UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI DELOVANJA KNJIŽNIC : VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE (1. DEL)

Avtorji

  • Melita Ambrožič Dr. Melita Ambrožič je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani kot vodja Bibliotekarskega izobraževalnega centra. Naslov: Turjaška 1,1000 Ljubljana. Elektronski naslov: melita.ambrozic@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.44.3.13967

Ključne besede:

visokošolske knjižnice, univerzitetne knjižnice, evalvacija, uspešnost poslovanja, kazalci uspešnosti, statistični podatki, kakovost

Povzetek

Izvleček

Prispevek obravnava teoretične in praktične pristope k problematiki ugotavljanja uspešnosti delovanja visokošolskih knjižnic in kazalcev uspešnosti. Avtorica poudarja pomen sistematične evalvacije dejavnosti knjižnic in uporabe sodobnih metod menedžmenta, med katere sodi tudi proces ugotavljanja uspešnosti delovanja knjižnic. Predstavljena je vloga knjižnične statistike kot metode kvantitativnega predstavljanja dejavnosti knjižnic in ovrednoten pomen strokovnih standardov in akreditacijskih postopkov v evalvacijskem procesu. Predstavljeni so tudi nekateri projekti in konkretni primeri ugotavljanja uspešnosti delovanja visokošolskih knjižnic v svetu in Sloveniji ter predlogi kazalcev uspešnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Carbone, P. (1989). Statistics and Evaluation in French University. Paris: IFLA General Conference and Council Meeting.

Chen, Ching-chin (1978). Statistical and Systems Applications in Library Management. V Quantitative Measurement and Dynamic Library Service (str. 1-12). Mansel; London: ORYX Press.

Christensen, J.O. (1988). Use of Statistics by Librarians. Journal of Library Administration, 9(2), 85-90.

Cullen, R.J., & Calvert, P.J. (1995). Stakeholder Perceptions of University Library effectiveness. Journal of Academic Librarianship, 21(6), 438-448.

Du Mont, P.F., & Du Mont, R.R. (1981). A goal typology and systems model of library effectiveness. Journal of Library Administration, 2(1), 13-23.

Ellis, D., & Norton, B. (1996): ImplementingBS EN ISO 9000 in Libraries. London: Aslib.

Farley, T., Broady-Preston, J., & Hayward, T. (1998). Academic libraries, people and change: a case study of the 1990s. Pridobljeno 10.11.1998 s svetovnega spleta: http://www.emerald-library.com/brev/01519dbl.htm

Ford, G. (1989). Approaches to performance measurement: some observations on principles and practice. British Journal of Academic Librarianship, 4(2), 74-87.

Giappiconi, T. (1996). Evaluation statistics: methods and tools for the new library project at Fresnes. Beijing: IFLA General conference.

Gumilar, D., & Johnson, I.M. (1995). Management information systems in some academic libraries in Britain. The New Review of Academic Librarianship, 1, 57-84.

Harris, M. (1991). The User Survey in Performance Measurement. British Journal of Academic Librarianship, 6(1), 1-12.

ISO. Information and documentation - International library statistics. International Standard, ISO 2789 (1991). Geneve: ISO.

ISO. Information and documentation - Library performance indicators. International Standard, ISO 11620 (1998). Geneve: ISO.

Johannsen, K.G. (1996). ISO 9000 - a managerial approach. Pridobljeno 10.11.1998 s svetovnega spleta: http://www.emerald-library.com/brev/ 01517ebl.html0.ll.1998

Kelly, P.M. (1991). Performance Measures: A Tool for Planning Resource Allocations. Journal of Library Administration, 14(2), 21-36.

Keys to success: Performance indicators for public libraries (1990). London: HMSO.

Lancaster, F.W. (1988). If you want to evaluate your library. London: Library Association.

Lancaster, F.W., & Joncich, M.J. (1977): The Measurement and Evaluation of Library Services. Washington: Information Resources Press.

Library statistics (1975-). V Encyclopedia of library and information science, Vol. 16 (str. 63-74). New York: Marcel Deker.

Line, M.B. (1990). Academic libraries: a new generation? V Academic Library Management (str. 255-261). London: Library Association.

Line, M.B. (1992): The Changing Role of Nordic Academic, Research and Special Libraries. ESBO: NORDINFO.

MacKenzie, A.G. (1990). Performance measurement. V Academic Library Management (str. 196-205). London: Library Association.

McClure, C.R. (1986). A View from the Trenches: Costing and Performance Measures for Academic Library Public Services. College & Research Libraries, 47(July), 323-336.

McDonald, J.A., & Micikas, L.B. (1994). Academic Libraries: The Dimensions of their Effectiveness. London: Greenvvood Press.

McElrov, R.A.(1989). Standards and Guidelines in Performance Measurement. British Journal of Academic Librarianship, 4(2), 88-98.

Olausson, C. (1992). Evaluation in University Libraries: A Tool for Development. Libri, 42(1), 63-74.

Performance measures for academic libraries (1990). V Encyclopedia ofLibrary and Information Science, Vol. 45, Supplement 10 (str. 294-332). New York: Marcel Deker.

Poli, R. (1990). Problems of performance evaluation in academic libraries. Stockholm: IFLA General Conference.

Poli, R., & Boekhorst, P. te (1996). Measuring quality : International guidelines for performance measurement in academic libraries. Muenchen: Saur.

Popovič, M. (1987). Evalvacija knjižnično-informacijske dejavnosti. V Vloga knjižnic pri posredovanju znanja. Strokovno posvetovanje in skupščina, Bled, 1. in 2. oktober. Ljubljana: ZBDS.

Popovič, M. (1991). Evalvacija sistemov za iskanje informacij: nekatera metodološka izhodišča na primeru evalvacije algoritma za avtomatsko krnjenje slovenskih besed. Knjižnica, 35(2-3), 101-122.

Quality management principles and methods in library and information science theory and practice (1995). V Encyclopedia oflibrary and information science theory and practice, Volume 56, Supplement 19 (str. 318-352). New York: Marcel Deker.

Roelandts, G. (1998). Flanders (Belgium). V Performance Measurement and Quality Management in Public Libraries (str. 33-47). Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut.

Salverson, CA. (1969). The Relevance of Statistics to Library Evaluation. College and Research Libraries, 30(4), 352-361.

Sapač, I. (2000). Razvoj ter vplivi evropskih in ameriških univerzitetnih knjižnic. Knjižnica, 44(1-2), 121-138.

SLS ISO 8402 : 1993. Kakovost - Slovar (1993). Ljubljana: Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.

Srica, V. (1981). Sistem, informacija, kompjutor. Zagreb: Informator.

Stephen, P., & Hornby, S. (1995). The joys of statistics. Library Review, 44(8), 56-62.

Tadic, K. (1994). Rad u knjiznici. Opatija: Naklada Benja.

Van House, N.A., Weil, B.T., & McClure, C.R. (1990). Measuring Academic Library Performance: A Practical Approach. Chicago; London: American Library Association.

Van House, N.A. (1989). Output Measures in Libraries. Library Trends, 38(2), 268-279.

Ward, S., Sumsion, J., Fuegi, D., & Bloor, I. (1995). Library performance indicators and library management tools. Luxembourg: European Commission, DG XXX-E3.

Young, P.R. (1997): Measurement of Electronic Services in Libraries: Statistics for the Digital Age (str. 35-37). VIFLA General Conference, Copenhagen, Booklet 6, str. 35-37.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Ambrožič, M. (2014). UGOTAVLJANJE USPEŠNOSTI DELOVANJA KNJIŽNIC : VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE (1. DEL). Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 44(3). https://doi.org/10.55741/knj.44.3.13967

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)