FEDERALNI ZBIRNI CENTER IN NJEGOV PRISPEVEK K DOPOLNITVI FONDOV NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE

Avtorji

  • Eva Kodrič-Dačić Eva Kodrič-Dačič je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani kot vodja Državne matične službe za knjižničarstvo. Naslov: Turjaška 1,1000 Ljubljana. Elektronski naslov: eva.kodric-dacic@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.44.4.13959

Ključne besede:

Federalni zbirni center, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, zasebne knjižnice, knjižnični fondi, Slovenija, zgodovina

Povzetek

Izvleček

Prenos knjižnic iz razpuščenih avstrijskih samostanov konec 18. stoletja v javne univerzitetne in licejske knjižnice je vzpodbudil razmah in razvoj teh knjižnic, med njimi tudi razvoj ljubljanske licejske knjižnice. S podobnim fenomenom so se srečale slovenske knjižnice neposredno po drugi svetovni vojni, ko je okrog 400.000 knjig, večinoma iz zaseženih zasebnih knjižnic, našlo svoje novo mesto v javnih knjižnicah velik del prav v Narodni in univerzitetni knjižnici. Ohranjeni dokumenti kažejo, da je knjižni referat Federalnega zbirnega centra, ki je urejal prenos tega gradiva, poskušal vnesti red v stihijo povojnega časa in je s svojimi prizadevanji prispeval k ohranitvi knjižnega gradiva.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Arhiv Slovenije (ARS)

Fond Ministrstva za prosveto 231, 1945-1952, Tehnične enote 40, 55, 89.

Arhiv NUK (ANUK)

Arhiv NUK po 1945, Mape I-III. Nepopisan fond NUK, FZC.

Knjiga prevzetih in inventiranih knjig in knjižnic. ANUK, Nepopisan fond NUK, FZC.

Inventarne knjige 1946-1977.

Letno poročilo NUK 1947-1950. S.I., s.a.

Zakon o zbiranju, čuvanju in razdeljevanju knjig in drugih kulturno znanstvenih in umetniških predmetov, ki so postali državna last po odloku antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije, z dne 21. novembra 1944. Uradni list DFJ, 1945, št. 36.

Zakon o konfiskaciji imovine in o izvrševanju konfiskacije. Uradni list, 1945, št. 40, str. 345-348.

Pravilnik o prenosu poslov državne uprave narodnega imetja iz pristojnosti Industrijskega ministstva v pristojnost prosvetnega ministrstva Demokratske Federativne Jugoslavije. Uradni list, 31. julij 1945, št. 54, str. 485-486

Uredba o ustanovitvi zbiralnih centrov za kulturnozgodovinske predmete. Uradni list L, z dne 8.9.1945, št. 33.

Rojnič, Matko. O naučnim bibliotekama. V Prvi kongres bibliotekara FNRJ, održan u Ljubljani 23.-25. septembra 1949. Beograd, 1950, str. 62.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Kako citirati

Kodrič-Dačić, E. (2014). FEDERALNI ZBIRNI CENTER IN NJEGOV PRISPEVEK K DOPOLNITVI FONDOV NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 44(4). https://doi.org/10.55741/knj.44.4.13959

Številka

Rubrike

NEOPREDELJENO

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>