih definicij in aktualnih normativnih rešitev. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic. Pridobljeno 17. novembra 2014 s spletne strani: http://cezar.nuk.uni-lj.si/common/files/studije/knjiznice_in_kulturna%20dediscina.pdf

Krstulović, Z. (2000). Selitev dejavnosti in gradiva Narodne in univerzitetne knjižnice na novo lokacijo. [Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica]. (Interna publikacija) Letno poročilo 2007. (2008). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 23. oktobra 2014 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/pdf/letno_2007.pdf

Nemec-Pečjak, M. (1996). Inventura knjižničnega gradiva: 2. Računalniško zasnovani popis. Knjižnica, 40 (2), 97–105.

Poročilo o delu v letu 1990. (1991). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Poročilo o delu 1996. (1997). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Tadić, K. (1994). Rad u knjižnici. Opatija: Benja.

Žaucer, M. (1996). Inventura knjižničnega gradiva: 1. Razlogi za inventuro v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani. Knjižnica, 40 (2), 89–95.

Prenosi

Objavljeno

10.03.2015

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Gorkič, P., Lekić, T., & Poličnik-Čermelj, T. (2015). ANALIZA ROČNO IZVEDENE INVENTURE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI (2010–2014). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 58(4). https://doi.org/10.55741/knj.58.4.13918