MUZEJSKE KNJIŽNICE V SLOVENIJI : PRIMERJALNA RAZISKAVA

Avtorji

  • Sabina Plešnar-Kašca Sabina Plešnar Kašca je zaposlena v knjižnici Osnovne šole Idrija. Naslov: OŠ Idrija, Lapajnetova 50, 5280 Idrija. Elektronski naslov: sabina.plesnar-kasca@guest.arnes.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.44.3.13962

Ključne besede:

Slovenija, muzejske knjižnice, bibliotekarji, knjižnični fondi

Povzetek

Izvleček

Muzejska knjižnica, kot ena od specialnih knjižnic, deluje v okviru muzeja ali galerije. Njen osnovni namen je zadovoljevanje informacijskih potreb zaposlenih in podpora matični ustanovi v doseganju skupnih ciljev. Šestdesetim (60) slovenskim muzejem je bila poslana anketa o delovanju knjižnice v njihovi ustanovi. Anketa je bila sestavljena iz treh delov: osebje knjižnice, organiziranost knjižnične zbirke ter uporabniki in storitve. Podatki, zbrani iz šestinštiridesetih (46) vrnjenih anketnih listov, osvetljujejo stanje v slovenskih muzejskih knjižnicah in omogočajo primerjavo z drugimi deželami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bahor, S. (1993). Avtomatizacija muzejskih knjižnic: poročilo delovne skupine za vključitev muzejskih knjižnic, knjižnic zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine in knjižnic galerij v enoten, računalniško podprt knjižnični informacijski sistem. Knjižnica, 37(1-2), 73-82.

Bierbaum, E.G. (1984). The Museum Library Revisited. Special Libraries, 75(2), 102-113.

Bierbaum,E.G. (1996).MuseumLibraries :TheMoreThingsChange... Special Libraries, 87(2), 74-87.

Hull, D. & Fearnley, H.D. (1976). The Museum Library in the United States : a Sample. Special Libraries, 67(7), 289-298.

Južnič, P. (1997). Bibliotekarji in računalniška znanja. Knjižnica, 41(2-3), 251-263.

Mileusnič, R.S. (1998). Osnove i primjena suvremenog muzejskoga knjižničarstva u Hrvatskoj. Informatica Museologica, 29(1-2), 5-17.

VODNIK po slovenskih muzejih (1992). Ljubljana: Zveza muzejev Slovenije

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Plešnar-Kašca, S. (2014). MUZEJSKE KNJIŽNICE V SLOVENIJI : PRIMERJALNA RAZISKAVA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 44(3). https://doi.org/10.55741/knj.44.3.13962