METODE IZDELAVE BIBLIOGRAFIJ SKLADATELJSKEGA OPUSA

Avtorji

  • Zoran Krstulović Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.57.2-3.13948

Ključne besede:

bibliografije glasbenih del, izdelava bibliografij, seznami skladb, seznami glasbenih del

Povzetek

IZVLEČEK

V prispevku obravnavamo različne pristope, ki so jih ubrali sestavljalci bibliografij skladateljskih opusov posameznih skladateljev. Pregledali smo metode popisovanja glasbenih del v splošnih bibliografijah ter podrobneje raziskali metode, ki so bile podlaga sestavljanja glasbenih bibliografij posameznih skladateljev na Slovenskem od začetkov do danes. Metode popisovanja glasbenih del smo bolj podrobno raziskali na primeru dveh bibliografij skladb Emila Adamiča, prve iz leta 1937 in nove iz leta 2004, in bibliografije skaldatelja Vasilija Mirka. Na izbranih primerih smo pokazali tri značilne pristope pri izdelavi bibliografij skladb posameznega skladatelja, in sicer pristop, ki temelji na razvrstitivi del po obliki, zasedbi ali glasbenih zvrsteh, pristop abecednega popisa po naslovih skladb in kronološki princip nastanka skladb. Gre za prvo obravnavo metod priprave bibliografij skladateljskega opusa, rezultat katere so smernice za organizacijo popisov skladateljskih del, ki bodo v pomoč glasbenim bibliografom pri pripravi bodočih popisov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Simonič, F. (1903–1905). Slovenska bibliografija. I. del: Knjige (1550–1900). Ljubljana: Slovenska Matica.

Glaser, K. (1902). Bibliografija slovenska. Slovensko knjištvo od 1. januarja do 31. decembra 1901. V L. Pintar (Ur.), Zbornik znanstvenih in poučnih spisov. IV. zvezek (str. 201–231). Ljubljana: Slovenska Matica.

Šlebinger, J. (1903). Slovenska bibliografija za l. 1902. V L. Pintar (Ur.), Zbornik znanstvenih in poučnih spisov. V. zvezek (str. 199–238). Ljubljana: Slovenska Matica.

Šlebinger, J. (1904). Slovenska bibliografija za l. 1903. V L. Pintar (Ur.), Zbornik znanstvenih in poučnih spisov. VI. zvezek (str. 190–234). Ljubljana: Slovenska Matica.

Šlebinger, J. (1905). Slovenska bibliografija za l. 1904. V L. Pintar (Ur.), Zbornik znanstvenih in poučnih spisov. VII. zvezek (str. 211–266). Ljubljana: Slovenska Matica.

Šlebinger, J. (1906). Slovenska bibliografija za l. 1905. V L. Pintar (Ur.), Zbornik. VIII. zvezek (str. 173–229). Ljubljana: Slovenska Matica.

Šlebinger, J. (1907). Slovenska bibliografija za l. 1906. V L. Pintar (Ur.), Zbornik. IX. zvezek (str. 170–233). Ljubljana: Slovenska Matica.

Šlebinger, J. (1913). Slovenska bibliografija za l. 1907–1912. Ljubljana: Matica Slovenska.

Slovenska knjiga (1939). Seznam po stanju v prodaji dne 30. junija 1939. Ljubljana: Organizacija knjigarjev Dravske banovine.

Bulovec, Š. (1948). Slovenska bibliografija 1945–1947. Izdala Narodna in univerzitetna knjižnica. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Slovenska bibliografija XXXI, 1977, I. del. (1984). L. Wagner in sodelavci (Ur.). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Slovenska bibliografija (2010–). B. Černač et al. (Ur.). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Pridobljeno 4. 1. 2013 s spletne strani: http://sb.nuk.uni-lj.si/

Škerjanc, L. M. (1937). Življenje in delo slovenskega skladatelja. Ljubljana: «Ivan Grohar».

Koželj, S. (1937). Adamičeva glasbena bibliografija. V L. M. Škerjanc, Življenje in delo slovenskega skladatelja (str. 145–196). Ljubljana: »Ivan Grohar«.

Mirk. V. (1944). Seznam glasbenih del. Za uporabo državne glasbene akademije v Ljubljani. Sestavil avtor. Ljubljana. Rokopis.

Cvetko, D. (1949). Seznam skladb. V D. Cvetko, Risto Savin, osebnost in delo (str. 189–194). Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Pokorn, D. (1970). Bibliografski pregled kompozicij Slavka Osterca. Muzikološki zbornik 6, 75–88. DOI: https://doi.org/10.4312/mz.6.1.75-88

Škulj, E. (1992). Gallusov katalog. Seznam Gallusovih skladb. Ljubljana: Družina.

Škulj, E. (1992; izšlo novembra 1993). Kazalo slovenskih glasbenih revij. Naši zbori, 44 (6), 1–146.

Moja notranjost sem (1992). Borut Loparnik (Ur.). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Krstulović, Z. in Loparnik, B. (1992). Bibliografija objavljenih skladb Marija Kogoja. V Borut Loparnik (Ur.), Moja notranjost sem (str. 28–37). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. Moja smer je skrajna levica (1995). B. Loparnik (Ur.). Ljubljana: Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete.

Krstulović, Z. (1995). Bibliografija objavljenih skladb Slavka Osterca. V B. Loparnik (Ur.), Moja smer je skrajna levica (str. 45–56). Ljubljana: Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete.

Krstulović, Z. (1994; izšlo septembra 1996). Bibliografija založbe Glasbena matica v Ljubljani. Naši zbori 46 (6), 1–76.

Škulj, E. (1997). Tomčeva glasbena bibliografija. V E. Škulj (Ur.), Tomčev zbornik (str. 199–216). Ljubljana: Družina.

Benedik, T. in Bogunović, K. (1997). Bibliografija skladb Uroša Kreka. Bilten SMD (posebna št.), 43–69.

Krstulović, Z. (1999). Seznam del skladatelja Primoža Ramovša. Muzikološki zbornik, 35, 25–86. DOI: https://doi.org/10.4312/mz.35.1.25-86

Krstulović, Z. (1999). Bibliografija objavljenih skladb dr. Antona Schwaba. V F. Štolfa in Z. Zupanič Slavec, Zdravnik in skladatelj dr. Anton Schwab. Ob 130-letnici rojstva (str. 126–154). Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete in Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije.

Krstulović, Z. (2003). Seznam del skladatelja Vasilija Mirka. V E. Škulj (Ur.), Mirkov zbornik (str. 157–228). Ljubljana: Družina.

Krstulović, Z. (2004). Seznam del skladatelja Emila Adamiča. V E. Škulj (Ur.), Adamičev zbornik (str. 127–290). Ljubljana: Akademija za glasbo UL.

Krstulović, Z. (2005). Seznam del skladatelja Karola Pahorja. V E. Škulj (Ur.), Pahorjev zbornik (str. 171–401). Ljubljana: Akademija za glasbo.

Krstulović, Z. (2006). Seznam objavljenih del skladatelja Vilka Ukmarja. V D. Koter (Ur.), Vilko Ukmar 1905–1991. Tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani (str. 131–157). Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko.

Zager, N. (2008). Seznam del skladatelja Matije Bravničarja. V D. Koter (Ur.), Matija Bravničar (1897–1977). Tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani (str. 125–162). Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, Katedra za zgodovino in literaturo.

Bagarič, A. (2011). Seznam glasbenih del Marijana Lipovška. V D. Koter (Ur.), Marijan Lipovšek (1910–1995). Tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani (str. 181–217). Ljubljana: Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko.

Ograjenšek S. In Krstulović Z. (2012). Bibliografija del Friderika Širca – Rista Savina (1859–1948). Muzikološki zbornik, 48/2, 269–309. DOI: https://doi.org/10.4312/mz.48.2.269-309

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

ČLANKI

Kako citirati

Krstulović, Z. (2014). METODE IZDELAVE BIBLIOGRAFIJ SKLADATELJSKEGA OPUSA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 57(2-3). https://doi.org/10.55741/knj.57.2-3.13948