ŠIRITEV KNJIŽNIČNIH STORITEV S PRINCIPI NEPOSREDNEGA TRŽENJA

Avtorji

  • Matjaž Eržen Matjaž Eržen je zaposlen v Knjižnici Ivana Tavčarja v Škof ji Loki. Naslov: Šolska ul. 6, 4220 Škofja Loka. Elektronski naslov: Matjaz_Erzen@hotmail.com

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.44.3.13965

Ključne besede:

splošnoizobraževalne knjižnice, izposoja, direktni marketing

Povzetek

Izvleček

Izposoja knjig po pošti ob uporabi principov neposrednega trženja je pri nas še neizrabljena možnost, da s knjigo dosežemo tudi področja, kjer bralec ni dosegljiv z uveljavljenimi metodami izposoje kot so lokalna izposojevališča in bibliobusna mreža. Ta sistem je primeren za področja z razpršeno poselitvijo po manjših zaselkih ali pa v primerih, da je knjižnica za bralce zaradi bolezni ali drugih ovir nedosegljiva. Izposoja po pošti in kataloška ponudba, kot nam jo narekuje neposredno trženje, odpravlja še eno pregrado med knjigo in bralcem, ki kljub informativni povezanosti v svetovno globalno vas še vedno ostajajo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Almanah Občine Škofja Loka za leti 1991, 1992 (1993). Škofja Loka: Občina.

Novljan, S. (1997). Slovenske splošnoizobraževalne knjižnice: poročilo za leto 1996. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Starman, D., & Hribar, D. (1994). Direktni marketing : koncepti in metode. Ljubljana: Gospodarski vestnik.

Unesco manifest o splošnih knjižnicah (1995). Knjižničarske novice, 5(3), Priloga.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Eržen, M. (2014). ŠIRITEV KNJIŽNIČNIH STORITEV S PRINCIPI NEPOSREDNEGA TRŽENJA. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 44(3). https://doi.org/10.55741/knj.44.3.13965