BIBLIOMETRIJSKA ANALIZA OBJAV O ŠOLSKIH KNJIŽNICAH V BIBLIOTEKARSKIH IN PEDAGOŠKIH SERIJSKIH PUBLIKACIJAH V LETIH 1945 - 1999

Avtorji

  • Franceska Žumer Mag. Franceska Žumer je zaposlena na Osnovni šoli Poljane, Ljubljana kot vodja šolske knjižnice Naslov: Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana Elektronski naslov: franceska.zumer@guest.arnes.si
  • Primož Južnič Dr. Primož Južnič je zaposlen na Univerzi v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, vključen je tudi v delo Oddelka za bibliotekarstvo pri Filozofski fakulteti kot zunanji sodelavec Naslov: Gerbičeva ul. 60, 1000 Ljubljana Elektronski naslov: primoz.juznic@uni-lj.si

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.45.3.13978

Povzetek

Izvleček
 
Bibliometrijska analiza objav o šolskih knjižnicah v bibliotekarskih in pedagoških serijskih publikacijah v letih 1945 do 1999 obsega 739 bibliografskih enot. Upoštevani so vsi zapisi o šolskih knjižnicah, tako tisti, ki v celoti obravnavajo problematiko šolskih knjižnic, kot tisti, katerih osnovna problematika so druga področja, predvsem področji bibliotekarstva in šolstva. Šolske knjižnice so v celoti upoštevane v 511 objavah (69,15% vseh objav), od teh jih je z referencami opremljenih 110 (14,88% vseh objav). Rezultati bibliometrijske analize kažejo, da je šolsko knjižničarstvo mlado, razvijajoče se področje. To dokazujejo naslednja dejstva: nizko število objav znanstvenih člankov (3 ali 0,40%), majhno število člankov z referencami (110 ali 21,25% vseh objav), majhno število referenc na članek (7,31), veliko število referenc v monografijah (393 ali 48,8% vseh referenc).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Hart, R. L. (2000). Co-autorship in the Academic Library Literature: A Survey of Attitudes and Behaviors. The Journal of Academic Librarianship, 26 (5), 339-345. DOI: https://doi.org/10.1016/S0099-1333(00)00140-3

Hartman, B. (1969). Prizadevanja za učiteljske in šolarske knjižnice na Slovenskem dve desetletji po sprejetju šolskega zakona leta 1969. Knjižnica, 13 (1-4), 16-30.

Ingwersen, P. (2000). The international visibility and citation impact of Scandinavian research articles in selected Social Science fields: The decay of a myth. Scientometrics, 49 (1), 39-61. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1005657107901

Jambrovič, T., Marinčič, A., & Južnič, P. (1999/2000). Bibliometrijska analiza revije Jezik in slovstvo. Jezik in slovstvo, 45 (1-2), 33-44.

Južnič, P. (1998). Bibliotekarstvo in bibliometrija. V: Zbornik razprav : 10 let Oddelka za bibliotekarstvo (str. 189-200). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Likar, T. (1997). Analiza člankov in bibliografskih navedb v reviji Knjižnica za obdobje 1990 - 1996. Knjižnica, 41 (1), 107-119.

Novljan, S., &. Steinbuch, M. (1994). Šolska knjižnica v izobraževanju (za 21.stoletje): analiza stanja šolskih knjižnic z usmeritvijo razvoja. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Popovič, M., Ambrožič, M., & Južnič, P. (1984). Nekaj značilnosti razvoja slovenskega knjižničarstva v novejšem obdobju. Knjižnica, 28 (3-4), 167-198.

Rihar-Reščič, T., & Žumer, F. (1997). Bibliometrična analiza revije Šolska knjižnica. Šolska knjižnica, 7 (3), 14-27.

Rijavec, J. (1961, 11. januar). Aktualna vprašanja našega knjižničarstva. Prosvetni delavec, 12 (1), 2-4.

Steinbuch, M., & Polič, N. (1997). Objave šolskih knjižničarjev v strokovni reviji Knjižnica (v obdobju 1984-1996). Šolska knjižnica, 7 (3). 6-13.

Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v okviru sistema Cobiss. http://izum.si/scripts/flt?1=bibliografije/tipologija_dokumentov.html〈=WIN (citirano 12.12. 2000)

Vodnik za šolskega knjižničarja v osnovni in srednji šoli ter v domovih za učence (1999). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Vzgojno-izobraževalno delo v šolski knjižnici – mediateki (1990). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Vzgojno-izobraževalno delo v knjižnici srednje šole (1993). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport.

Vzgojno-izobraževalno delo v knjižnici srednje šole (1995). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Žagar, F. (1962, 23. maj). Ureditev šolske knjižnice. Prosvetni delavec, 13 (10), 5. 18. Žitnik, T., Majzelj, M., & Južnič, P. (1998). Bibliometrična analiza avtorjev, člankov in citirane literature. V Zbornikih referatov s posvetovanj sekcije za specialne knjižnice ZBDS. Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Sodobne informacijske tehnologije in njihova uporaba v specialnih knjižnicah (str. 95-122). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Žumer, F., & Južnič, P. (2014). BIBLIOMETRIJSKA ANALIZA OBJAV O ŠOLSKIH KNJIŽNICAH V BIBLIOTEKARSKIH IN PEDAGOŠKIH SERIJSKIH PUBLIKACIJAH V LETIH 1945 - 1999. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 45(3). https://doi.org/10.55741/knj.45.3.13978

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>