PREDOLGA POT DO PRVEGA SLOVENSKEGA ZAKONA O KNJIŽNICAH IZ LETA 1961

Avtorji

  • Aleš Gabrič Dr. Aleš Gabrič je zaposlen na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Naslov: Kongresni trg 1,1000 Ljubljana. Elektronski naslov: ales.gabric@guest.arnes.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.44.3.13970

Ključne besede:

knjižničarstvo, bibliotekarji, Slovenija, ljudske knjižnice, zakoni, 1961

Povzetek

Izvleček

Javne knjižnice so bile do sprejema prvega slovenskega zakona o knjižnicah večinoma del društev ali odborov političnih organizacij, tako da enotnega načrtovanja razvoja knjižnic ni moglo biti. Prvi koncept zakona, ki bi obvezal upravne organe, da finančno podpirajo knjižnice na svojem teritoriju, je bil napisan že leta 1951, toda do sprejema izpopolnjenega zakona je prišlo šele deset let kasneje. Odlaganje sprejetja zakona je podaljševalo krizo knjižnic, pa čeprav so knjižničarji z osnutkom zakona jasno nakazali izhod iz krize. Zaradi zamud pri zakonskem urejanju odprtih vprašanj je Društvo bibliotekarjev Slovenije usmerilo razvoj večjih knjižnic po sodobnih predpisih, ne da bi čakalo na sprejem zakona.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Gabrič, A. (2014). PREDOLGA POT DO PRVEGA SLOVENSKEGA ZAKONA O KNJIŽNICAH IZ LETA 1961. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 44(3). https://doi.org/10.55741/knj.44.3.13970