Upravljanje sprememb v visokošolski knjižnici: primer univerzitetne knjižnice v Vilni

Avtorji

  • Marija Prokopčik Vilnius University Library, Director for nformation activities research and heritage, Vilnius University, Faculty of communication, Universiteto g. 3, LT -01122 Vilnius
  • Irena Krivienė Vilnius University Library, General Director, Universiteto g. 3, LT -01122 Vilnius

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.57.2-3.13944

Ključne besede:

visokošolske knjižnice, odprt dostop, podpora raziskovanju, upravljanje podatkov, ocenjevanje raziskovalnega dela, upravljanje sprememb

Povzetek

ABSTRACT

Purpose: The main objective of this article is to ascertain some most significant fields of the academic library activities, which have (or could have) an impact on strengthening the library’s role as a partner in academic community, as well as to perform assessment of Vilnius University Library (thereinafter VUL) capacities in order to see what kind of current or future activities performed by the library may contribute to the building-up of such role in Vilnius University (thereinafter VU) community.
Methodology/approach: Analysis of LIS professional literature of the latter five years reveals the key trends in development of academic libraries, their innovative change and challenges – partnerships of open access, managing of research data; research support; research assessment, Library scientific research, as well as allows to perform situation analysis of one particular library in order to see if and at what scale these identified trends can be traced in VUL.
Results: It was established that VUL contributes to the idea and practical implementation of open access, collaborates with VU and Lithuania’s academic community in the projects of research data management, takes an active part in carrying out bibliometric research, helps to form a range of research support services, promotes the Library’s scholarly research and contributes to formation of the institution’s research potential.
Research limitation: This article focuses on analysis of one academic library (VUL) and its activities. Such issues like studies support, library as a space for communication, professional assistance in research events organization, improvement of information and media literacy were deliberately not covered.
Originality/practical implications: Identification of common trends and measures of their practical implementation in one particular institution may be useful for other libraries planning the strategy of change and (or) implementing selected solutions.


IZVLEČEK

Namen: Glavni namen članka je ugotoviti, katera so najpomembnejša področja dejavnosti visokošolske knjižnice, ki vplivajo (ali bi lahko vplivala) na večjo vlogo knjižnice kot partnerja v akademskem okolju kot tudi oceniti, katere sedanje oziroma prihodnje aktivnosti Univerzitetne knjižnice iz Vilniusa (VUL) lahko povečajo partnersko vlogo knjižnice v univerzitetnem okolju v Vilniusu.
Metodologija/pristop: Analiza strokovne literature s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti v zadnjih petih letih kaže temeljne trende razvoja visokošolskih knjižnic, inovativne spremembe in izzive – partnerstvo pri odprtem dostopu, upravljanje z raziskovalnimi podatki, podporo razvoju, ocenjevanje razvoja, znanstveno raziskovanje; omogoča tudi, da ocenimo posamezno knjižnico ter tako ugotovimo, ali in v kolikšni meri VUL sledi tem trendom razvoja.
Rezultati: Ugotovili smo, da VUL prispeva k zagotavljanju odprtega dostopa, sodeluje z Univerzo v Vilni in akademskim okoljem v Litvi pri projektih upravljanja raziskovalnih podatkov, izvaja bibliometrične raziskave, sodeluje pri zagotavljanju podpore za raziskovalno delo, promovira znanstveno raziskovanje v knjižnici in prispeva k oblikovanju razvojnega potenciala knjižnice.
Omejitve raziskave: Članek temelji na analizi le ene visokošolske knjižnice (VUL) in njene dejavnosti in namerno ne obravnava knjižnice kot prostora za komuniciranje ter njene vloge pri podpori učenju, nudenju strokovne pomoči pri organizaciji znanstvenih dogodkov, izboljšanju informacijske in medijske pismenosti.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Prepoznavanje skupnih trendov razvoja v določeni knjižnici in njihova uporaba v praksi sta lahko koristna tudi pri načrtovanju strateških sprememb in (ali) njihovem uresničevanju tudi v drugih knjižnicah.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Alvite; L. & Barrionuevo; L. (2011). Libraries for users: services in academic libraries. Oxford: Chandos Publishing. DOI: https://doi.org/10.1533/9781780630519

Auckland; M. (2012a). Safe boundaries to uncharted frontiers – reskilling librariant ro support reseaerch. Presentation at Ticer‘2012 Summer school. Retrieved 26. 02. 2013 from: http://www.slideshare.net/mjauckland/ticer-presentation-210812

Auckland; M. (2012a). Re-skilling for research: An investigation into the role and skills of subject and liaison librarian required to effectively support the evolving information needs of researchers. RLUK. Retrieved 28. 02. 2013 from: http://www.rluk.ac.uk/files/RLUK%20Re-skilling.pdf

Beard; J. & Holland; M. (Ed.) (2011). University Libraries and Digital Learning Environments. Ashgate: Surrey.

Berg van der; M. (2012). How ‘bout us: libraries and research data management. Presentation at Ticer‘2012 Summer school. Retrieved 28. 02. 2013 from: http://www.slideshare.net/mjvdberg/how-bout-us-libraries-and-research-data

Bourg; C.; Coleman; R. & Erway; R. (2009). Support for the Research Process: An Academic Library Manifesto. Retrieved 01. 02. 2010 from: http://www.oclc.org/research/publications/library/2009/2009-07.pdf

Brophy; P. (2007). The Library in the Twenty-First Century (2nd ed.). London: Facet Publishing. Campbell; J. D. (2006). Changing a Cultural Icon: the academic Library as Virtual Destination. Educause Review; 41(1); 16-31.

Feldmann; L. (2006). Subject Librarians in the Changing Academic Library. Electronic Journal of Academic and Special Librarianship; 7 (3). Retrieved 28. 02. 2013 from: http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v07n03/feldmann_l01.htm

Gerritsma; W.; Togt; P. L. van der & Veller; M. G. P. van (2011). LIBER 40th Annual Conference: Bibliometric analysis tools on top of the university’s bibliographic database; new roles and opportunities for library outreach. Retrieved 28. 02. 2013 from: http://edepot.wur.nl/173613

Gerritsma; W. (2012). A new role for libraries in research assessment. Presentation at TICER’12 Summer school. Retieved 27. 02. 2013 from: http://www.slideshare.net/Wowter/a-new-role-for-libraries-in-research-assessments

Haglund; L. & Olsson; P. (2008). The impact on university libraries of changes in information behavior among academic researchers: A multiple case study. The Journal of Academic Librarianship; 34 (1); 52–59. Retrieved 01.03.2013 from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133307002169 DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2007.11.010

Lankes; R. D. (2011). The atlas of new librarianship. Cambridge; Mass.: MIT Press. DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/8755.001.0001

Lankes; R. D. (2012). New librarianship and the library as platform. Lecture delivered at TICER‘12 summer school. Retieved 27. 02. 2013 from: http://quartz.syr.edu/rdlankes/Presentations/2012/Ticer-PDF.pdf

Law, D. (2009). The changing roles and identities of library and information services staff. In G. Gordon and C. Whitchurch (eds.), Academic and professional identities in higher education: the challenges of a diversifying workforce (pp. 185–198). New York: Routledge.

Law, D. (2010). Waiting for the barbarians: seeking solutions or awaiting answers? In S. McKnight (ed.), Envisioning future academic library services: initiatives, ideas and challenges (pp. 1–14). London: Facet. DOI: https://doi.org/10.29085/9781856048750.003

Lewis, M. (2011). The management of research data. In McKnight, S. (Ed.), Envisioning future academic library services: initiatives, ideas and challenges (pp. 145-168). London: Facet. DOI: https://doi.org/10.29085/9781856048750.011

MacColl, J. (2010). Library Roles in University Research Assessment. Liber quarterly, 20 (2), 152 – 168. Retrieved 01.03.2013 from: http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/7984/8298 DOI: https://doi.org/10.18352/lq.7984

McKnight, S. (Ed.). (2010). Envisioning future academic library services: initiatives, ideas and challenges. London: Facet DOI: https://doi.org/10.29085/9781856048750

Michalko, J., Malpas, C. & Arcolio, A. (2010). Research Libraries, Risk and Systemic Change. OCLC Research. Retrieved 23. 02. 2013 from: http://www.oclc.org/resources/research/publications/library/2010/2010-03.pdf

Mission (2012). Vilnius: Vilnius University Library. Retrieved at 03.03.2012 from: http://www.mb.vu.lt/en/misija

Olsen, H. K. (2012). Research group librarian — a cooperating partner in research? LIBER Quarterly, 22 (4), 190-212. Retrieved 01.03.2013 from: http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/8090/8513 DOI: https://doi.org/10.18352/lq.8090

Oakleaf, M. (2010). The value of academic libraries: a comprehensive research review and report. Retrieved at Retrieved 26. 02. 2013 from www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/issues/value/val_summary.pdf

Petrauskienė, Ž. (2012). Bibliometric researchers - new service at Vilnius university library. ScieCom info, 8 (1), 1-3. Retrieved 05. 03. 2013 from: http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/5427/4758

Sapp, G., Gilmour, R. (2003). A Brief History of the Future of Academic Libraries: Predictions and Speculations from the Literature of the Profession, 1975 to 2000--part two, 1990 to 2000. Portal: Libraries and the Academy, 3 (1), 13-34. DOI: https://doi.org/10.1353/pla.2003.0008

Stern, D. (ed.) (2009). Competencies for science librarians. London : Routledge.

Swan, A. & Brown, S. (2008). Skills, Role & Career Structure of Data Scientists & Curators: Assessment of Current Practice & Future Needs: Report to JISC. Truro: Key Perspectives Ltd. Retrieved 26. 2. 2013 from: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/digitalrepositories/dataskillscareersfinalreport.pdf

Ten recommendations for libraries to get started with research data management (2012). Retrieved 26. 02. 2013 from: http://www.libereurope.eu/sites/default/files/The%20research%20data%20group%202012%20v7%20final.pdf

The Value of Libraries for Research and Researchers (2011). London : RLUK. Retrieved 27. 02. 2013 from: http://www.rluk.ac.uk/files/Value%20of%20Libraries%20TG_0.pdf

Woodward, J. A. (2009). Creating the Customer-driven Academic Library. Washington : American Library Association.

Wood, E. J., Miller, R. & Knapp, A. (2007). Beyond Survival : Managing Academic Libraries in Transition. Westport, Connecticut; London: Libraries Unlimited.

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Prokopčik, M., & Krivienė, I. (2014). Upravljanje sprememb v visokošolski knjižnici: primer univerzitetne knjižnice v Vilni. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 57(2-3). https://doi.org/10.55741/knj.57.2-3.13944