SPLETNI VIRI IN SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA: ŠTUDIJA PRIMERA

Avtorji

  • Daniela Škerget Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana
  • Boris Rifl Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.58.1-2.13935

Ključne besede:

spletni viri, Slovenska bibliografija spletnih virov, bibliografije slovenskih raziskovalcev, slovensko domoznanstvo, kriteriji izbora

Povzetek

Izvleček

Čedalje več publikacij je dostopnih samo na spletu, zato se pojavlja vprašanje, ali vključiti v Slovensko bibliografijo tudi spletne elektronske vire, in če naj jih vključimo, kako, pod kakšnimi pogoji? Na ta vprašanja je skušala odgovoriti raziskava o rasti slovenske spletne znanstvene produkcije v primerjavi s tiskano na primeru izvirnih znanstvenih člankov. Ugotovljeno je bilo, da se spletna produkcija (zagotovo vsaj v primeru izvirnih znanstvenih člankov) strmo povečuje, kar kaže na nujnost oblikovanja samostojne Slovenske bibliografije spletnih virov. Predstavljeni so tudi kriteriji izbora za oblikovanje Slovenske bibliografije spletnih virov, ki bi imela poleg zgolj informativne še dodano zgodovinsko vrednost o produkciji v nekem časovnem okviru, obogateno s povezavo do vira, shranjenega na drugem mestu (arhiv, repozitorij), v primeru, da na spletu tega vira ne bi bilo več mogoče najti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bell, B. (1998). An annotated guide to current national bibliographies. München: K. G. Saur. COMARC/B format za bibliografske podatke. (2008–). Maribor: IZUM. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110954579

Costa, E. H. (1869). Bibliografia slovenska, ali slovensko knjigoznanstvo od začetka 1868. leta do konca meseca oktobra 1869. leta. Letopis Matice Slovenske, 268–281.

Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise: končno poročilo. (2000). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

ISBD: International standard bibliographic description: consolidated edition. (2011). Berlin; Boston: De Gruyter Saur

ISBD (ER): mednarodni standardni bibliografski opis elektronskih virov. (2000). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Kanič, I., Leder, Z., Ujčič, M., Vilar, P. in Vodeb, G. (2009). Bibliotekarski terminološki slovar. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije : Narodna in univerzitetna knjižnica.

Klasinc, J. in Sešek, I. (2010). Zbiranje obveznega izvoda spletnih publikacij v Narodni in univerzitetni knjižnici: zakonska podlaga in praktični vidiki. Knjižnica, 54 (1–2), 121–135.

Logar, J. (1970). Uvod v bibliografijo. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Miškovič, V. (2010). Na začetku je (bila) knjiga: bibliografija na Slovenskem. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Munda, J. (1983). Knjiga. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Pleničar, B. (1977). Selekcija gradiva za »Slovensko bibliografijo«. Knjižnica, 21 (1–4), 78–83.

Pravilnik o vrstah in izboru elektronskih publikacij za obvezni izvod. (2007). Uradni list RS, št. 90 Smernice delovnih skupin za domoznanstvo osrednjih območnih knjižnic z analizo vprašalnika o stanju domoznanstva v slovenskih splošnih knjižnicah in UKM za leto 2007. (2009). Ljubljana : NUK.

Šušterčič, M. in Rifl, B. (2010). Izbor gradiva za Slovensko bibliografijo: s posebnim poudarkom na selekciji člankov. Knjižnica, 54 (4), 119–135.

Wagner, L. (1993). Članek: primerjalna analiza z bibliografskega vidika. Knjižnica, 37 (1–2), 41–60.

Wagner, L. (2000). Slovenska bibliografija: prikaz stanja glede na priporočila UNESCO za izdelavo tekočih nacionalnih bibliografij. Knjižnica, 44 (1–2), 113–120.

Zakon o obveznem izvodu publikacij. (2006). Uradni list RS, št. 69.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij. (2009). Uradni list RS, št. 86.

Žumer, M. (2000). Nacionalne bibliografije – njihova zgodovina in pomen. Knjižnica, 44 (1–2), 89–111.

Žumer, M. (Ur.). (2009). National bibliographies in the digital age: guidance and new directions. München: K. G. Saur. DOI: https://doi.org/10.1515/9783598441844

Prenosi

Objavljeno

05.09.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Škerget, D., & Rifl, B. (2014). SPLETNI VIRI IN SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA: ŠTUDIJA PRIMERA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 58(1-2). https://doi.org/10.55741/knj.58.1-2.13935