PREDSTAVIMO SE JAVNOSTI : SPLET ORODIJ TRŽNEGA KOMUNICIRANJA V SPLOŠNI KNJIŽNICI

Avtorji

  • Barbara Kovář Barbara Kovář je zaposlena v Mariborski knjižnici kot vodja Službe za razvoj. Naslov: Rotovški trg 2, 2000 Maribor. Elektronski naslov: barbara@mb.sik.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.44.3.13968

Ključne besede:

splošnoizobraževalne knjižnice, marketing, trženje, tržno komuniciranje, promocija, oglaševanje, odnosi z javnostmi, publiciteta

Povzetek

Izvleček

Tržno komuniciranje je eno od področij marketinga (trženja), ki skupaj z drugimi omogoča uspešno uresničevanje razvojne strategije organizacije. Oglaševanje, odnosi z javnostmi in publiciteta, pospeševanje prodaje, osebna prodaja in neposredno trženje so orodja tržnega komuniciranja. Z njihovo optimalno kombinacijo različne organizacije predstavljajo svojo ponudbo, oblikujejo podobo v javnosti in pridobivajo nove uporabnike proizvodov in storitev. Splošne knjižnice, ki kot informacijski centri ponujajo raznovrstne storitve - izposojo knjižničnega gradiva, posredovanje informacij, različne oblike dejavnosti in prireditev za posamezne ciljne skupine uporabnikov - lahko pri načrtovanju in uvajanju teh storitev učinkovito vključujejo prav vsa komunikacijska orodja. V prispevku je opisan splet teh orodij, njihovo načrtovanje ter uporaba pri izvajanju različnih oblik dejavnosti v splošni knjižnici.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Devetak, G. (1999). Temelji trženja in trženjska zasnova podjetja. Koper: Visoka šola za management.

Hill, E., 0'Sullivan, C, & 0'Sullivan, T. (1997). Creative arts marketing. Oxford [etc.]: Buttervvorth-Heinemann.

Jančič, Z. (1999). Celostni marketing. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Kotler, P. (1975). Marketing for nonprofit organisations. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Kotler, P. (1996). Marketing management - trženjsko upravljanje : analiza, načrtovanje, izvajanje in nadzor. Ljubljana : Slovenska knjiga.

Kotler, P., & Andreasen, A.R. (1996). Strategic marketing for nonprofit organisations. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall.

Lorbek, F. (1991). Komuniciranje v mednarodnem trženju. Ljubljana: Tangram.

Potočnik, V. (1987). Trženje. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Potočnik, V. (1996). Komercialno poslovanje z osnovami trženja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

Sodobni marketing : zbornik gradiv za seminar Večerna šola marketinga in prodaje. (1996). Ljubljana : GEA College.

Tovote, C. (1997). The importance ofbeing visible: marketing library services in a changing society. Pridobljeno 20.6.1999 s svetovnega spleta: http:// sikmb.mb.sik.si/tovote3.htm

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Kovář, B. (2014). PREDSTAVIMO SE JAVNOSTI : SPLET ORODIJ TRŽNEGA KOMUNICIRANJA V SPLOŠNI KNJIŽNICI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 44(3). https://doi.org/10.55741/knj.44.3.13968