NOVI POKLICI V KNJIŽNIČARSTVU

Avtorji

  • Violetta Bottazzo

DOI:

https://doi.org/10.55741/knj.45.4.13985

Ključne besede:

bibliotekarji, internet, iskanje informacij, informacijske storitve, poklici

Povzetek

Izvleček

Članek govori o vplivu informacijsko-komunikacijske in mrežne računalniške tehnologije na spremembe v knjižničnem poslovanju in odpiranje novih možnosti za razvoj stroke ter na diferenciacijo knjižničarskega poklica. Marsikdo je bil pri uvajanu uporabe interneta prepričan, da je samo vprašanje časa, kdaj bo knjižničarski poklic postal poklic preteklosti. Uporabniki naj bi preko interneta sami iskali in pridobivali želene informacije, knjige pa si bodo nabavljali kar v elektronskih knjigarnah. Resničnost je prav nasprotna. Uporabniki od knjižničarjev zahtevajo vse bolj kompleksne poizvedbe, hitrejši in bolj kakovosten servis 24 ur na dan ter posredovanje dokumentov neposredno v uporabnikov računalnik ali na delovno mizo. Po drugi strani hiter razvoj znanosti od knjižničarja zahteva spremljanje razvijajoče se stroke ter permanentno in raznovrstno usposabljanje. Uvajanje digitalizacije gradiva zahteva od knjižnižarja poznavanje zapletenaga protokola hiperteksta in grafičnega oblikovanja, marketinški pristop in predvsem komunikativnost ter absolutno sprejemanje sprememb, ki jih prinaša tehnološki razvoj.
Zato so v razvitem svetu na informacijskem področju že uveljavljeni novi poklici, ki uporabnikom zbirne informacije ponujajo na profesionalen način v obliki različnih servisnih storitev in izdelkov. To niso univerzalni posredovalci informacij, ampak usposobljeni profesionalci za iskanje informacij in specialisti za posamezna področja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ambrožič, M. (1994). Izobraževanje knjižničnih delavcev v Sloveniji. Knjižnica, 38 (3-4), 55-73.

Barker, P. G. (1992). Electronic books and libraries of the future. The electronic library, (3), 139-149. DOI: https://doi.org/10.1108/eb045143

Gazvoda, J. (1998). Izobraževanje in kadrovanje za informacijske poklice v knjižnicah glede na nove informacijske tehnologije. Magistrsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Helstien, B. A. (1995). Libraries : once and future. The electronic library, (13), 203-207. DOI: https://doi.org/10.1108/eb045362

Libjobs (1998). Pridobljeno 20.8.1998 s svetovnega spleta: http://www.nlc-bnc.ca/cgibin/ifla-lwgatel/LIBJOBS/archives

ILO (1990). International Standard Classification of Occupations : ISCO-88. Geneva: International Labour Office.

Standarna klasifikacija poklicev. Pridobljeno 20.8.1999 s svetovnega spleta: http://www.sigov.si/zrs/slo/index.html

Slovenski standardi za specialne knjižnice (1990). Ljubljana: CTK.

Turčin, V. (1997). Knjižničarska zvanja i znanja u novom informacijskom okruženju. V: Narodne knjižnice i izazov promjena (str. 71-73). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Prenosi

Objavljeno

07.04.2014

Številka

Rubrika

NEOPREDELJENO

Kako citirati

Bottazzo, V. (2014). NOVI POKLICI V KNJIŽNIČARSTVU. Knjižnica: Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 45(4). https://doi.org/10.55741/knj.45.4.13985