ZAPOSLENI V KNJIŽNIČARSTVU: STATISTIČNI PODATKI O STANJU V SLOVENIJI IN V DRUGIH EVROPSKIH DRŽAVAH

Avtorji

  • Damjana Tizaj Damjana Tizaj je bila do odhoda v tujino zaposlena v Državni matični službi za knjižničarstvo pri Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani Naslov elektronske pošte: damjanatm@hotmail.com

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.45.3.13974

Ključne besede:

statistični podatki, zaposleni, knjižnice, Slovenija, Evropa

Povzetek

Izvleček
 
Prispevek govori o zaposlenih v knjižničarstvu, s poudarkom na skupnem številu zaposlenih, deležu strokovnih delavcev v knjižnicah in stroških zaposlenih. Statistični podatki, ki se v tekstu pojavljajo, so med seboj primerljivi in se nanašajo tako na knjižnice v Sloveniji kot na knjižnice v Evropi. Narejene so številne primerjave na osnovi katerih je mogoče uvrstiti zaposlene v slovenskih knjižnicah v širši mednarodni kontekst. Večina podatkov in primerjav se nanaša na obdobje med leti 1991 in 1999. Osnova za le-te pa so različna časovna obdobja, vrsta knjižnic in geografska razdelitev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Češnovar, N. (1989). Kadri – nosilci sodobnega knjižničnega razvoja. V M. Šlajpah (Ur.), CTK: 1949-1989: 40 let dela za univerzo in gospodarstvo (str. 107-112). Ljubljana: Centralna tehniška knjižnica.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Tizaj, D. (2014). ZAPOSLENI V KNJIŽNIČARSTVU: STATISTIČNI PODATKI O STANJU V SLOVENIJI IN V DRUGIH EVROPSKIH DRŽAVAH. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 45(3). https://doi.org/10.55741/knj.45.3.13974