NAČINI IN PREDNOSTI GEOREFERENCIRANJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Avtorji

  • Renata Šolar Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.57.2-3.13947

Ključne besede:

georeferenciranje, formalno georeferenciranje, neformalno georeferenciranje, kartografske zbirke, knjižnične zbirke

Povzetek

IZVLEČEK

Namen: Z množično uporabo spletne kartografije in spletnih geolokacijskih storitev so se spremenili modeli iskanja, uporabniki zahtevajo drugačno predstavitev, navigacijo in vidike odkrivanja knjižničnih enot, pri čemer je prostorsko iskanje s koordinatami v ozadju vsekakor ena od možnosti.
Metodologija/pristop: Prispevek temelji na analizi in primerjavi elementov za formalno georeferenciranje v formatih MARC in metastandardih za prostorske podatke ISO 19115 in FGDC CSDMG ter registrov zemljepisnih imen za neformalno georeferenciranje, kot so register in protokol Aleksandrijske digitalne knjižnice, Gettyjev register zemljepisnih imen in GeoNames.
Rezultati: Z današnjo tehnologijo bi povezovanje online knjižničnih katalogov z online registri za geografska imena in geografske pojavne oblike, splošnimi geslovniki, wikipedijami in drugimi viri podatkov lahko dramatično spremenilo ne samo geografsko informacijsko iskanje in dostop do kartografskih virov v knjižnicah, temveč tudi do knjižničnih virov nasploh.
Omejitve raziskave: Omejeno število primerov, na kakšen način knjižnice izkoriščajo prednosti geografskih imen in geografskih kod v bibliografskih zapisih.
Izvirnost/uporabnost raziskave: Rezultati študije so uporabni pri razvoju knjižničarskih storitev, ki slonijo na georeferenciranju bibliografskih zapisov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ADL Gazetteer Protocol. Pridobljeno 20. aprila 2013 s spletne strani: http://www.alexandria.ucsb.edu/gazetteer/protocol/

ADL Gazetteer Content Standard. Pridobljeno 20. aprila 2013 s spletne strani: http://www.alexandria.ucsb.edu/gazetteer/ContentStandard/version3.2/GCS3.2-guide.htm

AfricaMap. Pridobljeno 18. aprila 2013 s spletne strani: http://worldmap.harvard.edu/africamap/

Bidney, M., (2010). Can geographic coordinates in the catalog record be useful? Journal of Map and geographic Libraries, 6 (2), 140–150. DOI: https://doi.org/10.1080/15420353.2010.492304

Buchel, O. (2005). Geographic information retrieval of non-cartographic materials from library catalogs. Indipendent Reading Final. London: Faculty of Information and Media Studies, University of Western Ontario.

Centralna evidenca prostorskih podatkov – CEPP. Pridobljeno 13. aprila 2013 s spletne strani: http://prostor.gov.si/cepp/

COMARC Format. Pridobljeno 11. aprila 2013 s spletne strani: http://home.izum.si/COBISS/OZ/2004_3/html/clanek_04.html

David Rumsey Historical Map Collection. Pridobljeno 9. maja 2013 s spletne strani: http://www.davidrumsey.com/home

Dublin Core Metadata Initiative. Pridobljeno 15. aprila 2013 s spletne strani: http://dublincore.org/

Europeana. Pridobljeno 22. aprila 2013 s spletne strani: http://www.europeana.eu/

FGDC CSDMG. Pridobljeno 21. aprila 2013 s spletne strani: http://www.fgdc.gov/metadata/geospatial-metadata-standards

Freire, N., Soares, A. (2011). EuropeanaConnect; D5.5.1 – The Europeana Geoparser and Gazetteer. Pridobljeno 23. aprila 2013 s spletne strani: http://www.europeanaconnect.eu/documents/D5.5.1_Geoparser_Gazetteer_v1.0.pdf

GeoNames. Pridobljeno 23. aprila 2013 s spletne strani: http://www.geonames.org/Getty Thesaurus of Geograpfic Names. Pridobljeno 21. aprila 2013 s spletne strani: http://www.getty.edu/vow/TGNSearchPage.jsp

Gonzalez, A. J. (2007). Analysis of spatial information to improve retreival of cartographic materials by providing geographic coordinate information. Magistrsko delo. Florida: University of Florida. Pridobljeno 7. maja 2013 s spletne strani: http://ufdcimages.uflib.ufl.edu/UF/E0/02/15/61/00001/gonzalez_j.pdf

Gonzalez, J. A. (2007). Problems That Arise When Providing Geographic Coordinate Information for Cataloged Maps. ALA Map and Geography Round Table. Pridobljeno 7. maja 2013 s spletne strani: http://repository.tamu.edu/handle/1969.1/129198?show=full

Guide to the ADL Gazetteer Content Standard, version 3.2, 2004. Pridobljeno 7. maja 2013 s spletne strani: http://www.alexandria.ucsb.edu/gazetteer/ContentStandard/version3.2/GCS3.2-guide.htm

Hill, L. (2006). Georeferencing: The Geographic Associations of Information. Cambridge, London: MIT. DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/3260.001.0001

ISO 19115. Pridobljeno 6. maja 2013 s spletne strani: http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=26020

ISO TC 211. Pridobljeno 6. maja 2013 s spletne strani: http://www.isotc211.org/

Janée, G., Hill, L.L. (2009). The ADL Gazetteer Protocol. Pridobljeno 13. maja 2013 s spletne strani: http://www.alexandria.ucsb.edu/gazetteer/protocol/specification.html

Kartenportal. Pridobljeno 24. aprila 2013 s spletne strani: http://kartenportal.mapranksearch.com/en/

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen. Pridobljeno 24. aprila 2013 s spletne strani: http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/registri/kszi/komisija/

Kvamme, K., Oštir-Sedej, K., Stančič, Z., Šumrada, R. (1997). Geografski informacijski sistemi. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Library of Congres. MARC21 Format for Bibliographic Data, National Level Full and Minimal Requirements. Pridobljeno 11. aprila 2013 s spletne strani: http://www.loc.gov/MARC21/bibliographic/nlr/

MapHappy. Pridobljeno 24. aprila 2013 s spletne strani: https://www.lib.umn.edu/apps/maphappy/

MapRank. Pridobljeno 8. maja 2013 s spletne strani: http://www.klokantech.com/mapranksearch/

Maps of Australia. Pridobljeno 7. maja 2013 s spletne strani: http://mapsearch.nla.gov.au/

Markey, K. (2007). The Online Library Catalog: Paradise Lost and Paradise Regained? D-Lib Magazine, 13 (1/2). Pridobljeno 10. aprila 2013 s spletne strani: http://www.dlib.org/dlib/january07/markey/01markey.html. DOI: https://doi.org/10.1045/january2007-markey

Merkley, C. (2012). Enhanced Catalogue Records Positively Impact Circulation but Are Not Used to Their Potential in Patron Searching. Evidence Based Library and Information Practice, 7 (3), str. 73–76. Pridobljeno 15. aprila 2013 s spletne strani: http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/view/16578. DOI: https://doi.org/10.18438/B8J615

Mi, J., Weng, C. (2008). Revitalizing the Library OPAC: Interface, Searching, and Display Challenges. Information technology and libraries, 27 (1), 5–22. Pridobljeno 10. aprila 2013 s spleten strani: http://www.ala.org/lita/ital/sites/ala.org.lita.ital/files/content/27/1/mi.pdf. DOI: https://doi.org/10.6017/ital.v27i1.3259

Nacionalna i univerzitetna knjižnica u Zagrebu. NSK normativna baza. Pridobljeno 13. maja 2013 s spletne strani: http://katalog.nsk.hr/F/F2PX43DMQF65YMU6SU28U4XVCC1K8QV8TEGKT33EB4L4CBR5N3-30291?func=full-set-set&set_number=039113&set_entry=000001&format=001

National Library of Australia. Pridobljeno 7. maja 2013 s spletne strani: http://catalogue.nla.gov.au/

National Library of Scotland, Map images. Pridobljeno 16. aprila 2013 s spletne strani: http://maps.nls.uk/geo/find/

OCLC WorldCat. Pridobljeno 9. aprila 2013 s spletne strani: http://www.oclc.org/worldcat.en.html

Oehrli, M., Přidal, P., Zollinger, S., Siber, R. (2011). MapRank: Geographical Search for Cartographic Materials in Libraries. D-lib Magazine, 17 (9/10). Pridobljeno 20. aprila 2013 s spletne strani: http://www.dlib.org/dlib/september11/oehrli/09oehrli.html DOI: https://doi.org/10.1045/september2011-oehrli

Petras, V. (2004). Statistical Analysis of Geographic and Language Clues in the MARC Record. Technical report for the »Going Places in the Catalog: Improved Geographic Access« project. Pridobljeno 20. aprila 2013 s spletne strani: http://metadata.sims.berkeley.edu/papers/Marcplaces.pdf

Radovan, D., Šolar, R. (2011). Geospatialization and Socialization of Cartographic Heritage. V Preservation in digital cartography (str. 161–178). Heidelberg; New York: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-12733-5_8

Razvoj splošnega geslovnika COBISS.SI: načela SGC ter navodila za redakcijo baze podatkov SGC (delovno gradivo): Elektronske prosojnice, V1.0. (2012). Maribor: IZUM.

Register zemljepisnih imen – REZI. Pridobljeno 24. aprila 2013 s spletne strani: http://prostor.gov.si/cepp/.

SGC – splošni geslovnik COBISS.SI. Pridobljeno 8. maja 2013 s spletne strani: http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=BASP&bno=506&id=1556448999518873

Šolar, R., Radovan, D. (2007). Dostop do knjižničnega gradiva na osnovi geografskega položaja – pilotni projekt Evropske digitalne knjižnice. Knjižnica, 51 (3–4), 165–176.

Šolar, R., Radovan, D. (2008). The change of paradigms in digital map libraries. E-perimetron, 3 (2), 53–62.

UNIMARC. Pridobljeno 12. aprila s spletne strani: http://archive.ifla.org/VI/3/p1996-1/sec-uni.htm

Vodeb, V. (2012). Georazčlenjevanje metapodatkovnega opisa kulturne dediščine. Knjižnica, 56 (3), 191–203.

Zalokar, M. (2006), Razvoj splošnega geslovnika COBISS.SI. Organizacija znanja, 11 (4), 224–229. Pridobljeno 14. maja 2013 s spletne strani: http://home.izum.si/COBISS/OZ/2006_4/html/clanek_20.html DOI: https://doi.org/10.3359/oz0604224

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Šolar, R. (2014). NAČINI IN PREDNOSTI GEOREFERENCIRANJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 57(2-3). https://doi.org/10.55741/knj.57.2-3.13947

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)