ZBIRNI CENTER KNJIŽNIC V PORTOROŽU

Avtorji

  • Ivan Marković

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.45.4.13984

Ključne besede:

Zbirni center knjižnic v Portorožu, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, knjižnični fondi, Istra

Povzetek

Izvleček

Prispevek obravnava nastanek in delovanje Zbirnega centra knjižnic v Portorožu, ki je deloval med leti 1950-53. Posebej so predstavljeni nekateri cerkveni knjižni fondi, ki so bili nacionalizirani in ali drugače zaseženi, ter njihova nadaljnja usoda po razpustitvi Zbirnega centra. Iz ohranjenih dokumentov je mogoče razbrati, da je bilo delovanje Zbirnega centra vsekakor pozitivno, saj so v njem s knjigami ravnali premišljeno in strokovno, žal pa so po njegovi razpustitvi nekateri knjižni fondi dobesedno izginili.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Acquavita, V. (1997). La biblioteca della Comunita tra passato e futuro. Cinquantesimo anniversario della Comunita degli Italiani di Buie. Trieste-Fiume-Buie, 46-49.

Kodrič-Dačić, E. (2000). Federalni zbirni center in njegov prispevek k dopolnitvi fondov narodne in univerzitetne knjižnice. Knjižnica, 44 (4),51-63.

Markič, M. (1953). Nekatera vprašanja naših arhivov. Istrski zgodovinski zbornik, 153.

Pahor, M. (1979). Mestna knjižnica v Kopru, njen nastanek in razvoj do leta 1954. Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, 53-75.

Savnik, R. (1985).Zbirni center knjig v Portorožu. Zbornik Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, 16-17.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Marković, I. (2014). ZBIRNI CENTER KNJIŽNIC V PORTOROŽU. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 45(4). https://doi.org/10.55741/knj.45.4.13984