STRATEŠKO MARKETINŠKO NAČRTOVANJE V KNJIŽNICI

Avtorji

  • Karmen Štular Sotošek Karmen Štular Sotošek je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani v Enoti za dopolnjevanje knjižničnega gradiva. Naslov: Turjaška 1,1000 Ljubljana. Elektronski naslov: karmen.stular@nuk.uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.44.3.13969

Ključne besede:

marketing, strateško planiranje, strategija trženja, knjižnice

Povzetek

Izvleček

Prispevek temelji na predpostavki, da lahko vsaka knjižnica z uporabo ustreznih marketinških postopkov oblikuje orodja za ustvarjanje dogodkov in za upravljanje s pomembnimi viri sodobnega sveta ter še posebej za upravljanje s spremembami. Strateško marketinško načrtovanje se prične z analiziranjem poslanstva, smernic in ciljev knjižnice ter oblikovanjem marketinško naravnane korporacijske kulture. S pomočjo sistematične analize javnosti, konkurence in makrookolja bi morala vsaka knjižnica preučiti zunanje okolje, ki predstavlja zanjo priložnosti in grožnje. Na podlagi teh analiz lahko knjižnica aktivno definira, kaj predstavlja in kaj želi postati, katere cilje bo zasledovala in s kakšno marketinško strategijo bo dosegla svoje ciljne javnosti.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Drucker, P. (1993). Managing the Non-Profit Organisation: practise and Principles. Oxford: Buttervvorth-Heinemann.

Habjančič, D., & Ušaj, T. (1998). Osnove trženja. Ljubljana: I & S Aladin.

Kotler, P, & Andreasen, A.R. (1991). Strategic Marketing for Nonprofit Organizations. New Jersey: Prentice-Hall.

Kotler, P., & Andreasen, A.R. (1996). Strategic Marketing for Nonprofit Organizations. New Jerseyv: Prentice-Hall, Inc.

Saez, E.E. (1993). Marketing koncepts for libraries and information services. London: Library Association Publishing.

Sfilogoj, N. (1998). Trženje in tržno komuniciranje: interno študijsko gradivo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Štular Sotošek, K. (2014). STRATEŠKO MARKETINŠKO NAČRTOVANJE V KNJIŽNICI. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 44(3). https://doi.org/10.55741/knj.44.3.13969