Raziskava trga elektronskih knjig: trendi v ZDA in državah Evropske unije

Avtorji

  • Andreja Zubac Andreja Zubac Faculty of Teacher Education, University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Ulica cara Hadrijana 10, 31 000 Osijek, Croatia
  • Andreja Tominac Andreja Tominac Faculty of Teacher Education University of Zagreb, Local branch in Petrinja, Trg Matice hrvatske 12, 44 250 Petrinja, Croatia

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.58.1-2.13931

Ključne besede:

elektronska knjiga, avtorska in sorodne pravice v digitalnem okolju, knjižnice, trg elektronskih knjig, knjigarne

Povzetek

Izvleček

Namen: Namen članka je prikazati pregled raziskav o prisotnosti elektronske knjige na knjižnem trgu, trende in razvoj, kot tudi opozoriti na težave, s katerimi se srečujejo strokovnjaki na tem področju v državah Evropske skupnosti.
Metodologija/pristop: Članek analizira domačo in tujo literaturo ter spletne strani ponudnikov elektronskih knjig, da bi tako dobili pregled o trenutnih poslovnih modelih v državah, omenjenih v besedilu.
Rezultati: Prve on-line knjigarne, ki so se pojavile v Združenih državah Amerike v 20. stoletju, so omogočile vstop elektronskih knjig na tržišče. V današnjem času je elektronska knjiga sestavni del založništva, knjigotrštva in knjižnične dejavnosti povsod po svetu. Ekonomski kazalniki kažejo na stalno naraščanje prihodkov od prodaje elektronskih knjig in tehnologije v ZDA in Evropi. Članek prinaša razlago termina “elektronska knjiga” ter prikazuje, da se mnoge države zanimajo za nakup in uporabo elektronskih knjig, da bi lahko sledile zahtevam tržišča.
Omejitve raziskave: Elektronske knjige in z njimi povezani poslovni modeli se stalno spreminjajo. V knjižničarstvu je to najbolj vidno v splošnih knjižnicah, ki so hkrati kupec in posrednik elektronskih knjig svojim uporabnikom. Stalno smo priča novim poslovnim modelom, novim kombinacijam in pristopom pri ponudbi teh novih medijev.
Izvirnost/uporabnost: Poslovni model ponudbe elektronskih knjig je zanimiv za mlade bralce, knjižnice, založnike, avtorje, knjigarne, itd.
Prispevek: Članek prinaša pregled najnovejšega stanja na trgu elektronskih knjig ter lahko služi kot osnova za nadaljnje raziskave.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

About Google Books (2014). Google: Mountain View. Retrieved February 10, 2014, from http://www.google.com/googlebooks/about/

Amazon launches new Kindle Fire tablets in UK. (September 6, 2012). BBC News Technology. Retrieved February 10, 2014, from http://www.bbc.com/news/technology-19509626

Armstrong, C. (2008). Books in a virtual world: the evolution of the e-book and its lexicon. Journal of Librarianship and Information Science, 40(3), 1-20. Retrieved February 10, 2014, from http://cadair.aber.ac.uk/dspace/bitstream/handle/2160/647/Armstrong_BooksinaVirtualWorld_JOLIS.pdf?sequence=3 DOI: https://doi.org/10.1177/0961000608092554

Barbour, M. B. (April 19, 2012). BlackBerry, Apple, Kobo Top Brandsin Canada’s Mobile Device Market. Ipsos Reid. Retrieved January 10, 2013, from https://www.ipsos-na.com/news-polls/pressrelease.aspx?id=5596

Bartolčić, N. [et al.] (2013). Potpora kreativnoj industriji : stručna analiza i preporuke za uređenje tržišta knjige i širenje kulture čitanja u RH. Zagreb: Knjižni blok - Inicijativa za knjigu. Retrieved February 5, 2014, from http://issuu.com/knjizniblok/docs/knjiga_u_fokusu

Bartolčić, N. (2013). E-knjiga u Hrvatskoj iliti kako trčati s utegom od 25 kila. V Portal za knjigu i kulturu čitanja. Zagreb: Moderna vremena Info. Retrieved February 15, 2014, from http://www.mvinfo.hr/izdvojeno-eknjiga-opsirnije.php?ppar=7163

Biba, P. (December 5, 2011). The state of Spain’s ebook market. TeleRead. Retrieved February 5, 2014, from http://www.teleread.com/paul-biba/the-state-of-spains-ebook-market/

Buzina, T. & Klarin, S. (Eds.) (2001). ISBD(ER): međunarodni standardni bibliografski opis elektroničke građe. Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

CALIFA group. Retrieved February 15, from http://califa.org/

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The Digital Agenda for Europe - Driving European growth digitally (2012). Brussels: European Commision. Retrieved February 9, 2014, from http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1381

Declaration on Ebooks (2012). Brussels: European Commission. Retrieved February 8, 2014, from http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/publishing/e_book/index_en.htm

Ebook Bussines Models a scorecard for public libraries : a resource from the American Library Association. (2013). Chicago: American Library Association. Retrieved January 28, 2014, from http://www.districtdispatch.org/wp-content/uploads/2013/01/Ebook_Scorecard.pdf

Elending Landscape Report 2014. (2014). Kingston: Australian Library and Information Association. Retrieved January 28, 2014, from https://www.alia.org.au/news/6714/elendinglandscape-report-2014-released

E-voke: Creating the Future for Library E-Content (2014). Retrieved January 27, 2014, from http://evoke.cvlsites.org/

Flood, A. (2012). Ebooks VAT should be slashed to zero in 2012 budget, say publishers. The Guardian. Retrieved February 6, 2014, from http://www.guardian.co.uk/books/2012/mar/21/ebooks-vat-zero-2012-budget

Garrod, P. & Weller, J. (2005). E-books in UK Public Libraries Where Are We Now and the Way Ahead. Bath: UKOLN. Retrieved February 3, 2014, from http://www.ukoln.ac.uk/public/nsptg/ebooks/

Global ebook: A report on market trends and developments. (2014). Wien: Rüdiger Wischenbart Content & Consulting. Retrieved March 18, 2014, from http://www.wischenbart.com

Government Response to the Independent Review of E-Lending in Public Libraries in England. (2013). London: Department for culture, media and support Retrieved March 19, 2014, from http://alcs.co.uk/Documents/ELending-Government-response-March-2013.aspx

Hina. (2012). Hrvati čitaju ispod prosjeka upozoravaju nakladnici i knjižari (2012). Nacional, 14. 2. 2012. Retrieved February 5, 2014, from http://www.nacional.hr/clanak/125113/hrvaticitaju-ispod-prosjeka-upozoravaju-nakladnici-i-knjizari

Horvat, A. & Živković, D. (2012). Između javnosti i privatnosti: knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

IFLA E-Lending Background Paper (2012). The Hague: IFLA. Retrieved February 6, 2014, from http://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/ifla-background-paper-e-lending-en.pdf

IFLA principles for library eLending (2013). The Hague: IFLA. Retrieved March 19, 2014, from http://www.ifla.org/node/7418

Kalakota, R. & Whinston, A. B. (1996). Frontiers of Electronic Commerce. Boston: Addison-Wesley Publishing Company. DOI: https://doi.org/10.1109/TCPMC.1996.507151

Kindle Books Now Available at over 11,000 Local Libraries. (2011). Seattle: Amazon.com, Inc. Retrieved February 3, 2014, from http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1608874

Kobo. (2014). Retrieved March 25, 2014, from http://www.kobo.com/kobotouch#overview

Libraries, e-lending and the future of public access to digital content (2013). London: Civic Agenda. Retrieved 10. 2. 2014 from: http://www.ifla.org/publications/libraries-e-lending-and-thefuture-of-public-access-to-digital-content

Lebert, M. (2009). A Short history of e-book. Toronto: NEF, University of Toronto. Retrieved January 27, 2014, from http://www.etudes-francaises.net/dossiers/ebookEN.pdf

Manifesto for the 2014 European Elections. (2014). Zagreb: Ministry of Culture, Republic of Croatia. Retrieved March 15, 2014, from http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/NAJNOVIJE%20NOVOSTI/manifest.PDF

Matrix: models of accessing digital content. Libraries, e-lending and the future of public access to digital content (2013). London: Civic Agenda. Retrieved March 14, 2014, from http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/e-lending/thinkpiece-matrix.pdf

New Focus on Ebooks. (2012). Chicago: American Library Association. Retrieved 10. 2. 2014 from: http://www.ala.org/news/mediapresscenter/americaslibraries/soal2012/new-focus-onebooks

NumiLog. Retrieved January 15, 2014, from, http://www.numilog.com/Pages/Livres/NouveautesEbooks.aspx?grid_page=0

Our Company. (2012). Lyndhurst, NJ: Barnes & Noble, Inc. Retrieved January 10, 2014, from http://www.barnesandnobleinc.com/our_company/our_company.html

Petr Balog, K. & Feldvari, K. (2013). Nabava elektroničkih knjiga u knjižnicama: s posebnim naglaskom na upravljanje vlasničkim pravima. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 56 (1/2), 76-106.

Plainchamp, C. & Devillers, N. (March 1, 2012). Luxembourg: Scope of the 3% VAT rate extended to eBooks. International Task Review. Retrieved January 10, 2014, from http://www.internationaltaxreview.com/Article/2985005/Luxembourg-Scope-of-the-3-VAT-rateextended-to-eBooks.html

Public Libraries: Ebook Lending Pilot Project Launching Today in UK. (March 3, 2014). INFOdocket Library Journal. Retrieved March 15, 2014, from http://www.infodocket.com/2014/03/03/ebook-lending-pilot-project-launching-today-in-uk/

Rakauten.Inc. Retrieved March 15, 2014, from http://global.rakuten.com/corp/about/strength/business_model.html

Sieghart, W. (2013). An independent review of e-lending in public libraries in England. London: Department for Culture, Media and Sport. Retrieved March 10, 2014, from https://www.gov.uk/government/publications/an-independent-review-of-e-lending-in-public-libraries-inengland

Small, D. (2000). E-books in libraries: some early experience and reaction. Searcher, 9(8), 63-65.

Sporkin, A. (August 9, 2011). New Publishing Industry Survey Details Strong Three-Year Growth In Net Revenue, Units. BISG : Book industry study group. Retrieved December 10, 2013, from https://www.bisg.org/news/press-releasenew-publishing-industry-survey-details-strongthree-year-growth-net-revenue-units

Stone, B. (2009). Amazon erases Orwell books from Kindle. The New York Times, 17. 7. 2009. Retrieved January 21, 2014, from http://www.nytimes.com/2009/07/18/technology/companies/18amazon.html?_r=0

Temple, J. (March 18, 2012). E-readers grow; libraries can’t get many titles. SFGate. Retrieved January 28, 2014, from http://www.sfgate.com/business/article/E-readers-grow-librariescan-t-get-many-titles-3414999.php

The right to e-read – An e-book policy for libraries in Europe (2013). The Hague: EBLIDA. Retrieved January 12, 2014, from http://www.eblida.org/about-eblida/the-right-to-read-task-forceon-e-books.html

Vassiliou, M. & Rowley, J. (2008). Progressing the definition of “e-book”. Library Hi Tech, 26(3), 355-368. Retrieved January 10, 2014, from http://bogliolo.eci.ufmg.br/downloads/TGI061%20Vassiliou%20definition%20of%20ebook%202008.pdf DOI: https://doi.org/10.1108/07378830810903292

VIPnet. (2013). Retrieved December 27, 2013, from http://eknjizara.vip.hr/

Wischenbart, R. (2011). The global e-bookmarket: current conditions & future projections. Retrieved December 28, 2013, from http://www.publishersweekly.com/binary-data/ARTICLE_ATTACHMENT/file/000/000/522-1.pdf

Zajednica nakladnika i knjižara. O nama. (2014). Zagreb: Croatian Chamber of Economy. Retrieved March 16, 2014, from http://www.hgk.hr/category/zajednice/zajednicanakladnika-i-knjizara

Živković, D. (2001). Elektronička knjiga. Zagreb: Multigraf.

Objavljeno

05.09.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Zubac, A., & Tominac, A. (2014). Raziskava trga elektronskih knjig: trendi v ZDA in državah Evropske unije. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 58(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.58.1-2.13931